Kennemerlijn geopend

In 1867 legde de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij de spoorlijn Haarlem – Uitgeest aan, die aansloot op de verbinding Amsterdam – Rotterdam. Het traject liep vanaf Haarlem via Santpoort, Westerveld, Velsen en Beverwijk naar Uitgeest. De spoorlijn kwam al snel bekend te staan als de Kennemerlijn.

Radioactieve wolk Tsjernobyl bereikt Nederland

‘Eerste hogere waarden radio-activiteit in Groningen gemeten’ kopte het NRC Handelsblad op 2 mei 1986. Hoewel Nederland helemaal aan de rand van de stralingswolk boven Europa lag, was dit bericht het begin van een onrustige week. Onderzoekers wilden nog geen mededelingen doen of en wanneer er maatregelen genomen zouden worden, om massale paniek te voorkomen.

Jodenster ingevoerd

Het meest opvallende symbool van de jodenvervolging is wel de knalgele jodenster: een zespuntige Davidsster met in het midden het woord ‘Jood’ in dikke, zwarte letters.

Nationaal Monument op de Dam onthuld

Elk jaar is het witte monument op de Dam het middelpunt van herdenkend Nederland. Sinds de onthulling in 1956 verzamelen duizenden mensen zich rond het iconische bouwwerk om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Bevrijdingsdag

Op 4 mei is het al op de radio te horen: de Duitsers gaan capituleren! Eindelijk is het einde van de oorlog in zicht. De Duitse bevelhebber in Nederland, generaal Blaskowitz, wordt op 5 mei in Wageningen ontboden. Hier wordt in het bijzijn van prins Bernhard, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, de overgave van de Duitse troepen besproken. Een dag later, op 6 mei, wordt de definitieve capitulatie getekend.

Gooi toegevoegd aan Holland

De sluwe Floris V, Graaf van Holland en Heer van Friesland, wist in de dertiende eeuw het Gooi aan zijn rijk toe te voegen. Door deze machtswisseling hoort de streek tot op de dag van vandaag bij de provincie Noord-Holland.

Schietpartij op de Dam

Op 7 mei 1945 was de Dam vol met blije Amsterdammers, samengestroomd om de Canadese bevrijders op te wachten. Uit het draaiorgel ‘Het Snotneusje’ klonk vrolijke muziek. Maar dan wordt de feestvreugde wreed verstoord.

Eerste speeltuin van Nederland geopend

De eerste openbare kinderspeeltuin van Nederland ligt in het Tweede Weteringplantsoen te Amsterdam, tegenover de Heineken Brouwerij. De speeltuin was een initiatief van de gegoede burgerij, die kinderen van de straat wilde houden.

Geuzen belegeren Muiden

Op 9 mei 1576 belegerden Geuzen en burgers onder leiding van Diederik Sonoy de vesting Muiden. De belegering werd gevolgd door een fel ontzet van het Spaanse regeringsleger, waardoor de Geuzen zich gedwongen moesten terugtrekken.

Bombardement op Schiphol

De Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 ging gepaard met het bombarderen van een aantal strategische plekken, waaronder de jonge luchthaven Schiphol. Schiphol kreeg flink te lijden onder de oorlog, in 1945 is er haast niets meer van de luchthaven over.

Bombardement op Amsterdam

Een dag na de Duitse inval troffen bommen de Blauwburgwal in het centrum van Amsterdam. Er vielen 44 doden en 79 gewonden, die relatief onbekend de geschiedenis zijn ingegaan.

Schagen krijgt stadsrechten

In 1415 verkreeg het kleine dorp Schagen stadsrechten van de Hollandse graaf Willem VI. Tegelijkertijd werden bepalingen vastgelegd over het stadsbestuur en de rechten van haar burgers.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Frans Hals Museum geopend

Het Frans Hals Museum, dat bekendstaat als museum van de Gouden Eeuw, toont de rijke kunstverzameling van de stad Haarlem. Dat doet het museum al sinds 1862, maar pas op 14 mei 1913 kreeg de collectie een eigen gebouw.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

P.C. Hooft wordt baljuw van Gooiland

De beroemde Nederlandse historicus, dichter en toneelschrijver P. C. Hooft was zijn hele leven bezig met poëzie en literatuur. Tegenwoordig is hij bekend als naamgever van Amsterdams’ duurste winkelstraat. Maar weinigen weten dat hij ook een politieke rol had. Als drost van Muiden en baljuw van Gooiland woonde hij vanaf 1609 op het Muiderslot.

Eerste burgervliegtuig landt op Schiphol

Op 17 mei 1920 landde onder grote belangstelling van de pers het eerste burgervliegtuig op Schiphol. Het drassige weiland werd de bakermat van de Nederlandse luchtvaart.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Beemster drooggevallen

De droogmaking van de Beemster tussen 1608 en 1612 was destijds een spectaculair project. Voor het eerst kwam een groots landschap tot stand dat door mensen volledig naar hun hand was gezet. Vanwege de uitzonderlijke gaafheid staat dit schoolvoorbeeld van de Hollandse landwinning sinds 1999 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Radiozender ‘De Vrije Maagd’ de lucht in

Om vier uur in de ochtend van 20 mei 1969 ging vanuit het Maagdenhuis, dat door inspraak eisende studenten van de Universiteit van Amsterdam al vanaf 16 mei bezet was, radiozender ‘De Vrije Maagd’ de lucht in.

Amsterdam-Rijnkanaal geopend

Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt langs Diemen helemaal door tot aan Tiel. Vanuit de trein tussen Amsterdam en Utrecht heb je er mooi zicht op. Het kanaal werd op 21 mei 1952 geopend door koningin Juliana.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Sterfdag laatste Begijn

Op 23 mei 1971 overleed Zuster Antonia, het laatste Amsterdamse Begijntje. Met haar overlijden kwam er een einde aan een traditie en een leefwijze die stamde uit de middeleeuwen.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Slag op het Haarlemmermeer

Op 26 mei 1573 was het Haarlemmermeer het toneel van één van de bloedigste gevechten te water, tussen de Spaanse troepen en het opstandige Geuzenleger. De slag eindigde in een ramp voor de Geuzen en de stad Haarlem.

Beurs van Berlage geopend

Op 27 mei 1903 verrichtte koningin Wilhelmina de officiële opening van het nieuwe beursgebouw aan het Damrak, oorspronkelijk Koopmansbeurs geheten. Het gebouw is het meesterwerk van de architect H.P. Berlage, grondlegger van de twintigste-eeuwse architectuur in Nederland.

Afsluitdijk voltooid

Op 28 mei 1932 werd de Vlieter, het laatste gat in de ruim 30 km lange Afsluitdijk, gedicht. Vissers voeren voortaan niet meer op de zilte Zuiderzee, maar op een afgesloten zoetwaterplas.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Bijltjesoproer op Kattenburg

Eind achttiende eeuw was er in Amsterdam sprake van een kleine burgeroorlog tussen de Oranjegezinden en de patriotten. Dinsdag 29 mei 1787 werd met kanonnen het vuur geopend en was het Bijltjesoproer, ook bekend als Kattenburgoproer, een feit.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Volendamse voetbalclub Victoria opgericht

In de rijke sportgeschiedenis van Noord-Holland neemt Volendam een bijzondere plek in. Het beroemde vissersdorp blijkt niet alleen veel zangtalent te hebben voortgebracht, maar ook veel succesvolle sportteams.