Provo in de Amsterdamse gemeenteraad

Provo was een tegenbeweging: tégen het Hollandse regentendom, tégen de moderne consumptiemaatschappij, tégen het koningshuis en vooral tégen het klootjesvolk, die grijze massa van hersenloze meelopers. Het beeld het Lieverdje op het Spui in Amsterdam was het hart van de beweging. Met extravagante ‘happenings’ trokken de provo’s niet alleen de aandacht van de Amsterdamse politie, maar ook van jongeren uit de hele wereld. Het was het begin van een nieuwe tijd, waarin persoonlijke expressie centraal stond.

Slag op de Diemerdijk

Vanaf 1568 was er strijd en opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse katholieke bestuurders. Een strijd die de geschiedenis zou ingaan als de Tachtigjarige Oorlog. In Diemen woonden veel katholieken en was er in eerste instantie weinig aan de hand. Maar dat veranderde al gauw. In 1572-1573 vormde het doorgaans zo vredige dorpje het toneel voor gevechten en terreur.

West-Indische Compagnie (WIC) opgericht

De Gouden Eeuw en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) worden vaak in één adem genoemd, maar minstens zo belangrijk en berucht was de West-Indische Compagnie (WIC). De WIC werd op 3 juni 1621 opgericht voor de handel met West-Afrika en Amerika.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

The Beatles in Blokker

Op 6 juni 1964 speelden zij in de nabijgelegen veilinghal. Het was de enige keer dat zij in Nederland zouden optreden. En ook al duurden hun twee concerten niet langer dan 25 minuten, het spektakel bezit voor altijd een magische glans.

Kasteel en Abdij van Egmond verwoest

Zowel het middeleeuwse kasteel als de abdij van Egmond werden tijdens de hevige gevechten van de Tachtigjarige Oorlog vernietigd door het geuzenleger van Diederik Sonoy. Alleen de abdij werd herbouwd, maar daar moest men tot de twintigste eeuw op wachten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Mirakel van Bergen

In de nacht van 18 op 19 november in het jaar 1421 raasde een zware noordwesterstorm langs de Nederlandse kust. In paniek vluchtten de inwoners van het dorpje Petten de kerk binnen, in de hoop daar redding te vinden. Tevergeefs. Na het doorbreken van de zanddijk werd de kerk verzwolgen door de ziedende zee. De ramp kostte het leven aan 400 Pettenaren, maar leidde op de eerstvolgende Pinksterdag ook tot een Mirakel.

Gerrit van der Veen gefusilleerd

Verzetsheld Gerrit van der Veen, die zich onder meer bezighield met het vervalsen van persoonsbewijzen, heeft de oorlog niet overleefd. Op 10 juni 1944 werd hij samen met zijn vrienden in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Hij ligt ter plaatse begraven op de Eerebegraafplaats.

Pinkster Drie: Bokkiesdag

De dinsdag na Pinksteren is in de Zaanstreek en Purmerend traditioneel de dag waarop derde pinksterdag of Pinkster Drie wordt gevierd; ook wel 'Bokkiesdag'. Mensen uit verschillende plaatsen in de provincie trokken sinds oudsher op deze dag naar Purmerend om een bokje (geit) te kopen.

Sanatorium Zonnestraal geopend

Jan Andries van Zutphen, beter bekend als Ome Jan, was de grote motor achter het realiseren van een sanatorium op de hei bij Hilversum. Dankzij zijn niet aflatende inzet voor tuberculosepatiënten kon Sanatorium Zonnestraal in 1928 geopend worden.

Sterfdag Lodewijk van Mierop

De revolutionaire Nederlandse denker Lodewijk van Mierop was een christenanarchist, pacifist en vegatariër. Hij werkte mee aan publicaties, zoals het Tolstojaanse blad Vrede, en stichtte in 1899 de kolonie Internationale Broederschap in Blaricum, waar hij zelfvoorzienend en zonder overheidsbemoeienis leefde. Ook was hij de initiatiefnemer van de Rein Leven Beweging (RLB), die door middel van gezond eten en seksuele onthouding streefde naar 'reinheid van lichaam en ziel'.

