01 november 1931

Eerste schooldag Wieringermeerschool

In 1931 begon de bouw van Slootdorp, het eerste dorp in de pas aangelegde Wieringermeerpolder. De lagere school 'voor alle gezindten' had net een maand eerder haar deuren geopend: 1 november 1931.

Voordat op de historische datum van 1 november 1931 voor het eerst school werd gehouden in de Wieringermeer moesten de kinderen met juffrouw C.C. van Harlingen op de foto. Mejuffrouw Van Harlingen kreeg in november 1956 ter ere van haar 25-jarig ambtsjubileum de zilveren erepenning der gemeente Wieringermeer voor haar grote verdiensten voor het onderwijs alhier.

Sint Nicolaasfeest in Sluis I (Slootdorp) op de Wieringermeerschool in 1931. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar.

Gerelateerd artikel

Eerste Sinterklaasviering op de Wieringermeerschool in Slootdorp
NL | EN