Juichen op de ringspoorbrug

Op de brug van de ringspoorbaan waren ze geklommen. Dolblije inwoners van Diemen die op de stralende ochtend van 8 mei 1945 hun bevrijders begroetten. De Seafort Highlanders, Canadezen, kwamen over de Muiderstraatweg aanrijden. Een machtige colonne van honderden trucks, motorfietsen, pantserwagens en jeeps. Op weg naar Amsterdam.

>

De klok die de oorlog overleefde

Diemen was in 1939 een dorp met nog geen zesduizend inwoners. De meeste woningen stonden rond de Diemerbrug. Waar nu het gemeentehuis staat, liepen koeien. Diemen stroomde in 1939 vol met Nederlandse militairen, keukenwagens, paarden en geschut. Het vaderlandse leger was paraat. Maar het kon niet op tegen de Duitse troepen. In mei 1940 reden Duitse soldaten door Diemen. Dat was het begin van vijf moeilijke jaren.

>

De trein naar Westerbork

Het transport van duizenden joden uit Amsterdam naar het doorgangskamp Westerbork ging per spoor. Overvolle treinen reden over de spoorwegovergang van de Ouddiemerlaan. Wandelaars die het Westerborkpad lopen, eindigen hun eerste etappe in Diemen. Deze herdenkingsroute begint bij de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, want daar brachten de Duitse bezetters opgepakte joden heen.

>

Urnen uit Westerbork rusten in Diemen

De hoofdingang tot de joodse begraafplaats ligt aan de Ouddiemerlaan 146. Pal naast de spoorbaan. Hier reden joden langs die van Amsterdam naar Westerbork moesten. Op deze begraafplaats liggen de urnen van ongeveer 400 van hen.

>

Het gifmonster van Diemen

Rond 1980 werd het steeds duidelijker hoe ernstig de bodem op bepaalde plekken in Nederland vervuild was door toedoen van chemisch afval. In het rijtje van meest beruchte plaatsen voegde zich ook de Diemerzeedijk. De vervuiling van lucht en grond in Diemen is een gifzwarte bladzijde in de lokale geschiedenis.

>

’t Geregt van Diemen

Twee april 1728. Het is nacht. Jan Kleyn, zijn broer, neefje en dienstmeid liggen te slapen, als Jacob Gerritsz. het huis binnen sluipt. Jacob is Jan nog geld schuldig, maar wil niet betalen. Met een bijl vermoordt hij zijn vriend en diens huisgenoten en rooft al hun geld. Maar Jacob komt hier niet ongestraft mee weg. Hij wordt gepakt en komt voor ‘t Geregt van Diemen.

>

De Zeehoeve: een gelaagde geschiedenis

Boerderij ‘Het Uijlebosch’ heeft zijn functie als Kringenwetboerderij verloren. Waar vroeger de schapen stonden en de boer zijn koeien molk, is nu stichting Herstelling gehuisvest. ‘De Zeehoeve’, zoals het complex nu heet, is een diagnosecentrum. Hier kunnen mensen geholpen worden om hun kwaliteiten te benutten en een advies krijgen voor een passend (werk)traject.

>

Kustbatterij Diemerdam

Een restaurantpaviljoen, exposities, wandel- en fietsroutes en zelfs theaterstukken. Vanaf 2012 heeft ‘Fort Diemerdam’ heel wat te bieden aan cultuurliefhebbers en recreanten.  Maar oorspronkelijk was de kustbatterij bij Diemerdam niet bedoeld voor vertier en ontspanning. Het fort is onderdeel van een uniek Hollands verdedigingssysteem, gemaakt voor tijden van oorlog.

>

Herberg Diemerdam

Op zaterdag ‘na sinte Michielsdaghe’, in het jaar 1305, verteert Bernd van den Dorenwerde eten en drank ter waarde van 15 schild in herberg Diemerdam. De bewaard gebleven rekening is de eerste vermelding van een bezoek aan een Diemense herberg. Hoe zou het de historische herberg Diemerdam sinds de veertiende eeuw zijn vergaan?

>

De laatste beroepsvisser van Diemen

Aan de oever van de derde Diem, direct achter de Diemerzeedijk, staat het huis van de familie Smeenk. Naast het huis ligt een boot aangemeerd, de DM1. Dit is niet zomaar een boot. Het is de vissersboot van Gerard Smeenk, de laatste beroepsvisser van Diemen.

>

Lijn door het landschap: het Amsterdam-Rijnkanaal

‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan’, schreef dichter Hendrik Marsman in 1936. Tegenwoordig zijn niet alleen rivieren, maar ook kanalen niet meer weg te denken uit het Hollandse landschap. Het Amsterdam-Rijnkanaal loopt langs Diemen helemaal door tot aan Tiel. Vanuit de trein tussen Amsterdam en Utrecht heb je er mooi zicht op. Maar wat is de geschiedenis van deze belangrijke waterweg?

>

Waterbeheer in Diemen

Ooit bestond het grondgebied van de huidige gemeente Diemen voor een veel groter deel uit oppervlaktewater. Er was voortdurende wateroverlast, dreiging van overstromingen en de grond was drassig. Zonder menselijk ingrijpen had het land weinig waarde. Hierin ligt de oorsprong van de dijkopbouw en het hoogheemraadschap in Diemen.

>

Diemens oudste dorpskerk

Wie de kleine begraafplaats ‘Gedenk te Sterven’ in het buurtje Oud-Diemen bezoekt vindt daar tussen oude zerken de fundamenten van de oudste, ooit aan Maria gewijde dorpskerk van Diemen. Naast enkele andere, in de jaren 90 van de 20e eeuw herbouwde oude panden staat hier ook het voormalige Rechthuis van Diemen. Want wat nu Oud-Diemen heet was tot ver in de 18e eeuw de dorpskern van Diemen.

>
NL | EN