29 juni 1940

Anjerdag

Anjerdag werd tijdens de Duitse bezetting als eerbetoon aan de koninklijke familie gevierd. Inwoners van de grote steden tooiden zich met anjers, een verwijzing naar de jarige prins Bernhard. De bezetter zag hierin een openlijke daad van verzet en kwam met strenge strafmaatregelen.

Op 29 juni 1940 werd prins Bernhard 29 jaar. Dit heuglijke feit zou normaal gesproken groots gevierd worden, maar de koninklijke familie verkeerde sinds de Duitse inval in ballingschap in Engeland. Toch durfden Oranjegezinde Nederlanders in verschillende grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, bijeen te komen voor de viering van de koninklijke verjaardag. Vlaggen waren door de Duitse bezetter verboden, dus droegen deze aanhangers van het koningshuis anjers. De bloem was een symbolische verwijzing naar de jarige prins, die vaak met een witte anjer in zijn borstzak gezien werd. De bezetter was op zijn zachtst gezegd niet blij met deze uitspatting van nationale trots en kwam met gepaste strafmaatregelen. De namen van leden van het Koninklijk Huis mochten niet meer op de radio worden uitgesproken of in kranten worden gedrukt. Andere radiozenders dan de reguliere Nederlandse of Duitse zenders werden verboden. Ook werd de eerste anti-joodse maatregel genomen, waardoor joden uit de Luchtbeschermingsdienst werden gezet.

NL | EN