Bergen (NH)

Boerderij uit 1655 vertelt verhaal van Bergen vroeger Een modernist in Bergen Slagschip gestrand! Bergertunnel was kunstwerk ’s Winters droog of ’s winters blank Verbrande molens tijdens de invasie van 1799 Tsunami aan de Hondsbossche zeewering? Zeewater verandert in Heilig Bloed Ongelofelijk dat in Bergen zoveel hetzelfde bleef

Portret van een stad: Bergen

Aan bos en duin en vlak bij zee ligt het romantische Bergen, waar menig kunstenaar zich liet en laat inspireren door de lommerrijke lanen in het knusse centrum, de uitgestrekte duinen en de mystieke sfeer rond de indrukwekkende Ruïnekerk. Al die schilders, muzikanten en schrijvers hebben op hun beurt ook weer mooie sporen achter gelaten in het tot kunstenaarsdorp gedoopte Bergen, waardoor nog steeds veel dagjesmensen naar deze bijzondere plek in Noord-Holland worden gelokt. Een portret van de stad kan dan ook niet zonder kunst of Ruïnekerk, herken jij alle elementen?

>

Een modernist in Bergen

Kunstenaar Gerrit Willem van Bladeren (1873-1935) maakte landschappen, stillevens en reisimpressies die licht van kleur waren. Zijn werk was zeer geliefd en hij kon er destijds meer voor vragen dan Piet Mondriaan. Het Stedelijk Museum Alkmaar wijdt een overzichtstentoonstelling aan hem.

>

Vliegveld Bergen

Het voormalige militaire vliegveld Bergen is aangelegd in de jaren 1937-’39. Op 10 mei 1940 werd het vliegveld door de Duitsers gebombardeerd. Daarna werd het door de Duitse luchtmacht ingericht en werden er vele bunkers en hangars gebouwd. Na de oorlog is het terrein door Defensie in gebruik genomen.

Lees meer

>

De verdwenen Heilig Bloedkapel

De hosties die in 1421 in Zanegeest, een buurtschap ten oosten van Bergen, in een kelk aanspoelden tijdens de Sint-Elizabethsvloed, waren afkomstig uit de kerk van Petten. Nadat het zeewater waarmee de hosties waren doordrenkt in de parochiekerk van Bergen in een bloedachtige stof waren getransformeerd, werd dit als een wonder gekenmerkt en werd Bergen een bedevaartsoord.

Lees meer

>

Voormalig vliegveld Bergen

Het voormalige militaire vliegveld Bergen is aangelegd in de jaren 1937-’39. Op 10 mei 1940 werd het vliegveld door de Duitsers gebombardeerd. Daarna werd het door de Duitse luchtmacht ingericht en werden er vele bunkers en hangars gebouwd. Na de oorlog nam Defensie het terrein in gebruik.

>

Urnenveldje aan de Oosterdijk te Bergen

In 1962 werd tijdens het egaliseren van een stuk grond aan de Oosterdijk een interessante vondst gedaan. Er werden tien tot twintig aardenwerken potten gevonden op een oppervlak van slechts enkele vierkante meters. De potten werden door de betrokken grondwerkers schoongespoeld in de sloot. Sommige gingen stuk, andere werden door hen meegenomen. Slechts één pot bleef over. Deze werd na onderzoek door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek gedateerd rond de eerste eeuw na Chr. Deze pot is opgenomen in de collectie van Museum Het Sterkenhuis te Bergen. Omdat de potten waren gevonden op een klein oppervlak en in de omgeving geen enkel bewoningspoor was te vinden ging men ervan uit dat het hier om een grafveld ging. Het mogelijke bewijs daarvoor was helaas al in de sloot verdwenen.

>

De Baakmeerdijk en de Oosterdijk te Bergen

De route volgt hier twee van de oudste dijkjes uit het gebied, de Oosterdijk en de Baakmeerdijk. Na de Nicolaasvloed van 1196, die grote schade aan de landerijen had aangericht werd langs de westelijke oever van de Rekere van Alkmaar naar Bergen een dijk aangelegd. De Rekere was een afwateringsriviertje van de Schermeer dat liep via Alkmaar naar de Zijpe, een zeearm tussen Petten en Camperduin. Vanuit deze zeearm kon het zeewater via het riviertje ver landinwaarts doordringen.

>

De verdwenen Heilig Bloedkapel in Zanegeest

De hosties die in 1421 in Zanegeest, een buurtschap bij Bergen, in een kelk aanspoelden tijdens de Sint-Elizabethsvloed, waren afkomstig uit de kerk van Petten. Nadat het zeewater waarmee de hosties waren doordrenkt in de parochiekerk van Bergen in een bloedachtige stof waren getransformeerd, werd dit als een wonder gekenmerkt en werd Bergen een bedevaartsoord.

>

De Janswerff te Bergen

In 1995 werd op het terrein van de voormalige Van Brederodeschool bij de Kerkedijk in Bergen een proefonderzoek gedaan naar de precieze ligging, de aard en de kwaliteit van het laatmiddeleeuwse huis Janswerff. De gemeente Bergen heeft het onderzoek laten uitvoeren in verband met de herinrichting van het terrein. Het oorspronkelijke huis is omgeven door een gracht met een gemiddelde breedte van 11 meter. Op het binnenterrein heeft een eenvoudig rechthoekig huis gestaan. De gemeente heeft het binnenterrein laten markeren door een verhoging aan te brengen. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn op deze locatie Jacobakannen gevonden die nu in de collectie van museum Het Sterkenhuis zijn opgenomen.

>

Russisch monument in Bergen

Het Russisch monument in Bergen werd in 1901 opgericht op de plek van een massagraf van 500 Russische soldaten die waren gesneuveld bij de eerste Slag bij Bergen op 19 september 1799. De Frans-Bataafse troepen boekten bij die slag een overwinning. De Russische soldaten maakten deel uit van het Brits-Russische invasieleger.

>

De Ruïnekerk te Bergen

In 1094 wordt op deze plek in het hart van Bergen voor het eerst een kapel vermeld. Hier in de dorpskerk vond in 1422 het Mirakel van Bergen plaats, het Bloedwonder. Als gevolg van dit wonder ontstond er een bedevaart naar Bergen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk door de geuzen in brand gestoken. Later is het gebouw gedeeltelijk hersteld maar het schip van de kerk is een ruïne gebleven.

>