25 juni 1572

Martelaren van Alkmaar

De Martelaren van Alkmaar waren katholieke geestelijken die, na verovering van Alkmaar door het protestantse Geuzenleger, op 25 juni 1572 de martelaarsdood stierven.

Tegen 1572 was de Tachtigjarige Oorlog in volle gang. De noordelijke provincies van de Lage Landen kwamen in opstand tegen de Spaanse overheersing. Onder leiding van Willem van Oranje werd een groot Geuzenleger gevormd. In Holland was de strijd heftig, maar daar behaalden de Geuzen wel enkele belangrijke overwinningen. Alkmaar werd op 24 juni 1572 door het Geuzenleger, onder leiding van Diederik Sonoy, ingenomen. Katholieke geestelijken uit het plaatselijke Franciscaanse klooster werden door de nieuwe protestantse machthebber gevangen genomen. De vijf broeders werden via Hoorn overgebracht naar Enkhuizen. Hier werden ze gemarteld om ze te laten bekeren tot het protestantse geloof. Toen zij dit bleven weigeren, werden ze op 25 juni opgehangen.

Foto: Prent van de Franciscaner monniken die bekendstaan als de Martelaren van Alkmaar, c. Collectie Regionaal Archief Alkmaar.

NL | EN