Castricum

Nieuwe canon voert je mee in de Noord-Hollandse geschiedenis Bijzondere (bij)namen: Alkmaar en omstreken Achter de schermen: ‘Leven in Lagen’ Met Jan Feith aan zee (1933) Bronstijdmeisje Julia en de schatten van West-Friesland Vondst van de maand: kinderschoenen Een kijkje in de keuken van vroeger Oer-IJ, toen Noord-Holland een gatenkaas van meren was De mooiste middeleeuwse vondsten Het Huis van Hilde Werkzaamheden in het Provinciaal depot voor archeologie De Boogaert Bouwoffer Huis van Hilde Blikvanger in staal Watertoren Duin en Bosch te Castricum Opgraven in Noord-Holland: Wat zijn de spelregels? Kogelpotten Het nieuwe Depot voor Bodemvondsten een stap dichterbij Castricum: het verongelukken van de vroedvrouw Castricum, forensendorp en badplaats Pastoor van Corneliuskerk door SD ondervraagd Corneliuskerk in Limmen De kalkovens in Akersloot Vondsten in het veenmoeras

Opgraven in Noord-Holland: Wat zijn de spelregels?

De wet is duidelijk: er mag niet worden gezocht naar archeologische plaatsen en voorwerpen, maar het vinden ervan is natuurlijk niet verboden. Het lijkt wat krom, maar toch is dit de beste bescherming voor wat er in de bodem zit; anders zou iedereen overal gaten kunnen spitten en daarmee schade toebrengen aan mogelijke belangrijke vondsten. De wet gaat natuurlijk nog veel verder en regelt dat de overheid (meestal een gemeente) verantwoordelijk is voor het juist en zorgvuldig omgaan met de archeologie binnen een bepaald gebied. Dat betekent dat iedere gemeente een eigen archeologiebeleid moet hebben ontwikkeld.

>

Kogelpotten

“Kogelpotten, zijn die gevaarlijk?” Het was misschien een wat naïeve vraag van de bezorgde mevrouw met kinderwagen op de rand van de opgravingput. De verzekering dat het hier uitsluitend ging om middeleeuws aardewerk stelde haar zichtbaar gerust. De naam van de vrijwel volledig ronde potten stamt, zoals gewoonlijk, niet uit de tijd waarin ze werden gebruikt, maar van veel later. Vanwege de kogelronde vorm werden de potten door sommigen ‘kogelpotten’ genoemd, maar in Friesland, misschien wat minder krijgslustig, worden ze aangeduid met ‘bolpotten’.

>

Het nieuwe Depot voor Bodemvondsten een stap dichterbij

Op dinsdag 11 oktober 2011 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit genomen over de realisatie van een nieuw depot voor de vele Noord-Hollandse bodemvondsten, die tot dan toe werden bewaard in gebouw Mercurius in Wormer. De nieuwbouw, die vele miljoenen zou kosten, kwam daarmee een flinke stap dichterbij; het fiat van Provinciale Staten volgde en zo konden de bouwactiviteiten beginnen. De opening van het Huis van Hilde in Castricum wordt begin 2015 verwacht.

>

Castricum, forensendorp en badplaats

De forensengemeente Castricum wordt niet snel geassocieerd met een badplaats. Toch ligt Castricum ook aan zee. Om er te komen moet je het duingebied door. Met de auto over de zeeweg naar ‘het drukke strand’ of met de fiets of te voet naar ‘het stille strand’. De duinen vormen nu een recreatiegebied.

>

Pastoor van Corneliuskerk door SD ondervraagd

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in Castricum een bioscoopje waar films werden gedraaid. Op een zaterdag in mei 1943 gingen een stuk of tien jongens uit Limmen daar naar de film ‘Tot weerziens Francisca’. Tot grote verontwaardiging van de jongens bleek het vooral een propagandafilm voor de Duitse oorlogsvoering te zijn.

>

Corneliuskerk in Limmen

De Corneliuskerk is een vroeg twintigste-eeuwse rooms-katholieke kerk van architect P. Snel. De kerk had verschillende voorgangers aan de Dusseldorperweg. Een schuurkerk uit 1730 werd afgebroken in 1856 en vervangen door de voorloper van de huidige kerk.

>

De kalkovens in Akersloot

Wie wel eens een bezoek brengt aan kustplaatsen als Castricum, Egmond en Bakkum kan de Schulpweg, Schulpvaart en Schulpstet tegenkomen. Waar komen deze straat- en vaartnamen vandaan? Schelpenvissers transporteerden via deze wegen hun opgeviste schelpen van het strand landinwaarts naar de kalkfabrieken. Eén van die fabrieken was de firma Ruigewaard aan de Hoevervaart in Egmond aan den Hoef.

>

De legendarische Zanddijk en het begin van ons deltaverleden

De Zanddijk van Limmen naar Noordbakkum is het vroegst bekende dijkje in Noord-Holland boven het IJ. Hij werd rond het jaar 1105 aangelegd in opdracht van de Abdij van Egmond. De landerijen van de Abdij hadden last van overstromingen. Het water kwam bij storm opzetten door een uitloper van het IJ dat toen nog in open verbinding met de Zuiderzee stond. Daarom lieten de monniken tussen twee wat hogere zandruggen een dijkje maken.

>

Vondsten in het veenmoeras

Begin 2015 is het provinciaal archeologisch depot van het voormalige rijstpakhuis Mercurius in Wormer naar een nieuw gebouw in Castricum verhuisd. Daar, in het ‘Huis van Hilde’, kunnen archeologische schatten beter worden geconserveerd en tentoongesteld. In heel Noord-Holland zijn er bijzondere bodemvondsten gedaan, ook in de moerasachtige Zaanstreek zelf, die veel vertellen over de Friezen.

>