11 juni 1574

Pinkster Drie: Bokkiesdag

De dinsdag na Pinksteren is in de Zaanstreek en Purmerend traditioneel de dag waarop derde pinksterdag of Pinkster Drie wordt gevierd; ook wel 'Bokkiesdag'. Mensen uit verschillende plaatsen in de provincie trokken sinds oudsher op deze dag naar Purmerend om een bokje (geit) te kopen.

In de Zaanstreek krijgen ze niet genoeg van Pinksteren, vanwege een eeuwenoude overwinning ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog. Na de Beeldenstorm escaleerde de Nederlandse Opstand en ontstond een bloedige strijd tussen de opstandige troepen onder Willem van Oranje en de koningsgezinde troepen van de Hertog van Alva uit Spanje. De Zaanstreek lag precies ter hoogte van het front waar felle gevechten tussen de twee kampen plaatsvonden. Het drassige landschap van de zestiende-eeuwse Zaanstreek vormde tijdens de pinksterdagen in 1574 wederom het strijdtoneel. Langs de Zaan waren door beide partijen schansen opgeworpen ter verdediging tegen vijandelijke troepen en schepen. Alva’s soldaten wisten eerder al verschillende schansen te veroveren, maar niet de Kalverschans, ook wel Zaanse Schans, aan de waterkant tussen de Zaan en de Poel. Deze was door de geuzenleider Diederik van Sonoy opgebouwd. Vele honderden Spaanse soldaten werden bij de Kalverschans tot stilstand gebracht tijdens Pinksteren. De Spaanse soldaten werden verdreven en de verdedigers van de Zaanstreek kregen een beloning: een extra pinksterdag, die tot op de dag van vandaag gevierd wordt.

Gerelateerd artikel

Pinkster Drie, Bokkiesdag Zaanse schans
NL | EN