Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Hoofddorp

De Geniedijk Batterij aan de Sloterweg 2000 jaar geschiedenis in Haarlemmermeerpolder Fort bij Hoofddorp Thorbecke en Haarlemmermeer Erfgoed journaal toont wat er ‘om de hoek’ te beleven is De defensieve waarde van Haarlemmermeer Bijzondere (bij)namen: Amstelland en Meerlanden De Hollandiabron: Spa in de polder Cor van Stam: burgemeester en verzetsleider Fort Hoofddorp: bomvrij bastion aan de Geniedijk Monumenten op de bodem van het meer Met Jan Feith door de Haarlemmermeer (1933) Het puffende treintje uit Hoofddorp Terug naar toen: Mijn eeuw van Schiphol Bevrijding en feesten in Haarlemmermeer Stelling van Amsterdam: Zuidwestfront Omgeving N201: cultuur en natuur Burgemeesters zoeken onderdak in Hoofddorp Dik Trom en de ezel De schoolbank uit om op het land te werken Rentenierswoning met paardenstal in Hoofddorp Hoofddorp krijgt kerk zonder tierelantijnen Notariswoning Hoofddorp herinnert aan tijd van notabelen Kantonrechter begint in Raadhuis Hoofddorp Alleen ’s winters naar school Kruisdorp krijgt handbrandspuit Op drukke beursdag opende bank bijkantoor in Hoofddorp In hartje Hoofddorp verrijst Polderhuis Levendige handel op eerste marktdag van Hoofddorp Haarlemmermeer start zonder raadhuis De Iepenhof is stenen archief van Haarlemmermeer Molenaar in Hoofddorp vlagt voor Dik Trom Kerkgang kostte Piet hele dag wandelen De Witte Boerderij Historische hoeve wordt Hoofddorps partycentrum Het waagstuk om de Waterwolf te temmen

De schoolbank uit om op het land te werken

Ooit is de zomervakantie ingevoerd om landbouwarbeid mogelijk te maken. In de oogsttijd konden kinderhanden goed gebruikt worden. Dit blijkt wel uit een krantenbericht uit 1912: “Evenals vorige jaren schijnt ook thans het schoolverzuim aan de lagere scholen in deze gemeente weer enorm groot te zijn. Tot het verrichten van allerlei veldarbeid worden tal van meisjes en knapen gebezigd die broodnodig op de schoolbanken thuisbehoorden.” Tot die veldarbeid behoorden onder andere het bieten dunnen en aardappels rooien.

>

Rentenierswoning met paardenstal in Hoofddorp

Het karakteristieke pand met paardenstal aan de Hoofdweg 683 in Hoofddorp uit 1920 is nog in originele staat. Het past heel goed bij de andere panden aan de westzijde van de Hoofdvaart. Het staat ook nog eens op een hoek, waardoor je twee mooie gevels kan zien en niet slechts een, zoals bij andere panden aan de westzijde van de Hoofdvaart. Vanaf augustus 1882 tot 1918 stond op deze plek aan de Hoofdweg een christelijke bewaarschool. Daarna werd er twee jaar lang ’s morgens een schippersbeurs in gehouden.

>

Hoofddorp krijgt kerk zonder tierelantijnen

De eerste katholieke inwoners van het dorp aan het Kruis (Hoofddorp) moesten naar de kerk in Heemstede, Bennebroek of Aalsmeer gaan. Dat was soms wel erg ver weg en men zat daar niet altijd te wachten op die onbeschaafde lieden uit De Meer. Een landeigenaar in het midden van de Haarlemmermeer bood daarom zowel voor de katholieken als de protestanten een grote loods aan die ze zondags konden gebruiken. Ideaal was dat niet, want protestanten en katholieken deelden toen nog niet de oecumenische gedachte. Toen de katholieken in 1856 een stuk land geschonken kregen, lieten ze er direct een houten noodkerk op zetten. Op 5 oktober 1856 droeg pastoor Steenvoorden de eerste mis op.

>

Kantonrechter begint in Raadhuis Hoofddorp

Het kantongerecht kent een historie die teruggaat tot 31 mei 1877 toen in Hoofddorp een nevenzittingsplaats van het kantongerecht in Haarlem werd gevestigd. Er was toen nog geen gebouw, de zittingen waren in de collegekamer van het gemeentehuis. Dat gebeurde zonder behoorlijke griffie en zonder wacht- of getuigenkamer. Er was toen nog ruimte genoeg in het gemeentehuis.

>

Alleen ’s winters naar school

In de zomer werken op het land en in de winter naar school. Op 5 oktober 1921 werd de landbouwwinterschool door de Minister van Landbouw in de Haarlemmermeer geopend. De school huisde nog enige tijd in een lokaal van een openbare school in Nieuw-Vennep tot het schoolgebouw aan de Julianalaan in december 1922 klaar was. Van begin oktober tot eind maart zaten de leerlingen in de klas en in het groeiseizoen gingen ze op stage.

>

Kruisdorp krijgt handbrandspuit

Na een jarenlange discussie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer werd besloten een post van 2000 gulden uit te trekken voor het aanschaffen van een brandspuit en het bouwen van een brandspuithuisje. Op 27 januari 1859 deelde burgemeester Pabst mee dat de spuit op 29 januari zou worden afgeleverd en overgedragen.

