Thema’s

Archeologie

De bodem van Noord-Holland geeft regelmatig schatten prijs: een 800 jaar oude sarcofaag, een zwaard uit de 1e eeuw, de resten van een oud kasteel, maar ook kleinere zaken als potten, pannen, munten.

>

Bakens in het Landschap

Kerktorens, vuurtorens, maar ook watertorens, zijn sinds mensenheugenis herkenningspunten voor reizigers.

>

De Beemster

De droogmaking van de Beemster tussen 1608 en 1612 was destijds een spectaculair project.

>

De Tachtigjarige oorlog

Winter 1573. Onder leiding van Willem van Oranje verzetten de noordelijke provincies van de Lage Landen zich tegen de Spaanse overheersing.

>

De Tweede Wereldoorlog

Net als in de rest van Nederland zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog overal terug te vinden in Noord-Holland.

>

De VOC

Op 20 maart 1602 is de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht.

>

De Waddenzee

De Waddenzee is een voor de wereld uniek natuurgebied. Het is het grootste ononderbroken getijdensysteem van zandbanken en modderstromen op aarde.

>

Graaf Floris V

Floris V was in de dertiende eeuw Graaf van Holland en Heer van Friesland.

>

Grachtengordel Amsterdam

Vanaf 1613 bouwde het stadsbestuur van Amsterdam aan een ambitieuze uitbreiding die de stad vijf keer zo groot zou maken.

>

Grenzen

Grenzen worden gesteld, veranderd, verlegd, bewaakt en overschreden. Ze liggen tussen landen, tussen mensen, maar ook binnen landen en mensen.

>

Herbestemming NH

Noord-Holland is rijk aan beeldschone én beeldbepalende monumenten. Van gemalen tot fabrieken en van stolpboerderijen tot molens. Andere tijden vragen soms om andere bestemmingen voor deze bakens in het landschap. Omdat taken verdwijnen of worden overgenomen door modernere oplossingen. Herbestemming kan ervoor zorgen dat de monumenten de tand des tijds doorstaan. Samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie (een samenwerking tussen Mooi Noord-Holland en stichting Nationaal Museum Fonds) en de Provincie Noord-Holland vertellen we de succesverhalen achter herbestemde monumenten. Ter inspiratie, en om de historische waarde uit te lichten.

>

Ik ben trots op mijn Stolp

De stolpboerderij is een bijzonder gebouw. Deze boerderij komt alleen voor in Noord-Holland en wordt ook wel de ‘piramide van de polder’ genoemd.

>

Industrieel Erfgoed

2015 is benoemd tot het Europese jaar van het Industrieel Erfgoed. Aan de hand van dit themajaar vertelt Oneindig Noord-Holland de geschiedenis van het Noordzeekanaalgebied en de Zaanstreek.

>

Laag Holland

Door toedoen van mens en natuur is in de loop der eeuwen een uniek oer-Hollands landschap ontstaan in het gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn.

>

Made in Noord-Holland

Sinds 2010 kunnen kennismigranten die werken bij bedrijven in de regio Amsterdam terecht bij het Expatcenter aan de Amsterdamse Zuidas.

>

Onderweg in Noord-Holland

Als de hogesnelheidstrein in Nederland eindelijk overal 300 km per uur zal mogen rijden, legt de reiziger de afstand Amsterdam-Parijs in drie uur en dertien minuten af.

>

Popatlas

In de Grote Pop Atlas staan alle verhalen van bands en artiesten uit Noord-Holland.

>

Tsaar Peter de Grote

De Russische tsaar Peter (1672-1725) kreeg op 17-jarige leeftijd de macht overhandigd.

>

Tussen Droom en Daad

Ieder mens heeft dromen en idealen. Sommige dromen zullen altijd dromen blijven, maar andere worden verwezenlijkt.

>

Watersnood 1916

Door de overstromingen kwam een gebied van 14.000 hectare grond onder water te staan: Waterland, Volendam, Purmerend, Amsterdam-Noord, de Zaanstreek en de Anna Paulownapolder verdwenen in de golven.

>

Oneindig Noord-Holland maakt verborgen verhalen zichtbaar samen met:

Bekijk het gehele partneroverzicht