20 december 1923

Watersnood op Marken

'Marken is één geworden met de zee, afscheidingen tusschen land en water zijn verdwenen. Het verkeer tusschen de bewoners onderling kan slechts per bootje plaats hebben.'

‘Deze week, tijdens een hevigen Noord-Wester storm, is het eiland Marken wederom geheel overstroomd. Het zoute Zuiderzee-water stroomde en gutste over de dijken en spoedig waren de weiden en wegen verdwenen. Golf na golf rolde aan en klotsten en sloegen tegen de houten woningen der eilanders.’

Haagsche courant, 22 december 1923

Gerelateerd artikel

Portret van een stad: Marken