Amstelveen

On(t)roerend goed langs de Amstel Ontploffingsgevaar in kruitfabriek De Oude Molen Het museum van de Jannen Kostverloren hervonden Broersepark Molen De Dikkert Annakerk en Engelbewaarderschool Middeldorpstraat en Roemerdorpstraat Marechausseekazerne Het oude Raadhuis van Amstelveen Café ’t Hert in Amstelveen Dorpsplein Amstelveen Exotisch Kostverloren Arme kinderen moeten naar Veenhuizen Buitenplaats Wester-Amstel: Stukje paradijs aan de Amstel Fort bij Waver-Amstel: compleet bewaard interieur geeft goed beeld van soldatenleven op een fort Handwegkerk, eerste gereformeerde kerk Amstelveen Oorlog over melkprijs Oostermeer Amsterdam drukt stempel op Amstelveen Amstel krijgt een eiland Banpaal Amsteldijk: tot hier en niet verder De Zwarte Kat schrijft historie De herberg van Kalf De Lange Brug naar museum Paardenburg: rustpunt voor man en paard Burgerweeshuis redt bovenland Kruispunt in hart polder Het droeve lot van weduwe Koopmanschap Amstelveen verzet zich tegen aanleg bos Nes aan de Amstel is een ‘pyjamadorp’ Amsterdammers bouwen buitenhuizen aan Amstel Brede sloot was haven Amstelveen Dirk moest dienen Bankraskerk, monument van Samen Op Weg Kadavers dreven in de Amstel De Amstel ligt boven het maaiveld Festivals op oude noodlandingsbaan in Amsterdamse Bos Limburgse vrienden bouwen mooiste kerk van Amstelland Van Plan tot Bos Amstelveen kent verscholen bunkertje Amstelveen lokt forensen met parken

Café ’t Hert in Amstelveen

Net als de pastorie van de dorpskerk is het gebouw aan de Dorpsstraat 64 rond 1900 gebouwd in een architectonische stijl die destijds erg populair was. Typisch voor deze architectonische stijl is de symmetrische vormgeving, met de entree in het midden en de ramen aan weerszijden.

>

Dorpsplein Amstelveen

In 2012 heeft op het plein rond de dorpskerk een grote archeologische opgraving plaatsgevonden. Het is niet verwonderlijk dat er veel graven zijn gevonden. Hier lag namelijk vroeger een kerkhof. Wel opvallend was dat er veel skeletten van kinderen werden gevonden rond de kerk. Ook werd er veel speelgoed gevonden, zoals knikkers en poppen. Dat kwam waarschijnlijk doordat naast de dorpskerk een weeshuis heeft gestaan, ongeveer op de plaats van Dorpsstraat 28. Vooral aan de noordkant van de kerk werden veel skeletten van (wees)kinderen gevonden: dit waren namelijk de schaduwrijke en goedkope plekken op het kerkhof.

>

Exotisch Kostverloren

In 1994 is bij de buitenplaats Kostverloren aan de Amstel in Amstelveen drie maanden lang archeologisch onderzoek uitgevoerd. Archeologen waren verrast toen zij exotische schelpen vonden uit de Caraïben, Afrika en Brazilië. Dankzij tuinarcheologie komt de rijkdom van de buitenplaatsen nog meer tot leven.

>

Arme kinderen moeten naar Veenhuizen

‘Arme mensen hebben arme kinderen. Hun lot was vroeger zo mogelijk nog benarder dan dat van volwassenen. Dat gold in versterkte mate voor weeskinderen of kinderen die in de steek waren gelaten; zij misten elk houvast en bescherming. Zij werden ondergebracht in plaatselijke weeshuizen. De kosten die daaruit voortvloeiden waren als regel voor rekening van gemeentelijke armbesturen. Deze kosten rezen de pan uit, vonden  Koning Willem I en zijn raadgevers omstreeks 1820. Er was daarom een slim plan uitgedacht en ook tot uitvoering gebracht.’ Voor rtvAmstelveen vertelt Peter van Schaik in zijn historische column hoe kinderen uit armlastige gezinnen gedwongen naar Veenhuizen werden getransporteerd. Velen stierven daar.

>

Handwegkerk, eerste gereformeerde kerk Amstelveen

Aan de Handweg tussen het Oude Dorp van Amstelveen en Bovenkerk staat de Handwegkerk. Als gebouw niet zo opvallend maar wel een kerk met geschiedenis. Het is de eerste gereformeerde kerk op Amstelveense bodem. Maar de toekomst is onzeker.

>

Vanaf A9 zie je de Annakerk

Rijdend over de A9 ziet men in Amstelveen een kerk met een opvallende spitse kerktoren. Dit is de rooms-katholieke Annakerk. Of eigenlijk was, want in 2011 is de kerk aan de eredienst onttrokken. Nu is het ANNA.

>

Oorlog over melkprijs

Over de melkvoorziening van Amsterdam kan je wel een boek schrijven, zegt Peter van Schaik. Voor rtvAmstelveen verzorgt hij historische columns over zijn gemeente. In april 2012 vertelde hij over de melk die Amstelveense boeren leverden aan Amsterdam. De concurrentie leidde op een gegeven moment tot een melkoorlog.

>

Wester-Amstel

Tegenwoordig is Wester-Amstel een plaats voor het genot van landschap, natuur en cultuur voor zo veel mogelijk mensen. Maar ooit is het gesticht voor het genot van particulieren en is het in periodes in gebruik geweest als herberg voor passanten.

>

Oostermeer

Oostermeer is een van de weinige buitens, die nog ongeschonden is bewaard. Het is gelegen onder Nieuwer-Amstel nabij Ouderkerk. De naam Oostermeer is ontleend aan zijn ligging, namelijk even ten oosten van het voormalige Pancrasmeertje dat in 1843 werd gedempt.

De Amsterdamse koopman Jacob Verhaijck wordt in 1648 eigenaar van het terrein van de buitenplaats. Hij geeft het de naam Oostermeer. Josina Spruit is de volgende eigenaar. Zij koopt de buitenplaats in 1722 en laat het in 1727 na aan haar zoon Willem Bus. Het herenhuis, dat nu nog bestaat, is in opdracht van Willem gebouwd door Ignatius en Jan van Logteren. Het blokvormige bakstenen huis en de formele tuin zijn aangelegd in de Lodewijk XIV stijl. Bijna ongewijzigd zijn de indeling van het huis en de afwerking van het interieur. Ook het smeedijzeren hek met de pijlers en de toegangsbrug dateren uit de tijd van de bouw. De structuur van de tuin is nog hetzelfde als bij de aanleg in de 18eeeuw. Er is een brede hoofdas, onderbroken door een kom en eindigend bij een waterpartij. Parallel aan de hoofdas lopen lanen, paden en waterpartijen. Vanaf het huis lopen twee diagonale assen.

>

Amsterdam drukt stempel op Amstelveen

De nabijheid van Amsterdam drukt een stempel op de ontwikkeling van Amstelveen. Dat is al eeuwen zo, vertelt Peter van Schaik in zijn historische radiocolumn voor rtvAmstelveen. ‘Groei van het aantal inwoners in de grootste stad van Nederland betekende bijvoorbeeld een toename van de vraag naar allerlei agrarische producten die Nieuwer-Amstel kon leveren.’

>