>

Op drukke beursdag opende bank bijkantoor in Hoofddorp

Na de opening in 1912 van een spoorstation in Hoofddorp en daar vlakbij een nieuw postkantoor zag de Haarlemsche Bankvereeniging hier kansen. De bouw van een bijkantoor begon in 1916, op woensdag 16 mei 1917 kon het publiek naar binnen. Het bankgebouw was ontworpen door architect J.B. van Loghem. Beursdag was normaal op donderdag, maar deze keer werd beursdag op woensdag gehouden. Omdat de dag erna Hemelvaartsdag was, en dan was alles dicht in Hoofddorp.

>

In hartje Hoofddorp verrijst Polderhuis

In 1852 kwam het bericht dat het Haarlemmermeer droog was gevallen. Pas vier jaar na het droogvallen van het Haarlemmermeer werd een polderbestuur benoemd. Het polderbestuur vergaderde in Haarlem, in het Hofje van Staats in de Jansstraat of Brinkmann op de Grote Markt. Vele jaren later kreeg Haarlemmermeer een eigen Polderhuis, hartje Hoofddorp.

>

Levendige handel op eerste marktdag van Hoofddorp

De eerste officiële vee- en paardenmarkt in ‘het dorp aan het kruis’ zoals Hoofddorp toen nog heette, was op woensdag 6 november 1861. Er werden toen 49 paarden aangevoerd, 318 runderen, 116 schapen, 14 varkens en 3 geiten. De handel was levendig en er werd veel verkocht, zo stond het in de krant. In de weken daarna liep het stukken minder, en ook de talrijke jaren daarna waren er ups en downs.

>

Haarlemmermeer start zonder raadhuis

Telegram nr. 1 ging naar de koning. Vanuit het nieuwe raadhuis in Hoofddorp seinde de burgemeester op 1 oktober 1868 trots dat Haarlemmermeer nu een telegraafverbinding had. Hoe anders dan tien jaar tevoren, toen moesten raadsleden vergaderen bij de gemeentesecretaris in huis. Ver weg in de polder.

>

De Iepenhof is stenen archief van Haarlemmermeer

Begraafplaats De Iepenhof in Hoofddorp kan men met recht het stenen archief van Haarlemmermeer noemen.  Deze algemene begraafplaats naast de hervormde kerk aan de Hoofdweg werd op 1 februari 1860 opengesteld. Het witte lijkenhuisje dateert uit 1877. Het verving een eenvoudiger lijkenhuisje dat nog gediend had als brandweerpost en als gevangeniscel. Op de begraafplaats liggen vele bekende inwoners van de gemeente begraven.

>

Molenaar in Hoofddorp vlagt voor Dik Trom

De Eersteling. Zo heette de eerste windmolen in de Haarlemmermeer, gebouwd in 1856. Hij maalt na een ‘verhuizing’ in 1977 nog steeds in Hoofddorp. In de boeken van Dik Trom speelt de molenaar een belangrijke rol: wanneer Dik Trom trouwt, steekt de molenaar de vlag uit.

>

Kerkgang kostte Piet hele dag wandelen

Uren moest Piet Kistemaker door de jonge Haarlemmermeerpolder zwoegen om naar de kerk te gaan. Vier lange uren heen, vier terug naar de kerk in Aalsmeer. Maar in 1855, drie jaar na het droogmalen van de polder, hoefden Piet en de andere kerkgangers op zondag niet meer de Ringvaart over te steken. Het was in Haarlemmermeer echter nog wel enkele jaren behelpen met godsdienstoefeningen in een schuur. Tot er in 1857 een heus kerkgebouw verrees aan de Hoofdweg in Hoofddorp.

>

De Witte Boerderij

Het mag een klein wonder heten dat de Witte Boerderij nog aan de Hoofdvaart in Hoofddorp staat. Het is een van de weinige monumenten uit de pioniersjaren van de polder. Van alles is in de loop van de laatste anderhalve eeuw overhoop gehaald, verschoven en gesloopt in Haarlemmermeer. Maar deze boerderij heeft alle vernieuwingsdrift weten te doorstaan. En dan te bedenken dat de hoeve nooit een naam heeft gekregen. Tot de boerderij in 1938 in het wit werd gestoken.

>

Historische hoeve wordt Hoofddorps partycentrum

‘IJzeren Frits’ kan nooit hebben vermoed dat de bankjes, die hij anderhalve eeuw geleden voor zijn boerderij neerzette, de voorlopers zouden zijn van een compleet recreatiebos. Mr. A.H. van Wickevoort Crommelin (bijnaam ‘IJzeren Frits’) vond dat wandelaars halverwege Hoofddorp en Haarlem wel even mocht uitrusten. Zijn Mentzhoeve ligt nu als onderdeel van een partycentrum aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos. In de vroegere graanschuur vind je het Historisch Museum Haarlemmermeer.

>

Het waagstuk om de Waterwolf te temmen

Eeuwenlang was de vraag hoe je de onverzadigbare ‘Waterwolf’ kon temmen. Waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater meende in 1629 de klus met honderdzestig windmolens te kunnen klaren. Het bleef bij plannen maken. Totdat het Haarlemmermeer bij Halfweg dreigde door te breken naar het IJ. Wat nu?

>