Thema’s

Archeologie

De bodem van Noord-Holland geeft regelmatig schatten prijs: een 800 jaar oude sarcofaag, een zwaard uit de 1e eeuw, de resten van een oud kasteel, maar ook kleinere zaken als potten, pannen, munten.

>

Bakens in het Landschap

Kerktorens, vuurtorens, maar ook watertorens, zijn sinds mensenheugenis herkenningspunten voor reizigers: bakens in het landschap.

>

Buitenplaatsen

Noord-Holland was lange tijd rijk aan buitenplaatsen. De welvaart van de stedelijke elite gaf vanaf de zestiende eeuw een enorme impuls aan de aanleg van buitenhuizen, tuinen, parken en bossen.

>

De Beemster

De droogmaking van de Beemster tussen 1608 en 1612 was destijds een spectaculair project. Voor het eerst kwam een landschap tot stand dat door mensen volledig naar hun hand was gezet.

>

Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wist Nederland zijn neutraliteit te behouden. Zo zijn honderdduizenden slachtoffers en een mogelijke annexatie van Nederland voorkomen.

>

Goudkust

Handel, kunsten en wetenschap kwamen tot bloei in de Gouden Eeuw. Vele sporen uit deze tijd zijn nog terug te zien: de koopmanswoningen, grachten, kerken, stadswallen en havens brengen de geschiedenis tot leven. Ook in musea is deze illustere geschiedenis te bewonderen door de Hollandse Meesters: Rembrandt, Hals en Vermeer creëerden stille getuigen van de bloeitijd. Sommige plekken zijn wereldberoemd en worden in één adem genoemd met de Gouden Eeuw, maar er zijn nog genoeg verborgen pareltjes die de moeite van het bezoeken waard zijn. In Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, aan de West-Friese IJsselmeerkust, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Tijdens de Gouden Eeuw waren deze drie havensteden van onmisbaar belang: schepen voeren af en aan en de visvangst maakte een belangrijk onderdeel uit van de handel. Tegenwoordig kun je hier nog ronddwalen door de Gouden Eeuw en je vergapen aan prachtige pakhuizen, schilderachtige straatjes en prominente poorten. Welkom aan de West-Friese kust: de Goudkust.

>

Graaf Floris V

Floris V was in de dertiende eeuw Graaf van Holland en Heer van Friesland.

>

Grachtengordel Amsterdam

Vanaf 1613 bouwde het stadsbestuur van Amsterdam aan een ambitieuze uitbreiding die de stad vijf keer zo groot zou maken.

>

Herbestemming Noord-Holland

Noord-Holland is rijk aan beeldschone én beeldbepalende monumenten. Van gemalen tot fabrieken en van stolpboerderijen tot molens. Andere tijden vragen soms om andere bestemmingen voor deze bakens in het landschap. Omdat taken verdwijnen of worden overgenomen door modernere oplossingen. Herbestemming kan ervoor zorgen dat de monumenten de tand des tijds doorstaan. Samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie (een samenwerking tussen Mooi Noord-Holland en stichting Nationaal Museum Fonds) en de Provincie Noord-Holland vertellen we de succesverhalen achter herbestemde monumenten. Ter inspiratie, en om de historische waarde uit te lichten.

>

Industrieel erfgoed

Noord-Holland kent een schat aan industrieel erfgoed. Oneindig Noord-Holland bundelt de verhalen over de historie van fabrieken, scheepsbouw, gemalen, bedrijven en hun personeel - met een nadruk op het Noordzeekanaalgebied en de Zaanstreek.

>

Kleine musea van Noord-Holland

Onze provincie kent een hoop (ten onrechte) minder bekende musea, die we op Oneindig Noord-Holland graag in het zonnetje zetten.

>

Molens van Noord-Holland

Noord-Holland staat bekend om zijn molens. Toeristen komen van heinde en verre voor de molens van de Zaanse Schans. Sommige molens zijn eeuwenoud en nog steeds in gebruik als duurzame manier om de polders droog te houden. Andere zijn bewoond of herbestemd tot horeca, landwinkel of bed & breakfast. Maar allemaal zijn ze bepalend voor het landschap van Laag Holland.

