Hilversum

Het oudste schrift van het Gooi Levend begraven in Hilversum Professor Pootjes: idealist in de reclame Wat is er achter het hek van de Hoorneboeg? Met Jan Feith door het Gooi (1933) Werf35: van pillenfabriek tot medianest Badhuis Dudok: ‘een sieraad voor de gemeente’ Zanderij Crailoo: van zandgroeve naar nieuwe natuur Het gedenkkruis op de Bussummerheide Archeologische vondsten op de Aardjesberg Grafheuvels met archeologische vondsten op de Westerheide Aardjesberg. Hier zijn namelijk waterputten gevonden uit de twaalfde eeuw. Over die nede">De Aardman in de Aardjesberg Radio en televisie op het Media Park

Veronica

De omroep begon in 1960 als een piraten zeezender Radio Veronica. Het was de eerste Nederlandstalige commerciële zender. Vanaf 1965, na een studiereis van deejay Willem van Kooten wordt Veronica een jongerenzender. Lees meer

>

Leven in en rond de Eikenlaan in Hilversum

In juli 2011 werd een straatfeest georganiseerd in de Hilversumse Eikenlaan. Naar aanleiding daarvan heeft Ingrid van der Steen, die in de Eikenlaan is opgegroeid, haar herinneringen aan de straat en de buurtbewoners opgeschreven.

>

Rembrandtschool te Hilversum

Wie de gebouwen van de architect Willem Dudok een beetje kent, zal verbaasd staan over de Rembrandtschool. Zijn de meeste scholen van Dudok open en uitnodigend, de Rembrandtschool oogt gesloten. Het gebouw lijkt meer op een burcht. Het was de tijd (1919-1920) dat Dudok net was aangesteld als directeur Publieke Werken van de gemeente Hilversum. Geen gemakkelijk heerschap, vond een verslaggever van Dagblad De Gooi-en Eemlander.

>

Noorderbegraafplaats te Hilversum

Vanwege het groeiende aantal inwoners in Hilversum kreeg architect W.M. Dudok de opdracht een plan in te dienen voor een nieuwe begraafplaats. De Noorderbegraafplaats is aangelegd in 1929 aan de rand van de bebouwde kom. Na de oorlog is hier de wijk Hilversum Noord omheen gebouwd. In tegenstelling tot de meeste begraafplaatsen, die in landschapsstijl zijn aangelegd, volgde Dudok een strengere lijn. De bomen en planten moesten zorgen voor een voorname stilte.

>

Boerderij bij Hilversum

Zo op het eerste gezicht lijkt de boerderij aan de Soestdijkerstraatweg op een vreemde plek te liggen. De fraaie voorgevel is gericht op een dichte bosrand. De achtergevel kijkt uit op een klooster, de oude villa Monnikenberg. Maar wanneer je in de geschiedenis duikt, wordt duidelijk waarom de boerderij zo is gebouwd.

>

Het Raadhuis van Hilversum

“Nu is het nog gaaf, maar morgen begint de afbraak.” Met deze woorden sloot architect Willem Dudok de rondleiding aan zijn gezin door het raadhuis af, een dag voor de officiële opening. Het raadhuis wordt gezien als het belangrijkste gebouw van Dudok. Nog steeds komen er bezoekers uit alle windstreken naar Hilversum om het te bewonderen.

>

Onze Lieve Vrouwekerk in Hilversum

De statige St.-Vituskerk aan de Hilversumse Emmastraat uit 1891-1892 werd begin twintigste eeuw al te klein. De bisschop van Utrecht verzocht pastoor M.J. Schräder een parochie voor de nieuwe arbeiderswijk ‘over ’t spoor’ op te zetten. Pastoor Schräder pakte zijn opdracht voortvarend aan. Hij ging op zoek naar een geschikt stuk grond en stuitte op een veldje vol met hakhout en dennetjes dat eigendom was van de notarisfamilie Perk. Op slinkse wijze kocht de slager Peet, tevens wethouder, voor de nieuwe parochie de 1,2 hectare grond aan voor 42.000 gulden.

>

De Openbare Leeszaal te Hilversum

Iets lenen bij de bibliotheek kan nu iedereen. Maar honderd jaar geleden moesten vrouwen toestemming vragen aan hun man om lid te worden! Bovendien mocht je niet jonger zijn dan 18 jaar. Ook met de hygiëne was het nog niet zo goed gesteld. Als je een griep of een andere besmettelijke ziekte onder de leden had, dan moest je dit melden aan de bibliothecaresse. Zo kon voor ontsmetting van boeken gezorgd worden.

>

Voormalige HBS (A. Roland Holst College) in Hilversum

“Wat moest Hilversum nu met een Hoogere Burgerschool doen? Welk een verderfelijke invloed zou er van zulk een inrichting uitgaan, met haare leeraren, geslagen vijanden natuurlijk van alles, wat de burgerij dierbaar was!” Hoewel Thorbecke de oprichting van een HBS reeds in 1863 mogelijk maakte met de lancering van de Wet op het Middelbaar Onderwijs, duurde het in Hilversum nog tot 1903 voordat de HBS er kwam. Waarom duurde het in Hilversum toch zo lang?

