Uithoorn

I00 jaar IBM in Nederland 200 jaar gemeente Uithoorn: van veendorp tot voorstad De Hoeksteen: Rietveld in Uithoorn Fort bij Uithoorn: alsof er zó een soldaat om de hoek kan komen Ben ik Henk of Jack? Beeld: Wilhelmina in brons Beeld: Levenskracht Beeld: Aarde en Water II Zijdelmeer: duizend jaar terug in de tijd Pappie Verwoerd landt bij Teerunie, Uithoorn Een gepaste straf voor haar gevloek Aristide Briand en het dorpje Thamen Het spookt op het kerkhof 1931: plannen verbreden Boterdijk "Een haastloozen passagier...." Amstel (met) Bier Raadhuis Uithoorn moest wijken voor brug Het Witte Huis van Uithoorn Beelden in Oranjepark, Uithoorn De wereldreis van station Uithoorn Hulde aan de burgervader van Uithoorn in 1915 Rammelende melkbussen verstoren gebed Hertog Jan op het Water De Pijpenla, Uithoorn Het voormalig raadhuis te Uithoorn Het huis Sjalom in de Dorpsstraat, Uithoorn Bier brouwen in een oude kapperszaak Pleisterplaats Het Rechthuis te Uithoorn Tabaksfabriek Jan de Ruyter in Uithoorn ‘Koninklijke’ sluizen bij Drecht De Tolhuissluis in De Kwakel Amstelhoek - Bovenkerkerpolder: veenlanden verdwijnen in de schoorsteen Rode Paal: grensgeval Zijdelmeer toont oeverlandschap van eeuwen geleden Knotgroep Uithoorn komt elke winter in actie Uithoornse bieb in kerkgebouw De Thamerkerk in Uithoorn Historische Vuurlijn gaat schuil achter nieuwbouw

I00 jaar IBM in Nederland

ICT-bedrijf International Business Machines (IBM) werd in 1911 in Amerika opgericht en is vanaf 1920 officieel vertegenwoordigd in ons land. Toen verwierf Maurice Boas een agentschap, dat in 1940 omgezet werd in een volle dochteronderneming. In eerste instantie onder de naam Watson Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. en na de Tweede Wereldoorlog als Internationale Bedrijfsmachine Maatschappij N.V. Momenteel heet het bedrijf simpelweg IBM Nederland B.V. Het boek ‘100 jaar IBM in Nederland’ geeft, zonder technisch te worden, een mooi overzicht van de ontwikkeling van de ICT: van ponskaart en radiobuis tot USB-stick.

>

200 jaar gemeente Uithoorn: van veendorp tot voorstad

Op 10 februari 1820 werden de dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn samengevoegd tot één gemeente: Uithoorn. Na maar liefst acht eeuwen onder gezag van Utrecht te zijn gevallen, werd de nieuwe gemeente opgenomen in de provincie Holland. Met zijn bijzondere ligging aan het Zijdelmeer en zijn middeleeuwse polder is Uithoorn tegenwoordig een geliefde woonplaats. Vlakbij Amsterdam, maar toch in het groen.

>

De Hoeksteen: Rietveld in Uithoorn

Kerkelijk centrum De Hoeksteen in Uithoorn was één van de laatste creaties van architect Gerrit Rietveld. Het bijzondere kubusvormige gebouw aan het water wordt gekenmerkt door Rietvelds karakteristieke eenvoud. Rietveld zou de opening zelf niet meer meemaken, hij overleed tijdens de bouw in 1964.

>

Ben ik Henk of Jack?

Uithoorn, maart 1937. De joodse Mozes Aldewereld loopt fluitend langs de Amstel op weg naar huis aan Amsteldijk-Noord in Uithoorn. Een blonde vrouw op de fiets komt hem tegemoet. Mozes vervlecht in zijn liedje een bewonderend bouwvakkersfluitje. De vrouw moet lachen en roept: “Hallo Mozes, leg dat fluitje eens een nachtje in de olie, dan klinkt-ie beter”. Mozes lacht en steekt zijn hand op: “groeten aan je vader”.

>

Beeld: Wilhelmina in brons

Dit bronzen beeld op een vierkante zuil in het Oranjepark is van de schilder en beeldhouwster Charlotte Dorothée barones van Pallandt (1898-1997). Het is een verkleinde bronzen versie van het stenen origineel in Rotterdam. De opdracht in 1966 luidde Wilhelmina Helena Paulina Maria van Oranje-Nassau uit te beelden als de koningin van het verzet: wilskrachtig en onverzettelijk. Van Pallandt wordt beschouwd als één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwsters van de twintigste eeuw.

>

Beeld: Levenskracht

Dit bronzen beeld uit 1967 waarin menselijke figuren centraal staan, is van Gerardus Cornelis (Sjra) Schoffelen (geboren 1937). Het toont een grote mate van expressiviteit, ritme, beweging en groei, zoals veel van zijn werk uit die tijd. Het beeld bestaat uit drie delen die een confrontatie aangaan. De twee buitenste delen omsluiten als het ware het derde deel dat de kern vormt. Deze kern probeert boven de twee andere delen uit te stijgen. In dit groeiproces zijn de verschillende delen onmisbaar voor elkaar.

