Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Disclaimer

Deze website is eigendom van het Noord-Hollands Archief en haar licentiegevers. Op gebruik van deze website zijn deze disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van toepassing.

Behoudens het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Noord-Hollands Archief, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen.

De op deze website getoonde informatie wordt door de redactie van Oneindig Noord-Holland, onderdeel van het Noord-Hollands Archief, met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoewel het Noord-Hollands Archief alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de website geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Verwijzingen naar websites die niet door het Noord-Hollands Archief worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de redactie van Oneindig Noord-Holland uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door de worden onderhouden wordt afgewezen.

Het Noord-Hollands Archief sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Oneindig Noord-Holland is onderdeel van het Noord-Hollands Archief.

Noord-Hollands Archief
Jansstraat 40
2011 RX  Haarlem
Mail de Redactie