20 oktober 1880

Vrije Universiteit opgericht

De Vrije Universiteit werd in 1880 gesticht door een groep gereformeerde christenen, onder leiding van theoloog en 'anti-revolutionair' politicus Abraham Kuyper. Het was de tweede universiteit in de hoofdstad, naast de uit de zeventiende eeuw stammende Universiteit van Amsterdam.

De Vrije Universiteit was een poging van Abraham Kuyper om gereformeerde ‘kleyne luyden’ een kans te geven op een gedegen opleiding en om tegelijkertijd zorg te dragen voor een volwaardige training van orthodoxe predikanten. Op de VU werd een christelijke vorm van wetenschap bedreven, op basis van gereformeerde beginselen. Dit in tegenstelling tot de Universiteit van Amsterdam, waar de liberalen het voor het zeggen hadden. In de twintigste eeuw breidde het aantal faculteiten van de VU fors uit. Tot 1966 was de universiteit gevestigd aan de Keizersgracht 162, in het centrum van Amsterdam. Door het groeiende aantal studenten zag de VU zich genoodzaakt te verhuizen naar een grotere locatie. Dit gebeurde vanaf de jaren zestig in fases, waardoor uiteindelijk een grote campus ontstond aan de De Boelelaan.

Gerelateerd artikel

Wijze raad van Abraham Kuyper