Hilversum

Levend begraven in Hilversum Professor Pootjes: idealist in de reclame Wat is er achter het hek van de Hoorneboeg? Werf35: van pillenfabriek tot medianest Badhuis Dudok: ‘een sieraad voor de gemeente’ Zanderij Crailoo: van zandgroeve naar nieuwe natuur Radio en televisie op het Media Park

AVRO

Sacha de Boer vertelt over de AVRO Dinsdagavondtrein Voor het programma De bonte dinsdagavondtrein in de jaren dertig arriveerde het publiek op Station Hilversum, om vervolgens onder begeleiding van een fanfare naar de AVRO Studio aan de ’s Gravelandse weg te lopen. Dinsdagavondtrein De Algemene Vereniging Radio Omroep, afgekort AVRO, is in theorie de oudste […]

>

VPRO villa’s

Sacha de Boer vertelt over de VPRO De VPRO is in 1928 begonnen in een villa aan de ’s-Gravelandseweg 65, waarvan het in 1931 eigenaar werd. De omroep breidde zich uit door weer een nieuwe villa aan te kopen. Het personeel zat uiteindelijk  verspreid in 13 villa’s waarvan er zeven op de ‘s-Gravelandseweg.Vrijzinnig Protestantse Radio […]

>

AKN gebouw

In 1991 kwamen de omroepen AVRO, KRO en NCRV gezamenlijk op de televisiezender Nederland 1. Daarom werd besloten tot verdere samenwerking. Allereerst in de stichting AKN om de ondersteunende diensten van de drie omroepen samen te brengen.

>

VARA (Heuvellaan)

Sacha de Boer vertelt over de VARA De VARA is opgericht in Hotel Parkzicht in Amsterdam op 1 november 1925. De eerste jaren was het behelpen, met uitzendingen vanuit café’s en bioscopen. In 1928 werd de villa aan de Hilversumse Heuvellaan gehuurd en in 1935 werd het gekocht. Eerder was al de noodzaak om uit […]

>

Radio 538

Radio 538 zond voor het eerst uit op 11 december 1992 vanuit Studio Concordia in Bussum, een gebouw dat al in de jaren 50 werd gebruikt als tv-studio. De commerciële radiozender Radio 538 is een initiatief van een aantal voormalige diskjockeys van Veronica onder leiding van Lex Harding. De naam Radio 538 is ontleend aan de golflengte waarop Veronica in de jaren ’70 uitzond vanaf zee (538 meter op de middengolf, ca. 557 kHz).   De zender richtte zich in het begin vooral op jongeren met slogans als The station of a young generation. Met de komst van diskjockeys als Edwin Evers werd de doelgroep uitgebreid en werd het station breder. Nog steeds wordt wekelijks een nieuwe Alarmschijf en Dancesmash gedraaid. Ook kan de luisteraar meebepalen wat er wordt gedraaid in het programma ‘Maak ’t of kraak ‘t’ en in het verleden de Top 538. Jingles voor het station worden ingesproken door Wessel van Diepen, Rick Romijn en Sandra Dorland.

>

RTL, de eerste commerciële omroep

RTL is de eerste commerciële omroep in Nederland. Onder de naam RTL Veronique wordt vanaf oktober 1989 op televisie uitgezonden. Omdat RTL Veronique een Luxemburgs bedrijf is en via de satelliet uitzendt, kan de Nederlandse overheid de zender niet stoppen. Door de komst van RTL is de Nederlandse regering genoodzaakt om commerciële radio en televisie in Nederland toe te staan en in de loop van de jaren negentig volgen er meer zenders als RTL 5, SBS 6, TMF en Fox.

>

TV-toren in Hilversum

In de vroege periode van de televisie werden de toren van de Irenekapel en een steigerconstructie aan de Nieuwstraat in Bussum als zendmast gebruikt. In 1958 werd aan de Insulindelaan in Hilversum een videoschakelcentrum en een ongeveer 65 meter hoge stalen televisietoren gebouwd.

>

WERELDOMROEP

De doelstelling van de Wereldomroep is een bijdrage te leveren aan de internationale beeldvorming over Nederland en Nederlandstaligen in het buitenland van informatie voorzien. De wereldomroep biedt via radio, televisie en internet  in negen talen nieuws, informatie en cultuur.

>

RVU

De RVU is voortgekomen uit de Radio Volksuniversiteit die in 1930 werd opgericht door de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Vanaf 1932 verzorgde de Radio Volksuniversiteit uitzendingen. In 1983 werd het eerste televisieprogramma uitgezonden en werd de naam RVU gewijzigd in RVU educatieve omroep. De RVU is ontstaan uit de overtuiging dat het destijds nieuwe medium radio het middel was tot volksontwikkeling. Langs die weg zouden brede lagen van de Nederlandse bevolking kennis en inzicht kunnen verwerven in mens en maatschappij, kunst en cultuur, geschiedenis en wetenschap. De RVU was een niet-ledengebonden omroep, onafhankelijk van levensbeschouwingen, ideologieën of religies. In 2010 is de RVU gefuseerd met de NPS en Teleac tot de NTR.

>

VARA, NTR en VPRO

De samenvoeging van de drie gebouwen van VARA, NTR en VPRO is kenmerkend voor de verandering van de omroepen eind jaren negentig. Er is meer samenwerking en meer omroepen concentreren zich rond het Mediapark.

Vanaf 1993 is de VPRO op zoek gegaan naar een architect die een bijzonder gebouw kon ontwerpen. MVRDV, een bureau van een drietal jonge architecten, waarvan de afkortingen van hun namen leiden tot de naam van hun bureau, kregen de taak om een markant gebouw neer te zetten. Het moest de kenmerken van een villa hebben, zoals het oude VPRO gevoel van de gebouwen aan de ‘s Gravelandseweg. In augustus 1997 openden Kees van Kooten en Wim de Bie het gebouw. Op televisie dopen ze het gebouw tot ‘Allestaete’, de nieuwe studio van waaruit hun programma Van Koot en De Bie vanaf oktober 1997 wordt uitgezonden.

>

Mediapark

Het Mediapark is een bedrijventerrein in Hilversum, waar veel omroepen, studio’s, en productiebedrijven voor radio en televisie gehuisvest zijn. Met de bouw van het huidige Mediapark is in 1965 begonnen. De radiostudio’s van de omroepen zaten in de gebouwen van de omroepen, de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) had slechts een enkele televisiestudio in gebruik in Bussum, Studio Irene

>

Bronstijd in het Gooi

Het Gooi was de eerste plek in Noord-Holland waar sporen van bewoning uit de bronstijd (2.200-800 v. Chr.) werden gevonden. Daar hoefde niet voor gegraven te worden, omdat op verscheidene plaatsen in het landschap dat gevormd was in de voorlaatste ijstijd, grafheuvels duidelijk zichtbaar waren.

>