Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Uithoorn bij Holland gevoegd

Op 1 oktober 1819 werden De Kwakel en Uithoorn bij een grensbepaling tussen de provincies Holland en Utrecht aan Holland overgedragen. Hiermee kwam een einde aan een acht eeuwen durende verbinding met Utrecht.

Eerste live tv uitzending

Vanuit het witte kerkje Irene in Bussum werd op 2 oktober 1951 het allereerste, rechtstreekse televisieprogramma uitgezonden. Op van de zenuwen zat omroepster Jeanne Roos van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) die avond om kwart over acht klaar. Zij zou de anderhalf uur durende zwart-wituitzending aan elkaar praten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Dierendag

Dierendag vindt jaarlijks plaats op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, die zich bekommerde om het lot van dieren. De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930 en werd gevierd vanuit de volgende gedachte: 'De behandeling van het dier is voor een volk de graadmeter van zijn beschaving.'

Potvis aangespoeld bij Callantsoog

Aangespoelde walvissen en potvissen leverden vroeger veel bekijks op. De reusachtige zeewezens waren niet alleen imposant om te zien, maar werden ook gebruikt voor hun witte amber, die verwerkt werd in kaarsen en parfumerieartikelen.

Slag bij Castricum

Tijdens de Slag bij Castricum in 1799 stonden de Bataafs-Franse troepen tegenover een gecombineerd Brits-Russisch leger, dat enkele weken eerder in Noord-Holland was geland. De slag bleef onbeslist.

Huizer haven geopend

Huizen was een van de belangrijkste vissersplaatsen aan de Zuiderzee. Al voor de aanleg van een haven kwamen vissers uit het hele gebied in Huizen hun vangst lossen. Om die reden werd de roep om een haven aan het begin van de negentiende eeuw steeds groter. De vloot zou daarmee niet alleen beschermd zijn tegen storm en vorst, maar ook de vishandel zou erbij gebaat zijn. De haven kwam er en luidde een periode van ongekende bloei in voor het dorp.

Schimmige spokendans op de Oudeschans

Zonder armen of benen zweven ze langs pakhuizen en boven het water van de Oudeschans. Een dikke week lang houden spoken Amsterdam in de ban. Elke avond stromen de kijkers massaal toe.

Phil Bloom naakt op tv

Aan het eind van de jaren zestig zorgde het jongerenprogramma Hoepla! voor veel ophef in de samenleving. Voor het eerst was een blote vrouw op tv te zien. De naakte verschijning van de blonde Phil Bloom zorgde ervoor dat de VPRO voorgoed haar protestantse imago kwijt was.

Nederlands Kanker Instituut opgericht

In navolging van gespecialiseerde instituten in Buffalo, Londen en Heidelberg werd in 1913 de Vereeniging Het Nederlandsch Kankerinstituut opgericht, voor de behandeling van kanker door middel van bestraling. Dit instituut zou uitgroeien tot het huidige Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

Napoleon bezoekt Zaandam

Op 10 oktober 1811 was Zaandam in rep en roer. Pas op het allerlaatste moment had men bericht ontvangen dat keizer Napoleon Zaandam zou bezoeken. Er was minder dan een dag om het bezoek voor te bereiden. Maar alle moeite was vergeefs, want Napoleon verdween even snel uit Zaandam als hij was gekomen.

Slag op de Zuiderzee

De Zuiderzee was in 1573 het toneel van een grote zeeslag tussen de Watergeuzen en de Spanjaarden. De strijd werd gewonnen door de Geuzen en was bepalend voor het verdere verloop van de Nederlandse Opstand.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Centraal Station geopend

Het moet een waar spektakel zijn geweest toen het Centraal Station van Amsterdam op 15 oktober 1889 geopend werd. De verwachtingen waren hoog. Nieuwsgierige toeschouwers konden voor 2 ½ cent een ‘perronkaartje’ kopen, om het station van binnen te bezichtigen. Hoewel er maar liefst 14.000 kaartjes beschikbaar waren, bleken ze om elf uur ’s ochtends al uitverkocht.

