04 oktober

Dierendag

Dierendag vindt jaarlijks plaats op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, die zich bekommerde om het lot van dieren. De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930 en werd gevierd vanuit de volgende gedachte: 'De behandeling van het dier is voor een volk de graadmeter van zijn beschaving.'

‘Weest goed voor de dieren! Weest menschen en beschermt het dier, het zwakkere medeschepsel, het weerlooze van de menschen afhankelijke dier. Dierenbescherming is menschenbeschaving. Geeft vandaag één vollen dag geheel aan de dieren…

Geeft op dezen dag, herdacht als de geboortedag van den meest vriendelijken vriend aller dieren, den monnik Franciscus van Assisie, die heilig genoemd wordt, omdat hij zijn leven wijdde aan alle leven, dat de aarde siert, geeft op dezen dag uw volle, uw algeheele belangstelling aan de dieren.

Weest altijd goed voor de dieren, maar herinnert u vandaag, dat wij het dier bij den mensch zien, en den mensch bij het dier, als een onverbrekelijke eenheid. Dat het dier een schepsel is als gijzelf, welnu, laat dat dier evenmin onnoodig lijden, als uw medemensch.
Weest altijd goed, weest rechtvaardig voor mensch en dier. Dit is een dag van herinnering. “De recchtvaardige kent het leven van zijn beest” is een tekst van de Spreuken. Laat daarom deze dag van herinnering aan de grootsche figuur van dien simpelen monnik, die de harmonie in de schepping verstond met een zoo groote zuiverheid des harten, dat voor hem menschen, dieren en bloemen golden als kleinoodiën van goddelijken stempel, een dag voor de dieren zijn, die het onrechtvaardige zoo vaak moeten lijden. (…)’

De Telegraaf, 4 oktober 1933

Gerelateerd artikel

Een boot vol poezen Artis was er aanvankelijk alleen voor de elite Van muizenvanger tot metgezel: de kat als huisdier
NL | EN