26 juni 2009

Waddenzee wordt Werelderfgoed

Bezoek je de Nederlandse of Duitse Waddenkust of één van de eilanden, dan maak je kennis met een voor de wereld uniek natuurgebied: De Waddenzee. In juni 2009 kreeg de Waddenzee een welverdiende plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

De Waddenzee: een woest en veranderlijk getijdengebied langs de Noordzeekusten van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het Nederlandse deel van het Wad, 2500 kilometer beschermd gebied, begint bij het Marsdiep (Den Helder) en eindigt bij de Dollard in Groningen. Geen dag is hetzelfde, het wad is al eeuwenlang constant in beweging. De actuele geologische processen van de aarde zijn hier goed te volgen en geven een inkijkje in de geschiedenis. Hier zie je hoe planten en dieren samen leven en bouwen aan een complex, maar ook kwetsbaar ecosysteem. Natuurlijke krachten als wind, zeestroming, de seizoenen bepalen hoe succesvol de biologische activiteit van plant- en diersoorten is. Zo’n groot getijdengebied in een gematigd klimaat en met een enorme variatie aan planten en dieren, vindt je nergens anders in de wereld. Vanwege al deze bijzondere eigenschappen staat de Waddenzee sinds 26 juni 2009 prominent op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Gerelateerd artikel

De Waddenzee Weergaloos wad is uniek in zijn soort
NL | EN