Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De Baai van Ballast

De Baai van Ballast ligt aan de zuidelijke ijmeerkust tussen de Diemer Vijfhoek en de bocht van Ballast en maakt deel uit de van de Natuurboulevard. Het is een rustgebied voor vogels en daarom is er hier geen recreatievaart gewenst. De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, met de aanleg van een luwtedam, kreek en verondiepingen, het rustgebied voor vogels vergroot. De gemeente Amsterdam verbetert met deze en andere investeringen, zoals de aanleg van de Hoeckelingsdam voor de Waterlandse kust, de natuur in en rond het IJmeer.

Baai van Ballast?

De schepen van de firma Ballast wonnen vanaf de jaren ’70 zand voor de bouw van de wijk Venserpolder. Bij storm konden de schepen schuilen in de Baai van Ballast. De grond in de Bocht van Ballast is daarnaast opgebracht door de firma Ballast. Deze kwam vrij bij het afbreken van de oude betonnen brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Muiderstraatweg. In de Bocht van Ballast stonden slaapbarakken voor het personeel. Deze zijn inmiddels afgebroken.

Plattegrond van de Natuurboulevard en de Baai van Ballast

De luwtedam

Met de aanleg van de luwtedam (800 meter) ontstaat er een luwtegebied van circa 15 hectare waar vogels kunnen rusten en foerageren. Dit is gunstig voor verschillende vogelsoorten, zoals de fuut, kuifeend, tafeleend, brilduiker en meerkoet. Daarnaast is er een kreek gegraven door de landtong bij de Baai van Ballast, waardoor het gebied achter de luwtedam in verbinding komt te staan met de Baai. De rietzone die zich hier ontwikkelt is een ideaal leefgebied voor de ringslang en waterspitsmuis.  Verder wordt er een verondieping achter de dam aangelegd om de ontwikkeling van waterplanten te stimuleren. Dit zal de kleine modderkruiper en bittervoorn en waterplantenetende watervogels , zoals de krakeend, krooneend en kleine zwaan aantrekken.

De Natuurboulevard ter hoogte van de Baai van Ballast

Natuur en recreatie

Het IJmeer is in 2010 aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 richt zich op behoud en ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. In dit kader legt de Provincie Noord-Holland de Natuurboulevard aan langs het IJmeer. Onderdeel hiervan is de Baai van Ballast, waarbij de nadruk ligt op natuur en op recreatie die in het teken staat van natuur- en landschapsbeleving. De recreant is hier te gast in de natuur. Er zijn ondermeer fiets-, wandelpaden en een uitzichtpunt aangelegd.

Tekst: Veronique Rap

Publicatiedatum: 21/05/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.