Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Verdronken dijkgraaf Van de Graaff

Op 1 maart 1827 stormde het op de Zeeuwse kust. Dat werd de Java-Packet noodlottig. Het schip was onderweg van Batavia (Jakarta) in Nederlands-Indië naar Antwerpen. Daar kwam het nooit aan. De Java-Packet sloeg op een bank bij Westkapelle. De 36 opvarenden verdronken jammerlijk. Onder de slachtoffers bevond zich mr. H.J. van de Graaff. Hij was in de jaren 1812-1816 dijkgraaf van het grote Noord-Hollandse Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen. Wie was Van de Graaff? Wat zocht hij in Indië? En hoe kwam hij aan boord van het rampschip?

Verzetsstrijder Jan Brasser geboren

Jan Brasser (1908-1991), die in de Tweede Wereldoorlog onder de schuilnaam Witte Ko opereerde, was een van de bekendste verzetsmensen uit de Zaanstreek.

Sterfdag Pierre Cuypers

Toen Pierre Cuypers in 1921 overleed, had hij een grote stempel gedrukt op de bouwkunst in Nederland. Tot zijn meesterwerken behoren onder meer het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam.

Alkmaarse Joden weggevoerd

Vanaf begin 1942 werd langzaam duidelijk dat de bezetter 'iets' met de Joodse bevolking van plan was. Joodse burgers kregen een J gestempeld in hun persoonsbewijs en werden verplicht om een gele Davidsster op hun kleding te dragen. Sommige gebouwen droegen bordjes met de tekst ‘Verboden voor Joden’. Maar het Duitse plan werd langzaam duidelijk: Joodse burgers werden systematisch naar concentratiekampen weggevoerd.

Afschaffing galgenvelden

Al in 1360, toen de landtong van de Volewijck nog niet in handen was van de stad Amsterdam, werd het gebied gebruikt als galgenveld. De plek was strategisch gekozen. Vanaf het IJ, destijds de belangrijkste vaarroute naar Amsterdam, was deze goed zichtbaar. Ook vanuit het centrum van de stad waren de bungelende lichamen te aanschouwen. Op deze manier werden de burgers en bezoekers van Amsterdam afgeschrikt.

Haarlemse verzetslieden gefusilleerd

In februari en maart 1945 schoten de Duitse bezetters op de Jan Gijzenkade en de Dreef in Haarlem respectievelijk acht en vijftien mannen dood. Beelden, gemaakt door de Haarlemse beeldhouwers Theo van Reijn en Mari Andriessen, herinneren nog aan de schokkende gebeurtenissen die daar plaatsvonden.

Internationale Vrouwendag

Hoewel de eerste Vrouwendag in Nederland al gevierd werd op 12 maart 1912, is er pas in 1921 voor gekozen om 8 maart aan te houden als Internationale Vrouwendag. Voor deze datum werd gekozen vanwege een historie van stakingen door vrouwen in New York en Sint-Petersburg op deze datum. Sinds 8 maart ook door de Verenigde Naties in 1978 als feestdag werd erkend, wordt deze dag in Nederland door veel vrouwengroepen gevierd.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

De eerste halve marathon van Egmond

Het was een barre tocht over het strand en onverharde duinpaden. De temperatuur schommelde rond de acht graden, de wind waaide uit uiteenlopende richtingen en het miezerde. Toch wilden negenhonderd deelnemers de finish halen van de eerste halve marathon van Egmond op zondag 11 maart 1973.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Bombardement op Enkhuizen

Half maart 1945 was het einde van de oorlog al in zicht. De stad was wel drie keer gebombardeerd, maar de schade viel mee. Er was 'maar' één dode te betreuren. Toch was de dreiging van een bombardement nooit ver weg. Met zijn belangrijke haven vormde Enkhuizen een strategisch doel voor de geallieerden. Zo bleek ook in deze nadagen van de oorlog.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Eerste Huishoudbeurs in de RAI

Al decennialang is de Huishoudbeurs in de RAI een waar fenomeen. Vrouwen – en tegenwoordig ook mannen – uit het hele land haasten zich sinds 1955 naar Amsterdam voor de nieuwste huishoudelijke snufjes en de beste koopjes.

