Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Muiden

Ge­ma­len luis met pis? Kleu­ri­ge kle­ding uit de tui­nen van het Mui­der­slot In het spoor van de ‘Moordenaar’ ‘Anna Maria Tesselschade’: twee dichteressen, één portret Mis­troos­tig, laf­jes of pom­peus... Wat vind jij van de kle­ding die de Mui­der­kring draagt? ‘Na een bezoek aan een buitenplaats ga je altijd weer rijker naar huis’ De redding van Pampus liep niet van een leien dakje De hoofdenbakker van Muiden Het Muizenfort te Muiden 'Gestuurd door storm en winden, geen redding was te vinden' Met Jan Feith langs de Zuiderzee (1933) 'Tot in de pruimentijd!' Toren van Grote Kerk Muiden baken voor zeevaarders Drukte van passanten bij Grote Zeesluis Muiden Muiden: van vestingwal tot plantsoen De Amsterdamsepoortbrug in Muiden: verborgen vestingverleden De Wal van Muiden Middeleeuwse waterburcht verdedigt Amsterdam Fort aan het Pampus niet meer ‘blok-aan-been-fort’ Westbatterij Muiden: fraai staaltje Hollands metselwerk Het Muiderslot en zijn bewoners Letterlijk voor Pampus liggen De moord op Floris V Kerk aan zee De Baai van Ballast De Zeedijk beoosten Muiden Floris V, graaf van Holland en Heer van Friesland Napoleon inspecteert de linie van Amsterdam Het leven van graaf Floris V De vliegenier Claude Murray, alias Jan Smit Waar dankt het Muizenfort in Muiden zijn naam aan? Het Muiderslot en de waterdefensie Gooi en Vecht: het Muiderslot Een zomer op het ‘hoge huys te Muiden’ Gooi en Vecht: villaparken in het Gooi

Het Muiderslot en zijn bewoners

Het Muiderslot is één van de best bewaarde middeleeuwse kastelen in Nederland. Er woonden door de eeuwen heen veel verschillende mensen, maar graaf Floris V en Pieter Corneliszoon Hooft zijn wel de meest bekende bewoners.

>

Letterlijk voor Pampus liggen

Het gezegde ‘voor Pampus liggen’ zegt je waarschijnlijk wel iets. De uitdrukking gaat terug tot de naam van een zandbank in het IJ voor Amsterdam. Deze zandbank, Pampus genaamd, bezorgde zwaarbeladen koopvaardijschepen in de VOC-tijd ooit veel last. Zo kwam het voor dat schepen voor Pampus lagen: ze moesten een tijd wachten voordat het vloed werd en zo konden passeren.

>

De moord op Floris V

Floris de Vijfde, geboren op 24 juni 1254, is een bekend figuur uit de vaderlandse geschiedenis. Toen zijn vader Willem II overleed was Floris pas twee jaar oud. Totdat hij zelf zou kunnen regeren waren drie regentschappen nodig. Door een slechte verstandhouding met edelen kreeg Floris V de bijnaam ‘Der keerlen god’, de god van de boeren. Deze slechte relatie leidde uiteindelijk tot de moord op Floris V in 1296.

>

Kerk aan zee

Aan het einde van de Zeedijk tussen Muiden en Muiderberg ligt de laatgotische Kerk aan Zee, die hier werd gebouwd rond 1350. De kerk heeft niet altijd zo dicht bij het water gestaan, maar door vele stormen kwam de zee steeds dichterbij, zoals in 1916, toen in één keer 100 meter van de kust werd afgeslagen. De aanleg van de dijk tussen de Zuiderzee en de kerk heeft erger kunnen voorkomen.

>

De Baai van Ballast

De Baai van Ballast ligt aan de zuidelijke ijmeerkust tussen de Diemer Vijfhoek en de bocht van Ballast en maakt deel uit de van de Natuurboulevard. Het is een rustgebied voor vogels en daarom is er hier geen recreatievaart gewenst. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, met de aanleg van een luwtedam, kreek en verondiepingen, het rustgebied voor vogels vergroot. De gemeente Amsterdam verbetert met deze en andere investeringen, zoals de aanleg van de Hoeckelingsdam voor de Waterlandse kust, de natuur in en rond het IJmeer.