>

Pompgemaal te Hilversum

Aan de kop van het Hilversumse Laapersveld staat het pompgemaal van architect W.M. Dudok. Het mooie park, waarin je heerlijk kunt wandelen is een ontwerp van Dudok samen met plantsoenmeester J.H. Meijer. Park en pompgemaal werden aangelegd rond 1920.

>

Bewaarschool te Hilversum

Het was in 1850 helemaal niet vanzelfsprekend dat kinderen naar school gingen. In de arme Hilversumse weversgezinnen werkten kinderen van zes jaar als spoeler of spinner. Dominee Molemans wilde wat doen aan het hoge percentage analfabeten onder zijn parochianen. Hij vroeg aan freule Johanna Henriëtta Corver Hooft geld te geven voor het bouwen van een school. De freule trok zich het lot van de Hilversumse kinderen aan en droeg graag bij. Op de grond van Lammert Kruimel aan het Noordse Bosje verrees een nieuwe school.

>

Cameliastraat in Hilversum

De opkomende industrialisatie in Hilversum eind negentiende eeuw bracht grote veranderingen. Het eens zo kleine dorp op de hei onderging een metamorfose. Hilversum werd een middelgrote provinciale stad. De nieuwe huurwoningen moesten voldoen aan strenge eisen. De woningbouwvereniging ‘Arbeidersbouwvereniging Hilversum’ ontwikkelde huizen in de toen nog jonge Bloemenbuurt. De architect Everwijn Verschuyl kreeg de opdracht woningen te bouwen aan de Cameliastraat, Egelantierstraat, Neuweg en Ericastraat.

>

Commissariaat voor de media te Hilversum

Het gebouw van het Commissariaat voor de Media ligt aan het zogenaamde ‘Dievenpaadje’. Langs dit pad werden vroeger de Hilversumse ‘boosdoeners’ naar Naarden geleid om daar te worden berecht. De stad Naarden was eeuwenlang de plaats in het Gooi waar recht werd gesproken in criminele zaken. De noodzaak om naar Naarden te gaan verviel toen in 1877 het kantongerecht van Naarden naar Hilversum werd verplaatst.

>

Fabritiusschool te Hilversum

Of je nu aankomt vanaf de Ruysdaellaan, Paulus Potterlaan of Fabritiuslaan, de Fabritiusschool (W.M. Dudok, 1929) blijft een parel voor de omgeving. De landelijke omgeving én wellicht het dubbele woonhuis met rieten kap inspireerden Dudok om deze school met riet te dekken. De school kreeg de bijnaam ‘de Rietendakschool’.

>

Kantongerecht Hilversum

Het kantongerecht is ontworpen door architect J.J.M. Vegter in samenwerking met F.W. Duthour Geerling, architect van de Rijksgebouwendienst. Het ligt op de grens van de villaparken Trompenberg en Boomberg. Het strakke witte gebouw uit 1967 oogt als een opengeslagen wetboek. Door de hoge ligging maakt het gebouw nog meer indruk. Het gerechtsgebouw valt op, zeker naast de vele negentiende-eeuwse villa’s aan de ’s-Gravelandseweg. Op deze plek stond tot 1959 de statige villa ‘De Limborg’.

>

Sportpaviljoen Wildschut te Hilversum

Het lijkt wel een boeg van een schip dat boven het water zweeft. De ronde gevel, van onder tot boven van glas met uitzicht over het water: het is een prachtig bouwwerk. Het ronde paviljoen is in 1935 gebouwd naar ontwerp van architect W.M. Dudok, in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid.

>

Oud-katholieke St.-Vituskerk in Hilversum

De oud-katholieke kerk-St.-Vitus werd in 1889 aan het Melkpad gebouwd, naar een ontwerp van de architect P.A. Weeldenburg. De nieuw gebouwde kerk verving de Achterhofsekerk, een schuilkerk aan de rand van het dorp.

>

Multatulischool te Hilversum

De school werd gebouwd in 1929 in expressionistische bouwstijl. Bij de opening van School 7, zoals de Multatulischool toen werd genoemd, was iedereen enthousiast over het gebouw van architect W.M. Dudok. De inspecteur van het onderwijs noemde de Hilversumse school mooi, licht en voornaam. Maar de directeur van de school, de heer Van der Kamp, klaagde vijftig jaar later over het stof en de te kleine lokalen. De school lag aan de rand van de bebouwde kom. Dat is nu wel wat anders, het is een druk verkeersknooppunt geworden. Tegenover de school, waar nu het Mediapark ligt met het Instituut voor Beeld en Geluid, lag een grasveld waar de klassen 3 tot en met 6 (nu groep 5 tot en met 8) konden spelen. Rond de school lagen akkers van keuterboertjes.

>

Het Oude Raadhuis van Hilversum (nu Museum Hilversum)

In de burgemeesterskamer van het Oude Raadhuis worden nu exposities georganiseerd en in de raadszaal kun je een bruidspaar aantreffen. Tot 1931 ging het er hier heel anders aan toe. Anderhalve eeuw lang werd er recht gesproken.

>