Napoleon bezoekt Texel

Na de inlijving bij Frankrijk in 1810 kregen Den Helder en Texel veel aandacht van Napoleon. De keizer wilde Den Helder tot een grote oorlogshaven maken: het ‘Gibraltar van het noorden’. Daarom besteedde hij tijdens zijn tour door de provincie extra tijd in de kop van Noord-Holland.

Zeedijk naar Marken voltooid

Eeuwenlang was Marken een eiland in de Zuiderzee. In de twintigste eeuw veranderde het leven op het eiland voorgoed: eerst door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en vervolgens door de aanleg van een dijk naar het vasteland in 1957.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Vrije Universiteit opgericht

De Vrije Universiteit werd in 1880 gesticht door een groep gereformeerde christenen, onder leiding van theoloog en 'anti-revolutionair' politicus Abraham Kuyper. Het was de tweede universiteit in de hoofdstad, naast de uit de zeventiende eeuw stammende Universiteit van Amsterdam.

Sterfdag Frederick de Houtman

Zeevaarder Frederick Pietersz. de Houtman (1571-1627) werd geboren in Gouda. Maar als hij niet op zee zat, woonde hij in Alkmaar. Daar was hij lid van de schutterij, een voornaam figuur binnen de stedelijke gemeenschap. Zo'n 400 jaar geleden stuitte De Houtman tijdens een van zijn expedities op een eilandengroep voor de kust van Australië, die tegenwoordig nog steeds zijn naam draagt.

HEMA Alkmaar geopend

Het laatste warenhuis van Alkmaar is de HEMA, oftewel Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Alkmaar kreeg in 1959 een vestiging van dit warenhuis voor de gewone man (of eigenlijk huisvrouw), die geopend werd door 'Graaf Willem II'.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Napoleon bezoekt het Teylers Museum

In oktober van 1811 is de Franse keizer Napoleon Bonaparte in Nederland. Hij verblijft in Amsterdam en onderneemt van hieruit diverse inspectietochten door Noord-Holland. Zo onderzoekt hij de kustverdediging en ‘de linie van Amsterdam’. Met een bezoek aan het Teylers Museum op 24 oktober 1811 sloot Napoleon zijn tweeweekse verblijf in Noord-Holland af.

Geboortedag Piet van Eeghen

Er zijn maar weinig weldoeners in de negentiende eeuw die zoveel voor Amsterdam hebben gedaan als Piet van Eeghen. De stad heeft zowel het Vondelpark, het Prinsengrachtziekenhuis als het Stedelijk Museum - mede - aan hem te danken.

Schipholbrand

In oktober 2005 ontstond er een grote brand in het detentiecomplex op Schiphol-Oost. Elf migranten die hier destijds opgesloten zaten, kwamen om het leven.

Verjaardag van Amsterdam

De naam Amsterdam verschijnt voor het eerst in het zogenaamde Tolprivilege, dat op 27 oktober 1275 te Leiden werd opgesteld. Graaf Floris V van Holland bepaalde hierin dat 'lieden die nabij de Amsteldam verblijven' in zijn gebied geen tol hoeven te betalen. Sindsdien vieren we op deze datum de Verjaardag van Amsterdam.

Eerste steenlegging stadhuis Amsterdam

Op 28 oktober 1648 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe stadhuis op de Dam, naar ontwerp van architect Jacob van Campen. De eer van de eerste steenlegging viel toe aan de vier nakomelingen van de regerende burgemeesters. De bouw van het stadhuis zou zeven jaar duren.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Noordzeekanaal geopend

Op 1 november 1876 werd het Noordzeekanaal feestelijk geopend door koning Willem III. Bij de aanleg kwam heel wat kijken: het doorgraven van de duinen, de bouw van de sluizen, de aanleg van het kanaal en de drooglegging van het grootste deel van het IJ. Het zou nu nog een waterstaatkundige topprestatie zijn.