>

Beeld: Aarde en Water II

In dit bronzen beeld op een hardstenen sokkel zijn een vrouwenfiguur en een dolfijn (of andere grote vis) te herkennen. Het is gesigneerd ‘Nic Jonk 1976’. De sculpturen van deze beeldhouwer zijn duidelijk herkenbaar door hun ‘aaibare’ ronde vormen.

>

Zijdelmeer: duizend jaar terug in de tijd

Het Zijdelmeer dat vlakbij het gemeentehuis kabbelt is een van de oudste plekken in Uithoorn. Waar nu het meertje ligt, voerde al rond het jaar 1000 een stroompje het water uit het hoger gelegen veen af naar de Amstel. Dat veenstroompje groeide uit tot een meer. De moerassige oever met riet ligt er nu vrijwel net zo bij als vroeger. Het Zijdelmeer is nooit uitgeveend.

>

Uithoorn ziet Wilhelmina voorbij treinen

De koninklijke trein was in luttele seconden voorbij. Schoolkinderen zongen uit volle borst. De burgemeester stond in vol ornaat op het perron. Honderden, zo niet duizenden, belangstellenden juichten. Sirenes van fabrieken en boten op de Amstel loeiden. Uithoorn beleefde op 5 september 1938 een hoogtepunt in de lokale historie: koningin Wilhelmina reed door het dorp.

>

Pappie Verwoerd landt bij Teerunie, Uithoorn

1925. Daar stond het kleine vliegtuigje in het weiland bij de Molenlaan. De aviateur zette zijn motor af, klom uit de open cabine en sprong op de grond. De vliegkap en bril werden verruild voor een vilten hoed.

>

Een gepaste straf voor haar gevloek

10 januari 1525. Ael Heynricxdochter hoort het vonnis onbewogen aan. Zij zal met “een trommel en door ’s Heeren Dienaren ter stad uitgeleid” worden, een gepaste straf voor haar gevloek. Gedurende twee jaren zal zij niet mogen terugkeren naar de stad Amsterdam.

>

Aristide Briand en het dorpje Thamen

Aristide Briand was vanaf 1894 een van de leiders van de Franse Socialistische Partij. Hij werd in 1906 minister van cultuur. Verscheidene malen was hij minister-president en gaf de Frans-Duitse toenadering vorm. In 1926 kreeg Briand de Nobelprijs voor de Vrede. Aristide Briand wordt beschouwd als een van de eerste politici die naar een gezamenlijk Europa streefden.

>

Het spookt op het kerkhof

1915 – Aardedonker was het op de Vuurlijn. Het grind knarste onder de laarzen van soldaat V. Hij was van Fort De Kwakel op weg naar het Fort aan de Drecht. Bij de opstelplaats voor het geschut boog hij af en vervolgde zijn weg over het Zijdelveld. Halverwege kwam hij een angstige bewoner tegen. “Het spookt op het kerkhof”, zei deze, “een dwaallicht danst over de zerken”.

>

1931: plannen verbreden Boterdijk

1931 – Enige tijd later kreeg Uithoorn het plan om de Boterdijk te verbreden. De gemeenteraad besprak het en legde het plan voor aan de provincie. Spoedig gaven de heren gedeputeerde staten hun goedkeuring. Men begon, want alle verbeteringen kwamen ten algemene nutte, aldus Hein Endhoven.

>

“Een haastloozen passagier….”

Ziehier weer een van die stille rivierstadjes, slechts gebrekkig met het groote verkeer aangesloten door booten, die binnenreederijen er laten stoppen, om soms eens een haastloozen passagier,in hoofdzaak echter de enorme hoeveelheden zuivelproducten aan boord te laden. Zo beschreef Jan Feith in 1915 Uithoorn in zijn boekje De Haarlemmermeerlijnen.

>

Amstel (met) Bier

In grote getale kwamen ze die zomerdag naar de “geniesluis”, opgeschoten knapen die de zwemkunst meester waren. Het was in het zwembadloze Uithoorn voor gezinnen een geliefde plek om de kinderen te laten zwemmen en hen op de oever in de gaten te houden.

>

Raadhuis Uithoorn moest wijken voor brug

De aanleg van de provinciale weg tussen Hilversum en Haarlem rond 1938 veranderde het aanzien van Uithoorn aanzienlijk: het centrum rond de Schans werd losgeknipt van Dorpsstraat en Marktplein. Huizen en het nog jonge raadhuis annex postkantoor moesten wijken voor weg en brugopgang.

>

Het Witte Huis van Uithoorn

Aan de Thamerlaan staat een opvallend huis met witte muren. “Weet je wat de overeenkomst is tussen Uithoorn en Washington?”, vroeg een Uithoornaar aan mij toen ik een jaar of tien was. Ik wist het niet. “Het Witte Huis”, zei hij triomfantelijk.

>

Beelden in Oranjepark, Uithoorn

Het bronzen beeld van Wilhelmina staat in een onverzettelijke houding te kijken naar alles wat zich afspeelt in de Emma- en de Julianalaan. Hoe symbolisch: dicht bij haar moeder Emma en haar dochter Juliana wat meer losgelaten. Drie koninginnen met elkaar verbonden als Oranjes in een eens zo koninklijke wijk.

>