Clandestien briefje uit een belegerd Naarden

De vestingstad Naarden is in het verleden vaak speelbal geweest tijdens oorlogen in ons land. Het militaire bolwerk heeft voor de laatste keer zijn strategische waarde bewezen tijdens de terugtocht van de Fransen in 1813/14, toen de vesting maandenlang belegerd werd. Een per postduif verstuurd briefje uit de bezette stad geeft ons een kijkje in het dagelijks leven van gewone burgers in tijd van beleg.

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht

Op 20 maart 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht en octrooi verleend voor de handel met het verre oosten. Het was de eerste multinational, met een eigen vloot, pakhuizen en kantoren in Europa, Azië en Afrika.

Hannie Schaft gearresteerd

Hannie Schaft was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de bekendste vrouwen in het verzet. Door de Duitsers werd ze ook wel 'het meisje met het rode haar' genoemd. Schaft werd op 21 maart 1945 bij een wegversperring aan de Jan Gijzenkade gearresteerd met illegale bladen en een wapen. Een maand later werd ze in de duinen van Bloemendaal gefusilleerd.

Johannes van Harpen overboord

Ongelukken op zee gebeurden vroeger vaak en hadden meestal een dodelijke afloop. De reizen van de VOC eisten vele levens van jongemannen, zoals van Johannes van Harpen, die tijdens een stormachtige nacht overboord sloeg.

Slag bij Beverwijk

Op 23 maart 1997 kwam het langs de A9 bij Beverwijk tot een massale vechtpartij tussen aanhangers van de rivaliserende voetbalclubs Ajax en Feyenoord. Het geweld kostte aan één Ajax-supporter het leven.

Damoproer

Overal in Europa heerste in het revolutiejaar 1848 grote onvrede over de autoritaire heersers. Dit leidde tot ongeregeldheden in verschillende West-Europese hoofdsteden. Ook Amsterdam ontkwam hier niet aan.

Medemblik krijgt stadsrechten

In 1289 verleende de Hollandse graaf Floris V stadsrechten aan Medemblik. De plaats was destijds een handelscentrum binnen West-Friesland.

Scheepsramp voor Volendam

Op 26 maart 1896 was er een scheepsramp voor Volendam. Veel Volendammers visten indertijd vanuit een thuisbasis op Terschelling gedurende een aantal maanden op de Noordzee boven de Waddeneilanden. Tijdens een zware storm zijn enkele schepen vergaan, er zijn ook vissers van hun schip afgeslagen. Er waren 7 doden te betreuren. Een groot aantal families werd getroffen. Na deze ramp werd besloten om weg te gaan van de Noordzee en op de Zuiderzee te gaan vissen.

Aanslag op het bevolkingsregister

Op zaterdagavond 27 maart 1943 verloor na een aantal explosies het bevolkingsregister van Amsterdam, toen gevestigd naast de ingang van Artis, zijn dak. Met deze aanslag hoopte het verzet zo veel mogelijk persoonsgegevens te vernietigen en zo de verdere deportatie van joodse stadsgenoten onmogelijk te maken.

Huizer botter HZ 52 vergaan

De Zuiderzee werd vaak geteisterd door stormen en hoog water, wat tot vele dodelijke ongelukken met vissersboten leidde. Dit weerhield de Huizer vissers echter niet om elke week weer met gevaar voor eigen leven met hun botter uit te varen.

Noord-Holland en Zuid-Holland verenigd

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn op verschillende momenten door de tijd heen verbonden en gesplitst geweest. Na de Franse Tijd besloot de nieuwe vorst Willem I de gesplitste departementen weer tot één machtige provincie te verenigen.

Inhuldiging koning Willem I

Het huidige Koninkrijk der Nederlanden kreeg tussen 1813 en 1815 zijn vorm. In deze woelige periode na het verlies van de Franse keizer Napoleon werden de fundamenten gelegd van onze monarchie en parlementaire democratie.

RAI-gebouw geopend

In 1922 kreeg de RAI een eigen tentoonstellingsgebouw in Amsterdam. De 6.000 m2 grote tentoonstellingshal was in nog geen drie maanden tijd volledig opgetrokken uit hout. Het gebouw aan de Ferdinand Bolstraat werd op 31 maart geopend door prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina.

Eerste homohuwelijk in Amsterdamse Stopera

Nederland legaliseerde in 2001 als eerste land ter wereld het homohuwelijk. Op 1 april, de dag van de legalisatie, trouwde burgemeester Job Cohen de eerste paren van gelijk geslacht in de Amsterdamse Stopera: drie mannenparen en één vrouwenpaar.