Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Provo in de Amsterdamse gemeenteraad

Provo was een tegenbeweging: tégen het Hollandse regentendom, tégen de moderne consumptiemaatschappij, tégen het koningshuis en vooral tégen het klootjesvolk, die grijze massa van hersenloze meelopers. Het beeld het Lieverdje op het Spui in Amsterdam was het hart van de beweging. Met extravagante ‘happenings’ trokken de provo’s niet alleen de aandacht van de Amsterdamse politie, maar ook van jongeren uit de hele wereld. Het was het begin van een nieuwe tijd, waarin persoonlijke expressie centraal stond.

Slag op de Diemerdijk

Vanaf 1568 was er strijd en opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse katholieke bestuurders. Een strijd die de geschiedenis zou ingaan als de Tachtigjarige Oorlog. In Diemen woonden veel katholieken en was er in eerste instantie weinig aan de hand. Maar dat veranderde al gauw. In 1572-1573 vormde het doorgaans zo vredige dorpje het toneel voor gevechten en terreur.

West-Indische Compagnie (WIC) opgericht

De Gouden Eeuw en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) worden vaak in één adem genoemd, maar minstens zo belangrijk en berucht was de West-Indische Compagnie (WIC). De WIC werd op 3 juni 1621 opgericht voor de handel met West-Afrika en Amerika.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

The Beatles in Blokker

Op 6 juni 1964 speelden zij in de nabijgelegen veilinghal. Het was de enige keer dat zij in Nederland zouden optreden. En ook al duurden hun twee concerten niet langer dan 25 minuten, het spektakel bezit voor altijd een magische glans.

Kasteel en Abdij van Egmond verwoest

Zowel het middeleeuwse kasteel als de abdij van Egmond werden tijdens de hevige gevechten van de Tachtigjarige Oorlog vernietigd door het geuzenleger van Diederik Sonoy. Alleen de abdij werd herbouwd, maar daar moest men tot de twintigste eeuw op wachten.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Brand in de Maartenskerk te Oudkarspel

“Het was in tien minuten bekeken. Toen viel het dak naar beneden. Het was linke soep hoor.” Dat waren de nuchtere woorden van president-kerkvoogd Hendrik Timmerman nadat op 9 juni 1969 een brand de Sint-Maartenskerk in Oudkarspel compleet verwoestte.

Gerrit van der Veen gefusilleerd

Verzetsheld Gerrit van der Veen, die zich onder meer bezighield met het vervalsen van persoonsbewijzen, heeft de oorlog niet overleefd. Op 10 juni 1944 werd hij samen met zijn vrienden in de duinen bij Overveen gefusilleerd. Hij ligt ter plaatse begraven op de Eerebegraafplaats.

Pinkster Drie: Bokkiesdag

De dinsdag na Pinksteren is in de Zaanstreek en Purmerend traditioneel de dag waarop derde pinksterdag of Pinkster Drie wordt gevierd; ook wel 'Bokkiesdag'. Mensen uit verschillende plaatsen in de provincie trokken sinds oudsher op deze dag naar Purmerend om een bokje (geit) te kopen.

Sanatorium Zonnestraal geopend

Jan Andries van Zutphen, beter bekend als Ome Jan, was de grote motor achter het realiseren van een sanatorium op de hei bij Hilversum. Dankzij zijn niet aflatende inzet voor tuberculosepatiënten kon Sanatorium Zonnestraal in 1928 geopend worden.

Sterfdag Lodewijk van Mierop

De revolutionaire Nederlandse denker Lodewijk van Mierop was een christenanarchist, pacifist en vegatariër. Hij werkte mee aan publicaties, zoals het Tolstojaanse blad Vrede, en stichtte in 1899 de kolonie Internationale Broederschap in Blaricum, waar hij zelfvoorzienend en zonder overheidsbemoeienis leefde. Ook was hij de initiatiefnemer van de Rein Leven Beweging (RLB), die door middel van gezond eten en seksuele onthouding streefde naar 'reinheid van lichaam en ziel'.