>

De Zeedijk beoosten Muiden

De Zeedijk ten oosten van Muiden heeft het land honderden jaren beschermd tegen het water. Al vanaf de 14de eeuw wordt de dijk vermeld, soms onder de naam Houtdijk. De Zeedijk bestaat uit twee delen: het eerste deel loopt vanaf het Muiderslot tot aan de hoge gronden ten westen van Muiderberg, de Bokkedijk. Het tweede deel loopt vanaf de hoge gronden oostelijk van Muiderberg tot aan de Provinciale Zeedijk, de Krommedijk.

>

Floris V, graaf van Holland en Heer van Friesland

Toen Floris V anderhalf jaar oud was, in januari 1256, verloor hij zijn vader graaf Willem II die door de West-Friezen werd gedood. Een trieste gebeurtenis, maar het weerhield Floris er niet van om een nieuwsgierig leven te leiden.

>

Napoleon inspecteert de linie van Amsterdam

In de maand oktober van 1811 maakten keizer Napoleon en keizerin Marie Louise een rondreis door Nederland. Ze verbleven twee weken in Noord-Holland. De reis was vooral een inspectiereis van de verdedigingswerken die de Engelsen buiten de deur moesten houden.

>

Het leven van graaf Floris V

Floris V is bekend uit de geschiedenisboeken en van films. Maar wie was hij precies en wat was zijn relatie met Noord-Holland? Om hem beter te leren kennen doken we in de archieven, bestudeerden we archeologische onderzoeksrapporten en sloegen er de literatuur op na.

>

De vliegenier Claude Murray, alias Jan Smit

In 1944 werd de Amerikaanse piloot Claude Murray neergeschoten boven het IJsselmeer. Hij kwam met zijn parachute terecht in het water bij forteiland Pampus. Onder hachelijke omstandigheden wist hij Muiden te bereiken waar een verzetsgroep voor een onderduikadres zorgde. Tot het einde van de oorlog moest Murray een andere identiteit aannemen als Jan Smit.

>

Waar dankt het Muizenfort in Muiden zijn naam aan?

Het Muizenfort, gebouw C, werd in 1874 gebouwd van baksteen, zoals valt te lezen op de gevelsteen boven de ingang. Het gebouw was bedoeld om de ingang van de vesting Muiden via de Noordpolderweg en de Zuidpolderweg te bewaken. Er bevinden zich kazematten met schietgaten aan beide zijden van het gebouw. Het fort werd gemobiliseerd in 1914-1918 en in 1939-1940, maar er is nooit echt gevochten.

>

Het Muiderslot en de waterdefensie

Het Muiderslot is één van de oudste en best bewaarde kastelen van Nederland. Het vierkante kasteel met zijn ronde hoektorens en poorttoren is in alle opzichten hét voorbeeld van een middeleeuws kasteel. Bij het betreden van het terrein word je door maar liefst 48 schietgaten in het vizier gehouden. Met het ophalen van de brug was het kasteel in vroeger tijden geheel afgesloten.

>

Gooi en Vecht: het Muiderslot

Het Muiderslot diende onder graaf Floris V als waterburcht. Later werd het onderdeel van verschillende waterlinies. De geschiedenis van het Muiderslot en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

>

Een zomer op het ‘hoge huys te Muiden’

De zomer van 1633 was een van de vele zomers waarin de drost van Muiden zijn ambtswoning als buitenhuis gebruikte. Het slot lag temidden van weilanden, even buiten Amsterdam bij de monding van de Vecht in de Zuiderzee.

>

Gooi en Vecht: villaparken in het Gooi

De Muiderbrug is in 2009 verhoogd, versterkt, verbreed en aangevuld met een fietsbrug. De 300 meter lange brug over het Amsterdam-Rijnkanaal is gebouwd rond 1970 en is onderdeel van de A1, een belangrijke forenzenroute tussen het Gooi en de regio Amsterdam. Sinds het Gooi eind negentiende eeuw toegankelijker werd, heeft het zich ontwikkeld tot een geliefd woongebied.

>