Zuiderzeewet aangenomen

In mei 1932 werd de Vlieter, het laatste gat in de ruim 30 km lange Afsluitdijk, gedicht. Botters voeren voortaan niet meer op de zilte Zuiderzee, maar op een afgesloten zoetwaterplas. De afsluiting van de Zuiderzee was veertien jaar eerder vastgelegd in de Zuiderzeewet van Cornelis Lely.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Paviljoen Welgelegen wordt provinciehuis

Het imposante Paviljoen Welgelegen in Haarlem kent een bijzondere geschiedenis. Welgelegen begon als een hofstede, werd verbouwd tot een enorme buitenplaats en is nu naast provinciehuis ook museum. Het heeft verschillende markante bewoners gekend, onder wie Henry Hope en koning Lodewijk Napoleon, die allen sporen hebben nagelaten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Het Hoornse Taartarrest

In september 1910 werd bij de familie Markus aan de Grote Oost in Hoorn een vergiftigde taart bezorgd. Het beoogde slachtoffer Willem Markus overleefde de aanslag. Voor zijn vrouw werd de taart echter fataal, zij overleed in de nacht daarop. Het 14-jarige dienstmeisje werd ernstig ziek. Deze gebeurtenis in Hoorn zou niet alleen ingrijpend zijn voor de familie van het slachtoffer, maar ook voor de Nederlandse rechtspraak.

Inval in Amsterdams speelhol

'Zaterdagnacht omstreeks twee uur heeft een aantal agenten van het bureau Singel onder leiding van inspecteur Hoogenboom een inval gedaan in een speelhuis aan de Zandstraat. Een groot aantal mannen, onder wie een berucht type uit donker Amsterdam, werd gearresteerd en overgebracht naar het bureau Singel.'

Beeld Dik Trom onthuld

Het beroemdste avontuur van Dik Trom is natuurlijk het omgekeerd ezeltje rijden. Deze scène is vereeuwigd in het bronzen beeld van Dik Trom op het voormalige Marktplein in Hoofddorp, dat sinds 1991 Dik Tromplein heet.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Pachtersoproer

Op 24 en 25 juni 1748 vond het Pachtersoproer plaats. Het volk protesteerde tegen het innen van de belastingen door pachters, die zich in korte tijd enorm wisten te verrijken. Een woedende menigte trok door de stad; tientallen huizen van pachters werden leeggehaald. Er deden zich ‘hinderlijke’ taferelen van openbare dronkenschap voor.

Martelaren van Alkmaar

De Martelaren van Alkmaar waren katholieke geestelijken die, na verovering van Alkmaar door het protestantse Geuzenleger, op 25 juni 1572 de martelaarsdood stierven.

Waddenzee wordt Werelderfgoed

Bezoek je de Nederlandse of Duitse Waddenkust of één van de eilanden, dan maak je kennis met een voor de wereld uniek natuurgebied: De Waddenzee. In juni 2009 kreeg de Waddenzee een welverdiende plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Graaf Floris V vermoord

Floris V, graaf van Holland en Zeeland en zelfbenoemd 'heer van Friesland', werd in juni 1296 door een groep edelen ontvoerd en bij Muiderberg vermoord.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Anjerdag

Anjerdag werd tijdens de Duitse bezetting als eerbetoon aan de koninklijke familie gevierd. Inwoners van de grote steden tooiden zich met anjers, een verwijzing naar de jarige prins Bernhard. De bezetter zag hierin een openlijke daad van verzet en kwam met strenge strafmaatregelen.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Binnenmuseum Zuiderzeemuseum geopend

Het Zuiderzeemuseum verzamelde de afgelopen zeventig jaar een bijzondere collectie bronnen en objecten over de Zuiderzeecultuur. Op 1 juli 1950 opende het binnenmuseum, gevestigd in het historische Peperhuis, zijn deuren voor publiek. Het buitenmuseum zou in 1983 volgen.

NL | EN