>

Noordhollandsch Kanaal

We staan er haast niet meer bij stil, maar toch is hij er. Een verkeersader van 80 km dwars door Noord-Holland: het Noordhollandsch Kanaal. In het kader van de tentoonstelling 200 jaar Noordhollandsch Kanaal (in 2019 te zien in Purmerend, Alkmaar en Den Helder) schreef historicus Maarten Hell een aantal verhalen over de geschiedenis van deze bijzondere waterweg.

>

Noordzeekanaal

Op 1 november 1876 kwam het gereed: het Noordzeekanaal. Bij de aanleg kwam heel wat kijken: het doorgraven van de duinen, de bouw van de sluizen, de aanleg van het kanaal, de drooglegging van het grootste deel van het IJ. Het zou nu nog een waterstaatkundige topprestatie zijn.

>

Onderweg in Noord-Holland

Als de hogesnelheidstrein in Nederland eindelijk overal 300 km per uur zal mogen rijden, legt de reiziger de afstand Amsterdam-Parijs in drie uur en dertien minuten af.

>

Provinciale monumenten

Van kolossale verdedigingswerken en verlaten fabriekshallen tot luisterrijke kerkgebouwen en knusse stolpboerderijen. Noord-Holland is rijk aan monumenten in alle soorten en maten, sommige op het eerste gezicht misschien onbeduidend, andere het pronkende middelpunt van een historische binnenstad. Achter elke houten deur of stenen muur schuilt een fascinerend verhaal. Monumenten die door de provincie zijn aangewezen, zijn sinds kort nog beter herkenbaar door een provinciaal monumentenschildje. Met het monumentenschildje wil de provincie eigenaren bedanken voor hun inzet en helpen meer bekendheid te geven aan ons provinciale erfgoed.

>

Tachtigjarige oorlog

Winter 1573. Onder leiding van Willem van Oranje verzetten de noordelijke provincies van de Lage Landen zich tegen de Spaanse overheersing.

>

Trots op de Stolp

De stolpboerderij is een bijzonder gebouw. Deze boerderij komt alleen voor in Noord-Holland en wordt ook wel de ‘piramide van de polder’ genoemd.

>

Tweede Wereldoorlog

Net als in de rest van Nederland zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog overal terug te vinden in Noord-Holland.

>

VOC

Op 20 maart 1602 is de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Het was de eerste 'multinational', met een eigen vloot, pakhuizen en kantoren in Europa, Azië en Afrika.

>

Vondst van de maand

Elke maand presenteert Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland, de vondst van de maand. Daar krijgen deze bijzondere bodemvondsten een eigen vitrine, op Oneindig Noord-Holland worden ze met een verhaal in het zonnetje gezet.

>

Vrouwen uit het verleden

In tijden van #MeToo, #HeForShe en de eerste moslima’s in het Amerikaanse Congres kijken we terug: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd? Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen?

>

Waddenzee

De Waddenzee is een voor de wereld uniek natuurgebied. Het is het grootste ononderbroken getijdensysteem van zandbanken en modderstromen op aarde.

>

Watererfgoed

In Noord-Holland is veel te zien uit het waterschapsverleden. Oude poldermolens, gemalen, dijken en sluizen vertellen het verhaal over de strijd tegen het water.

>

Watersnood 1916

Door de overstromingen kwam een gebied van 14.000 hectare grond onder water te staan: Waterland, Volendam, Purmerend, Amsterdam-Noord, de Zaanstreek en de Anna Paulownapolder verdwenen in de golven.

>

Zwerftochten door ons land

In 1933 verscheen het derde deel van de succesvolle serie Zwerftochten door ons land. Na Gelderland en Utrecht was nu Noord-Holland aan de beurt om vanuit het oogpunt van de toerist in eigen land belicht te worden. De rol van toerist werd vervuld door Jan Feith (1874-1944), die de lezer in zijn teksten op persoonlijke wijze langs de mooiste plekjes in Noord-Holland leidde. Het album was een uitgave van de N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon te Zaandam. De bijbehorende plaatjes, met aquarellen van Bernard van Vlijmen, konden gespaard worden door middel van bonnen. Deze zaten bij alle artikelen van de Zaanse koekfabrikant verpakt.

>