Over ons

Oneindig Noord-Holland gelooft erin dat cultureel erfgoed toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom brengen wij de geschiedenis van de provincie Noord-Holland in kaart en verbinden we deze met de collecties van musea, archieven en andere culturele instellingen. Het resultaat hiervan is terug te zien in de grote verzameling historische verhalen, nieuwsartikelen, erfgoedactiviteiten en video’s op het platform ONH.nl.

Daarnaast stimuleert Oneindig Noord-Holland als netwerkorganisatie de verbinding tussen cultuurliefhebbers, erfgoedinstellingen, toeristen en bedrijven in het cultuurlandschap van Noord-Holland. Doel is om het erfgoed dat de provincie rijk is op een betekenisvolle manier over de grenzen van collecties heen te verbinden. Het platform ONH.nl vervult hierin een cruciale rol.

Tot slot is Oneindig Noord-Holland niet alleen online maar ook in de provincie volop aanwezig. De redactie woont geregeld openingen van tentoonstellingen en andere culturele activiteiten bij. Ook zijn onze verhalen elke maand te horen in de radio-uitzending van NH Radio.

Organisatie

Oneindig Noord-Holland is voortgekomen uit het project Oneindig Noord-Holland van de Provincie Noord-Holland, waar sinds 2011 een schat aan verhalen is verzameld. In 2013 is het project verzelfstandigd in een stichting, die zes jaar het bestuur over Oneindig Noord-Holland gevoerd heeft.

Vanaf 2019 hoort de redactie van Oneindig Noord-Holland bij het Noord-Hollands Archief. Het bezoek- en postadres bevindt zich in het gebouw van het Noord-Hollands Archief, de voormalige Janskerk aan de Jansstraat 40 te Haarlem.

Doelstellingen

Oneindig Noord-Holland werkt volgens de speerpunten verzamelen, verbinden en delen. In samenwerking met verschillende culturele instellingen waarborgt Oneindig Noord-Holland het voortbestaan van kennis en verhalen over het erfgoed in de provincie Noord-Holland. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met instellingen en erfgoedorganisaties, die baat hebben bij het behoud van deze kennis.

De grote collectie kennis en verhalen die Oneindig Noord-Holland door de jaren heen opgebouwd heeft, wordt gedeeld op het platform ONH.nl. Hiermee maken we het cultureel erfgoed van Noord-Holland toegankelijk voor iedereen.

NL | EN