Pontje naar middeleeuwen

Op de hoek van de Amsteldijk-Zuid en de Nesserlaan in Amstelveen zie je de ontwikkeling van Amstelland in een notendop. Aan de ene kant ligt de diep uitgeveende Bovenkerkerpolder met het hoger gelegen bovenland naast de Amstel. Aan de overzijde van de rivier lokt een polder die sinds de middeleeuwen nauwelijks is aangetast. In de zomermaanden zet een pontje fietsers en wandelaars de rivier over. Je vaart in enkele minuten van de 21-ste eeuw naar de middeleeuwen.

Het bovenland mocht bij het vervenen niet worden weg gegraven. Anders zou de Amsteldijk het begeven. En hier zat klei (niet geschikt voor turf) in het veen. Na het weg halen van de veenlaag stond de polder onder water. Je kon over de brede plas naar Amstelveen varen.

Amstel stroomt door polderland

De Rondehoep, vanwaar deze foto is genomen, is nooit uitgeveend. Aan de overzijde van de Amstel ligt de Bovenkerkerpolder. Die is wel uitgeveend en ligt dan ook lager dan de Rondehoep. Goed te herkennen is de toren van Nes aan de Amstel. Rechts op de foto is nog net het gemaal bij de Nesserlaan te zien dat de Bovenkerkerpolder droog houdt.Foto: Alex de Boer.

Amstel stroomt door polderlandAmstel stroomt door polderland

Aan de rand van het bovenland werd bij de drooglegging van de Bovenkerkerpolder een ringsloot gegraven. Daar maalden de molens het water heen. En vandaar naar de Amstel. In 1770 was de polder droog gemalen.

Gemaal

In 1914 nam een (diesel)gemaal aan de Nesserlaan het werk van de molenaars over. Later kreeg het gemaal een elektromotor. In 1975 verrees een compleet nieuw gemaal. Het water dat het gemaal uit de polder pompt, gaat naar de Amstel.
Aan de overzijde van de rivier ligt polder de Rondehoep. Het is een van de weinige polders die het oude patroon van ontginning laten zien. Met sloten die van de rivieroever het land insteken als de spaken in een wiel. De Rondehoep is nooit uitgeveend. Het maaiveld ligt daar dus hoger dan in de Bovenkerkerpolder.  Maar door inklinking en erosie ligt de Rondehoep toch ook onder het peil van de Amstel.

Publicatiedatum: 10/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.