Provo in de Amsterdamse gemeenteraad

Provo was een tegenbeweging: tégen het Hollandse regentendom, tégen de moderne consumptiemaatschappij, tégen het koningshuis en vooral tégen het klootjesvolk, die grijze massa van hersenloze meelopers. Het beeld het Lieverdje op het Spui in Amsterdam was het hart van de beweging. Met extravagante ‘happenings’ trokken de provo’s niet alleen de aandacht van de Amsterdamse politie, maar ook van jongeren uit de hele wereld. Het was het begin van een nieuwe tijd, waarin persoonlijke expressie centraal stond.

Slag op de Diemerdijk

Vanaf 1568 was er strijd en opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse katholieke bestuurders. Een strijd die de geschiedenis zou ingaan als de Tachtigjarige Oorlog. In Diemen woonden veel katholieken en was er in eerste instantie weinig aan de hand. Maar dat veranderde al gauw. In 1572-1573 vormde het doorgaans zo vredige dorpje het toneel voor gevechten en terreur.

West-Indische Compagnie (WIC) opgericht

De Gouden Eeuw en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) worden vaak in één adem genoemd, maar minstens zo belangrijk en berucht was de West-Indische Compagnie (WIC). De WIC werd op 3 juni 1621 opgericht voor de handel met West-Afrika en Amerika.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

The Beatles in Blokker

Op 6 juni 1964 speelden zij in de nabijgelegen veilinghal. Het was de enige keer dat zij in Nederland zouden optreden. En ook al duurden hun twee concerten niet langer dan 25 minuten, het spektakel bezit voor altijd een magische glans.

Kasteel en Abdij van Egmond verwoest

Zowel het middeleeuwse kasteel als de abdij van Egmond werden tijdens de hevige gevechten van de Tachtigjarige Oorlog vernietigd door het geuzenleger van Diederik Sonoy. Alleen de abdij werd herbouwd, maar daar moest men tot de twintigste eeuw op wachten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Mirakel van Bergen

In de nacht van 18 op 19 november in het jaar 1421 raasde een zware noordwesterstorm langs de Nederlandse kust. In paniek vluchtten de inwoners van het dorpje Petten de kerk binnen, in de hoop daar redding te vinden. Tevergeefs. Na het doorbreken van de zanddijk werd de kerk verzwolgen door de ziedende zee. De ramp kostte het leven aan 400 Pettenaren, maar leidde op de eerstvolgende Pinksterdag ook tot een Mirakel.

Gerrit van der Veen gefusilleerd

Verzetsheld Gerrit van der Veen, die zich onder meer bezighield met het vervalsen van persoonsbewijzen, heeft de oorlog niet overleefd. Op 10 juni 1944 werd hij samen met zijn vrienden in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Hij ligt ter plaatse begraven op de Eerebegraafplaats.

Alkmaar krijgt stadsrechten

In 1254 verkreeg Alkmaar haar stadsrechten van graaf Willem II van Holland en Zeeland. De stad deed destijds voornamelijk dienst als uitvalsbasis in de strijd tegen de West-Friezen.

De scheepsramp met de blazer HD 75

Dirk, Fokke, Jaap en Lubbert waren ’s morgens vroeg uitgevaren om ongeveer een mijl uit de kust ter hoogte van de Scheveningse Pier te gaan vissen op garnalen. Tegen de middag gaf Dirk, de schipper, opdracht ’de kor in te steken’ teneinde (met ’grove’ netten) te proberen wat schol te vangen. Dat leverde een goede […]

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Zuiderzeewet aangenomen

In mei 1932 werd de Vlieter, het laatste gat in de ruim 30 km lange Afsluitdijk, gedicht. Botters voeren voortaan niet meer op de zilte Zuiderzee, maar op een afgesloten zoetwaterplas. De afsluiting van de Zuiderzee was veertien jaar eerder vastgelegd in de Zuiderzeewet van Cornelis Lely.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Paviljoen Welgelegen wordt provinciehuis

Het imposante Paviljoen Welgelegen in Haarlem kent een bijzondere geschiedenis. Welgelegen begon als een hofstede, werd verbouwd tot een enorme buitenplaats en is nu naast provinciehuis ook museum. Het heeft verschillende markante bewoners gekend, onder wie Henry Hope en koning Lodewijk Napoleon, die allen sporen hebben nagelaten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Het Hoornse Taartarrest

In september 1910 werd bij de familie Markus aan de Grote Oost in Hoorn een vergiftigde taart bezorgd. Het beoogde slachtoffer Willem Markus overleefde de aanslag. Voor zijn vrouw werd de taart echter fataal, zij overleed in de nacht daarop. Het 14-jarige dienstmeisje werd ernstig ziek. Deze gebeurtenis in Hoorn zou niet alleen ingrijpend zijn voor de familie van het slachtoffer, maar ook voor de Nederlandse rechtspraak.

Grote razzia in Amsterdam

Op de warme zondagochtend van 20 juni 1943 vond in Amsterdam een grote razzia op joden plaats. De razzia werd tot diep in de nacht voortgezet. Duitse soldaten waren nietsontziend in het zoeken, verzamelen en afvoeren van joodse burgers.

Beeld Dik Trom onthuld

Het beroemdste avontuur van Dik Trom is natuurlijk het omgekeerd ezeltje rijden. Deze scène is vereeuwigd in het bronzen beeld van Dik Trom op het voormalige Marktplein in Hoofddorp, dat sinds 1991 Dik Tromplein heet.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Beleg van Medemblik door Grutte Pier

De bloederige rooftochten van de Friese bevelhebber Grutte Pier in Holland begonnen in de West-Friese stad Medemblik. In juni 1517 werd de stad belegerd, geplunderd en verwoest achter gelaten.

Martelaren van Alkmaar

De Martelaren van Alkmaar waren katholieke geestelijken die, na verovering van Alkmaar door het protestantse Geuzenleger, op 25 juni 1572 de martelaarsdood stierven.

Waddenzee wordt Werelderfgoed

Bezoek je de Nederlandse of Duitse Waddenkust of één van de eilanden, dan maak je kennis met een voor de wereld uniek natuurgebied: De Waddenzee. In juni 2009 kreeg de Waddenzee een welverdiende plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Graaf Floris V vermoord

Floris V, graaf van Holland en Zeeland en zelfbenoemd 'heer van Friesland', werd in juni 1296 door een groep edelen ontvoerd en bij Muiderberg vermoord.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Anjerdag

Anjerdag werd tijdens de Duitse bezetting als eerbetoon aan de koninklijke familie gevierd. Inwoners van de grote steden tooiden zich met anjers, een verwijzing naar de jarige prins Bernhard. De bezetter zag hierin een openlijke daad van verzet en kwam met strenge strafmaatregelen.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Haarlemmermeer drooggevallen

Het uitgestrekte Haarlemmermeer beukte bij storm op de dijken. Hele dorpen waren daarbij in de golven verdwenen. Eeuwenlang was de vraag hoe je deze onverzadigbare 'Waterwolf' kon temmen. Totdat het meer in 1836 bij Halfweg dreigde door te breken naar het IJ. Dat betekende een nationale ramp. Wat te doen?