Muiden

Letterlijk voor Pampus liggen

Het gezegde ‘voor Pampus liggen’ zegt je waarschijnlijk wel iets. De uitdrukking gaat terug tot de naam van een zandbank in het IJ voor Amsterdam. Deze zandbank, Pampus genaamd, bezorgde zwaarbeladen koopvaardijschepen in de VOC-tijd ooit veel last. Zo kwam het voor dat schepen voor Pampus lagen: ze moesten een tijd wachten voordat het vloed werd en zo konden passeren.

>

Het muizenfort

Het Muizenfort, ook wel gebouw C, maakt deel uit van de vesting Muiden, gelegen aan de monding van de Vecht. Het Muizenfort werd gebouwd in de periode 1874-1876 en was bedoeld om de ingang van de vesting Muiden via de Noord- en Zuidpolderweg te bewaken. De naam Muizenfort is mogelijk afkomstig van de grijsgroene uniformen van de gemobiliseerde soldaten in 1939, welke muisgrijs werden genoemd. Momenteel is in het fort onder andere een museum gevestigd.

>

De moord op Floris V

Floris de Vijfde, geboren op 24 juni 1254, is een bekend figuur uit de vaderlandse geschiedenis. Toen zijn vader Willem II overleed was Floris pas twee jaar oud. Totdat hij zelf zou kunnen regeren waren drie regentschappen nodig. Door een slechte verstandhouding met edelen kreeg Floris V de bijnaam ‘Der keerlen god’, de god van de boeren. Deze slechte relatie leidde uiteindelijk tot de moord op Floris V in 1296.

>

Batterij No.11, Muiden: gebouwd ter bescherming

De Westbatterij ligt aan de westoever bij de monding van de Vecht in Muiden, haar officiële naam is Batterij No. 11. Het fort is gebouwd in 1852 en bestaat uit een ovale bomvrije toren met daaromheen een gracht en ophaalbrug. Het fort is gebouwd ter verdediging van de havenmond en de Zeedijk. In 1973 heeft de zeeverkennersgroep het initiatief genomen het fort uit te graven en zo goed mogelijk in zijn oude luister te herstellen.

>

Kerk aan zee

Aan het einde van de Zeedijk tussen Muiden en Muiderberg ligt de laatgotische Kerk aan Zee, die hier werd gebouwd rond 1350. De kerk heeft niet altijd zo dicht bij het water gestaan, maar door vele stormen kwam de zee steeds dichterbij, zoals in 1916, toen in één keer 100 meter van de kust werd afgeslagen. De aanleg van de dijk tussen de Zuiderzee en de kerk heeft erger kunnen voorkomen.

>

Het mysterie van het Echobosbosbos…

Wie is de burgemeester van Wesel? ‘Ezel, Ezel’. Toch ligt het echobos niet aan de rand van Wesel, maar aan de westrand van Muiderberg. Zou de burgemeester van Muiderberg dan meneer Erg zijn? Het is te vragen aan de echomuur in het echobos. Helaas zal de muur niet antwoorden, want de muur geeft een ‘gelijksprekende echo’ en hij versterkt slechts het geluid. Dit geluid lijkt uit de grond te komen. Hoe dit komt, is niet bekend.

>

De Zeedijk beoosten Muiden

De Zeedijk ten oosten van Muiden heeft het land honderden jaren beschermd tegen het water. Al vanaf de 14de eeuw wordt de dijk vermeld, soms onder de naam Houtdijk. De Zeedijk bestaat uit twee delen: het eerste deel loopt vanaf het Muiderslot tot aan de hoge gronden ten westen van Muiderberg, de Bokkedijk. Het tweede deel loopt vanaf de hoge gronden oostelijk van Muiderberg tot aan de Provinciale Zeedijk, de Krommedijk.

>