Zuiderzeewet aangenomen

In mei 1932 werd de Vlieter, het laatste gat in de ruim 30 km lange Afsluitdijk, gedicht. Botters voeren voortaan niet meer op de zilte Zuiderzee, maar op een afgesloten zoetwaterplas. De afsluiting van de Zuiderzee was veertien jaar eerder vastgelegd in de Zuiderzeewet van Cornelis Lely.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Amsterdamse Passiespelen in het Stadion

Op 17 juni 1923 vond de première van de Amsterdamse Passiespelen plaats. Deze passiespelen waren een soort voorloper van het bekende tv-spektakel The Passion. Een groots opgezette voorstelling over het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruisiging, waarbij het Stadion voor de gelegenheid werd omgetoverd tot de stad Jeruzalem.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Het Hoornse Taartarrest

In september 1910 werd bij de familie Markus aan de Grote Oost in Hoorn een vergiftigde taart bezorgd. Het beoogde slachtoffer Willem Markus overleefde de aanslag. Voor zijn vrouw werd de taart echter fataal, zij overleed in de nacht daarop. Het 14-jarige dienstmeisje werd ernstig ziek. Deze gebeurtenis in Hoorn zou niet alleen ingrijpend zijn voor de familie van het slachtoffer, maar ook voor de Nederlandse rechtspraak.

Inval in Amsterdams speelhol

'Zaterdagnacht omstreeks twee uur heeft een aantal agenten van het bureau Singel onder leiding van inspecteur Hoogenboom een inval gedaan in een speelhuis aan de Zandstraat. Een groot aantal mannen, onder wie een berucht type uit donker Amsterdam, werd gearresteerd en overgebracht naar het bureau Singel.'

Beeld Dik Trom onthuld

Het beroemdste avontuur van Dik Trom is natuurlijk het omgekeerd ezeltje rijden. Deze scène is vereeuwigd in het bronzen beeld van Dik Trom op het voormalige Marktplein in Hoofddorp, dat sinds 1991 Dik Tromplein heet.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Beleg van Medemblik door Grutte Pier

De bloederige rooftochten van de Friese bevelhebber Grutte Pier in Holland begonnen in de West-Friese stad Medemblik. In juni 1517 werd de stad belegerd, geplunderd en verwoest achter gelaten.

Martelaren van Alkmaar

De Martelaren van Alkmaar waren katholieke geestelijken die, na verovering van Alkmaar door het protestantse Geuzenleger, op 25 juni 1572 de martelaarsdood stierven.

Waddenzee wordt Werelderfgoed

Bezoek je de Nederlandse of Duitse Waddenkust of één van de eilanden, dan maak je kennis met een voor de wereld uniek natuurgebied: De Waddenzee. In juni 2009 kreeg de Waddenzee een welverdiende plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Graaf Floris V vermoord

Floris V, graaf van Holland en Zeeland en zelfbenoemd 'heer van Friesland', werd in juni 1296 door een groep edelen ontvoerd en bij Muiderberg vermoord.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Anjerdag

Anjerdag werd tijdens de Duitse bezetting als eerbetoon aan de koninklijke familie gevierd. Inwoners van de grote steden tooiden zich met anjers, een verwijzing naar de jarige prins Bernhard. De bezetter zag hierin een openlijke daad van verzet en kwam met strenge strafmaatregelen.

We hebben nog geen gebeurtenis op deze dag geregistreerd. Heb je een tip? Mail de redactie!

Haarlemmermeer drooggevallen

Het uitgestrekte Haarlemmermeer beukte bij storm op de dijken. Hele dorpen waren daarbij in de golven verdwenen. Eeuwenlang was de vraag hoe je deze onverzadigbare 'Waterwolf' kon temmen. Totdat het meer in 1836 bij Halfweg dreigde door te breken naar het IJ. Dat betekende een nationale ramp. Wat te doen?