Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Verhalen

De Historische Kring Velsen bedient een hoop kernen

De Historische Kring Velsen organiseert elk jaar negen lezingen, heeft een website, een beeldbank en een Facebookpagina die regelmatig ververst wordt. De lezingen worden altijd druk bezocht, maar actieve vrijwilligers kunnen ze nog wel gebruiken. Wij spraken met een aantal van deze vrijwilligers over het jaarboek, het ‘eerste stenen project’ en de geschiedenis van het gebied rondom het Noordzeekanaal.

> Book 9 min

Heel Noord-Holland aan het aardgas

Het was een ingrijpend project. Kilometers aan buizen werd door het hele land uitgerold, monteurs bouwden miljoenen fornuizen en geisers om. Oude kooktoestellen gingen naar de sloop. Cabaretier Wim Kan zong in zijn oudejaarsconference op de radio ‘Twaalf miljoen oliebollen op aardgas’. En nu, zestig jaren later, gaan we van het aardgas af.

> Book 7 min

Dokter Krayenhoff: aderlaten in de eeuw van de Verlichting

Cornelis Krayenhoff (1758-1840) staat bekend als de architect van de Stelling van Amsterdam en als initiatiefnemer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Slechts weinig mensen weten dat hij ook geneeskunde gestudeerd heeft en vanaf 1785 als arts in Amsterdam werkte. Tot zijn medische instrumenten behoorde een set voor aderlatingen. Maar werd deze middeleeuwse methode nog wel toegepast in Krayenhoffs tijd?

> Book 6 min

Fort in de Botshol

Hoewel het Fort in de Botshol niet volgens de plannen is voltooid, hoort het fortterrein bij het Zuidfront van de Stelling van Amsterdam. Het fort moest de dijk langs de Waver en een deel van de polder verdedigen.

> Book 4 min

De Castricumse dorpskerk en de Kerkbuurt

In de delta van het Oer-IJ, waar de oude Rijn nog in de Noordzee uitmondde, aan de eeuwenoude weg tussen Haarlem en Alkmaar, is Castricum ontstaan. In de eerste helft van de 11e eeuw werd een kerkje gesticht. De kerktoren is in de 15e eeuw toegevoegd, waarna het schip met de toren is verbonden en een nieuw koor is gebouwd in gotische stijl.

> Book 5 min

De Geniedijk

De Geniedijk loopt dwars door de Haarlemmermeer en is één van de meest zichtbare onderdelen van de Stelling van Amsterdam. De dijk maakte het mogelijk om het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer onder water te zetten, terwijl het noordelijke deel droog bleef.

> Book 6 min

De Huizer molen draait door

De molen van Huizen stond vroeger op de Molenberg, maar kijkt sinds 1916 vanaf een heuvel uit over het Nederlands Openluchtmuseum. Het is de enige standerdmolen van Noord-Holland die bewaard is gebleven en daarom een bijzonder stuk erfgoed. Als boekweitmolen speelde hij maar liefst 250 jaar lang een belangrijke rol in de voedselvoorziening van het dorp.

> Book 6 min

Fort bij Waver-Amstel

Fort bij Waver-Amstel ligt bij Waverveen, op de plek waar de Amstel en de veenrivier de Oude Waver samenkomen. Het fort is onderdeel van het Zuidfront van de Stelling van Amsterdam en wordt ook wel Fort de Nes of Fort Nessersluis genoemd.

> Book 6 min

Fort bezuiden Spaarndam

Het Fort bezuiden Spaarndam ligt aan het Noorder Buiten Spaarne en behoort tot het Westfront van de Stelling van Amsterdam. Het fort verdedigde de Slaperdijk en het Noorder-Spaarne met de daarlangs lopende weg.

