Het bloedbad van Naarden

Op 1 december 1572, vier jaar na het begin van de Tachtigjarige oorlog, richtten Spaanse soldaten het Bloedbad van Naarden aan. Het was een van de grootste massamoorden in de Nederlandse geschiedenis, die 800 mensen het leven kostte.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Beleg van Haarlem

Het beleg van Haarlem is één van de meest beruchte belegeringen uit de Tachtigjarige Oorlog. Ruim zeven maanden lang lagen de Spaanse troepen voor de poorten van de vesting Haarlem, tot de stad zich, geplaagd door hongersnood, in juli 1573 gedwongen moest overgeven.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Sinterklaas

Sinterklaas, wie kent hem niet? Deze gulle bisschop van Myra stierf op 6 december en in de eeuwen die volgden, ontstonden allerlei legendes rond zijn persoon. Sint-Nicolaas werd heilig verklaard vanwege zijn goede daden en op de avond van 5 december vieren we dat nog steeds - mét veel zoetigheid en cadeautjes.

Stelling van Amsterdam wordt Werelderfgoed

In het vredige weidelandschap rondom Amsterdam ligt een kring van militaire verdedigingswerken verscholen: de Stelling van Amsterdam. Dit vernuftige netwerk van forten is uniek in de wereld en werd daarom in 1996 uitgeroepen tot Werelderfgoed.

Geboortedag Gerard Kuiper

De bekende astronoom Gerard Kuiper hielp in de jaren vijftig mee met de Amerikaanse voorbereidingen voor de maanlanding. Hoewel hij een groot deel van zijn leven in de Verenigde Staten doorbracht, is hij geboren in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn.

Voorloper KNVB opgericht

Aan het einde van de negentiende eeuw werd georganiseerde sport in heel Europa steeds populairder. Er ontstonden nieuwe teamsporten en er werden voor het eerst verenigingen en bonden opgericht om alles in goede banen te leiden. Zo ook de voorloper van de KNVB, die op initiatief van de Haarlemse Pim Mulier in 1889 het levenslicht zag.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Noordhollandsch Kanaal geopend

De aanleg van het Noordhollandsch Kanaal tussen Amsterdam en Den Helder duurde zo'n vijf jaar. Op 4 december 1824 kwam het kanaal gereed. Pas op 13 december werd de nieuwe waterweg officieel geopend, met de doortocht van het koninklijke fregat Bellona. Vanuit de Willemsluis in Amsterdam vaarde het schip in zo'n twee dagen naar Alkmaar en vandaar verder naar de haven in Den Helder.

Houtribdijk geopend

De 26 kilometer lange Houtribdijk verbindt Enkhuizen met Lelystad en vormt tegelijkertijd de scheiding tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Op 14 december 1976, een jaar na voltooiing van de dijk, werd de weg erover geopend.

Holland verleent octrooi op de windhoutzaagmolen

Het is 1592 en de eerste tumultueuze jaren van de Nederlandse Opstand zijn voorbij als Cornelis Cornelisz. van Uitgeest, ook wel Krelis Lootjes genoemd, de houtzaagmolen uitvindt. Op 15 december 1593 verleenden de Staten van Holland een octrooi voor zijn uitvinding.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Een aangespoeld zeemonster

Meestal stelt het niet zo heel veel voor, maar op 19 december 1601 spoelde er iets behoorlijk ongewoons op de Noord-Hollandse kust.

Watersnood op Marken

'Marken is één geworden met de zee, afscheidingen tusschen land en water zijn verdwenen. Het verkeer tusschen de bewoners onderling kan slechts per bootje plaats hebben.'

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Eerste vergadering Provinciale Staten van Noord-Holland

De Provinciale Staten van Noord-Holland zijn een eeuwenoude instelling in een modern jasje. Ten tijde van de Gouden Eeuw waren de Staten de hoogste machthebbers in de Republiek der Nederlanden. Halverwege de negentiende eeuw kreeg Noord-Holland haar eigen Provinciale Staten, toen de provincie Holland gesplitst werd in een noordelijk en een zuidelijk deel.

Sterfdag Thérèse Schwartze

Thérèse Schwartze was één van de meest begaafde portretschilderessen van haar tijd. Talloze vooraanstaande Amsterdammers, waaronder leden van de families Van Loon, Borski en Boissevain, zijn door haar vaardige hand geportretteerd. Na haar overlijden in 1918 zijn zowel een plein als een straat in Amsterdam naar haar vernoemd en werd onder haar naam een stichting opgericht die zich inzet voor de Nederlandse portretkunst.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Karel de Grote tot keizer gekroond

In de middeleeuwen heerste Karel de Grote over een groot Europees rijk, waar het huidige Nederland ook toe behoorde. Op kerstdag van het jaar 800 werd Karel door de paus tot keizer over het Westen gekroond.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Dag van de Onnozele Kinderen

Eeuwenlang werd op 28 december de dag van de ‘Onnozele Kinderen’ gevierd, ter herinnering aan de Bijbelse kindermoord op pasgeborenen op bevel van Koning Herodes. De moorden vonden plaatst uit angst dat er een nieuwe koning der Joden zou worden geboren. Daarop liet Koning Herodes alle kinderen in Bethlehem en omgeving jonger dan twee jaar te vermoorden.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Gouden Engelfeest in Koedijk

Sinterklaas komt op 5 december overal, behalve in Koedijk. Pas op Oudejaarsavond vierden de Koedijkers hun eigen pakjesavond: het Gouden Engelfeest. Zo is het eeuwenlang gegaan.

Gemeente Schagen gevormd

Het huidige gebied van de gemeente Schagen is op 1 januari 2013 ontstaan, toen de gemeenten Harenkarspel en Zijpe zich bij de bestaande gemeente Schagen voegden. Gezamenlijk besloten ze onder die naam verder te gaan.