Over

Oneindig Noord-Holland gelooft erin dat cultureel erfgoed toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom vertellen wij de verhalen uit de geschiedenis van Noord-Holland en verbinden we deze met de collecties van musea, archieven en andere culturele instellingen. Alle vruchten van deze inspanningen zijn terug te vinden op het platform ONH.nl. Het is een actieve ontmoetingsplek, waar we gesprekken voeren met partners. Ook stimuleren we hier de verbinding tussen cultuurliefhebbers, erfgoedinstellingen, toeristen en bedrijven die hierin een rol van betekenis willen spelen in het cultuurlandschap van Noord-Holland.

Tegelijkertijd wil de stichting instellingen in Noord-Holland met elkaar verbinden, die er baat bij hebben dat het erfgoed van de provincie zo goed mogelijk op de kaart staat. Samen verknopen we de verhalen van Noord-Holland, over de grenzen van bestaande erfgoedinstellingen en sectoren heen. Het platform ONH.nl staat ten dienste van deze verbindende rol.

 

Voor publiek

De stichting ontsluit het cultureel erfgoed van Noord-Holland door middel van mooie verhalen, beelden, routes en campagnes. Deze zijn allemaal terug te vinden op het alsmaar groeiende platform ONH.nl.

Oneindig Noord-Holland is ook aanwezig bij monumenten door middel van QR-codes, in het landschap met routes en bijvoorbeeld op NH Radio.

Je kunt op je eigen manier door de wereld van Oneindig Noord-Holland trekken langs informatie die jij interessant vindt. Misschien vind je die in één van de speciale campagnes, zoals die over Vrijheid in Noord-Holland of de Watersnoodramp van 1916. Of op onze facebookpagina, Twitter, onze nieuwsbrief en in ons online magazine ANNO. Natuurlijk kun je ook gewoon zoeken op gemeente of trefwoord.

 

Voor instellingen

Oneindig Noord-Holland is een netwerkorganisatie die zich inzet ten behoeve van organisaties in Noord-Holland, om het erfgoed dat de provincie rijk is op een betekenisvolle manier over de grenzen van collecties heen te verbinden. We faciliteren ook jouw instelling graag met onze kennis, diensten en producten.

Tot en met 2020 geven we invulling aan drie actielijnen die elkaar versterken:

Verzamelen Oneindig Noord-Holland wil graag verhalen ophalen door middel van opdrachten met en voor verschillende partijen in Noord-Holland die er baat bij hebben dat er meer kennis bestaat over het erfgoed in de provincie. Deze kennis wil de stichting vervolgens hergebruiken en doorgeven aan anderen die hier baat bij hebben.

Verbinden van partners in Noord-Holland rondom publieksprojecten over de grenzen van instellingen en erfgoedcollecties. Oneindig Noord-Holland wil zoveel mogelijk partijen in Noord-Holland die baat hebben bij kennis over het erfgoed in de provincie verbinden aan organisaties die deze kennis voor handen hebben.

Delen van kennis, verhalen, diensten en producten. Oneindig Noord-Holland wil zoveel mogelijk kennis over erfgoed doorgeven aan organisaties die hier baat bij hebben, in de vorm van halffabricaten, om zo min mogelijk te concurreren met andere instellingen in Noord-Holland. Onder halffabricaten verstaan wij bijvoorbeeld achtergrondverhalen of foto- en filmbeelden rond een thema, object of persoon.

Lees hier meer over onze meerjarige beleidsvisie. Wil jij met ons samenwerken of partner worden van Oneindig Noord-Holland? Neem dan contact op met de redactie.

 

Wie wij zijn

Stichting Oneindig Noord-Holland is voortgekomen uit het project Oneindig Noord-Holland van de Provincie Noord-Holland. In 2013 is het project verzelfstandigd in een stichting. Oneindig Noord-Holland opereert als een verbinder tussen de vele verschillende partners in Noord-Holland die er baat bij hebben dat het erfgoed in Noord-Holland zo goed mogelijk op de kaart staat en zoveel mogelijk met elkaar verknoopt is, over de grenzen van bestaande erfgoedinstellingen en afzonderlijke sectoren heen. De zichtbaarheid van Oneindig Noord-Holland en het platform dat de stichting beheert staat ten dienste van die verbindende rol.

Stichting Oneindig Noord-Holland heeft een bestuurder/directeur en een Raad van Toezicht. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

 

Culturele ANBI

Het bestuur en de commissarissen vervullen onbezoldigd hun functie en houden zich aan de Code Governance Cultuur. Stichting Oneindig Noord-Holland heeft een Culturele ANBI-status.

Bekijk onze jaarverslagen

Oneindig Noord-Holland maakt verborgen verhalen zichtbaar samen met:

Bekijk het gehele partneroverzicht