> Book 6 min

De oude heerlijkheid Wimmenum

Wimmenum ligt tussen de Tiggellaan (de noordrand van Egmond aan de Hoef) en de Banweg bij Het Woud, in het oosten grenzend aan Alkmaar en in het westen aan de zee. Sinds 1407 was het een ‘hoge en vrije heerlijkheid’, een gebied dat onder het gezag stond van een Heer. In 1811 werd Wimmenum een zelfstandige gemeente.

> Book 5 min

Fort benoorden Spaarndam

Het Fort benoorden Spaarndam ligt in de Westbroekpolder en is onderdeel van het Westfront van de Stelling van Amsterdam. Het fort verdedigde de Slaperdijk met weg en de Westlaan.

> Book 6 min

Het Topstuk van Arthur van Dijk: ‘Zonder verleden geen toekomst’

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk neemt het verleden graag mee in het vormgeven van de toekomst. Als topstuk uit de collectie van het Noord-Hollands Archief koos hij een kleurenlitho van Johan Conrad Greive uit 1872, waarop de aanleg van het Noordzeekanaal is afgebeeld. In de complexiteit en omvang van het project ziet hij parallellen met de uitdagingen van nu – waarbij een stukje historische durf soms best welkom is.

> Book 4 min

Het Muiderslot en de Hollandse Waterlinies

Toen de Stelling van Amsterdam werd aangelegd, bestond het Muiderslot al eeuwen. Muiden lag op een strategisch belangrijke plek aan de monding van de Vecht en langs de oude Zuiderzeedijk. Muiden en het Muiderslot zijn door de jaren heen onderdeel geweest van vier verschillende waterlinies.

> Book 8 min

De vulpen, een allesbehalve inktzwarte geschiedenis

Boodschappenlijstjes en andere notities maken we meestal met een balpen, maar een eeuw geleden schreven mensen nog met een vulpen, die je zelf met inkt kon vullen. De redactie van Oneindig Noord-Holland dook in de geschiedenis van de Parker vulpen.

> Book 6 min

Fort Hinderdam

Fort Hinderdam ligt op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen Nederhorst den Berg en Weesp. Het forteiland is onderdeel van het Zuidoostfront van de Stelling van Amsterdam en verdedigde de Dammerkade en de Vecht met beide oevers.

> Book 5 min

Bijenhouderij wordt honingzoet erfgoed

Bijen worden al eeuwenlang gehouden voor de honing en bijenwas. Daarnaast vervullen ze een onmisbare rol in de bestuiving van onze gewassen. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig imkers die met de bijenhouderij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In ons land worden bijen nu vooral gehouden als hobby of om een actieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Het ambacht bijenhouden is in 2020 uitgeroepen tot immaterieel erfgoed.

> Book 7 min

Fort bij Nigtevecht

Het Fort bij Nigtevecht ligt op de westoever van het Amsterdam-Rijnkanaal, tegenover het dorp Nigtevecht. Lokaal staat het fort bekend als het Knakenfort. Het fort moest het Merwedekanaal, de Vecht en een aantal sluizen verdedigen.

> Book 5 min

Een kijkje in de kasteelkeuken

Dit jaar is het thema van de Dag van het Kasteel: ‘Aan Tafel!’, waarbij historische recepten en eetgewoonten op kastelen en buitenplaatsen centraal staan. Speciaal voor dit evenement dook Oneindig Noord-Holland in de geschiedenis van de kasteelkeuken. Ondanks de uiteenlopende recepten en gerechten van de voorgaande eeuwen bleef de bereidingsplaats min of meer hetzelfde. In dit verhaal nemen we je mee op een smakelijke reis langs de kasteelkeukens van weleer.

> Book 6 min

Fort Coehoorn

Fort Coehoorn, oorspronkelijk het Fort bij Muiderberg genaamd, is een onvoltooid fort in het Zuidoostfront van de Stelling van Amsterdam. De fortwachterswoning bestaat nog steeds, maar op het oude fortterrein is inmiddels een woonwijk gebouwd. De naam van het fort verwijst naar de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641-1704).

> Book 5 min