Levendige handel op eerste marktdag van Hoofddorp

De eerste officiële vee- en paardenmarkt in ‘het dorp aan het kruis’ zoals Hoofddorp toen nog heette, was op woensdag 6 november 1861. Er werden toen 49 paarden aangevoerd, 318 runderen, 116 schapen, 14 varkens en 3 geiten. De handel was levendig en er werd veel verkocht, zo stond het in de krant. In de weken daarna liep het stukken minder, en ook de talrijke jaren daarna waren er ups en downs.

Dik Trom

De veemarkt besloeg een vierkant veldje met in het midden een Canadese populier. De boom zou volgens de overlevering geplant zijn vlak na de drooglegging van 1852. Op de markt stonden palen verbonden met stangen waaraan het vee op de marktdagen werd vastgebonden. Hier was Dik Trom, de held uit het kinderboek van C. Joh. Kieviet, vaak te vinden met zijn vrienden. De jongens sprongen in een rij achter elkaar over de palen, of klommen in de grote boom. Dik Trom moest daarbij geholpen worden omdat zowel hij als de boom te dik was.

Koffiehuis wordt marktcafé

Aan deze markt stond o.a. koffiehuis en logement Marktzicht. De serre van Marktzicht gaf uitzicht op de markt. Vanaf welk jaar precies is niet bekend, al staat boven de ingang van het huidige restaurant het jaartal 1860. Het is mogelijk een tijd later geweest. Het pand bestaat uit twee gedeelten: een voorhuis en een achterhuis, beide met een zadeldak. Sprak men in 1878 nog van een ‘logement met stalhouderij’, in 1882 werd de eigenaar vergunning verleend tot de verkoop van sterke drank in het klein, en zo werd Marktzicht toen een echt marktcafé.

Marktplein van Dik Trom. Het Marktplein met de stangen voor het vee uit de tijd van Dik Trom. Op de achtergrond Marktzicht met uitspanning. Beeld: Collectie Beeldbank Noord-Hollands Archief.

De polderboom moet vallen

In de krant uit 1911 wordt de ondergang van de polderboom poëtisch beschreven: ‘Jarenlang heeft hij zijn fieren kruin ten hemel gedragen. Hij was de trots van het marktplein. Zacht ruischten zijn bladeren bij zomerdag en menig verhit wandelaar vond koelte en verkwikking in zijn schaduw. (…) Hij zag den polder groeien en bloeien, geslachten heeft hij zien komen (…). Thans is zijn einde gekomen, hij moet vallen in de volle kracht van zijn leven. Andere toestanden eischen zijn heengaan. (…) Wanneer wij de volgende week weder ter beurse gaan, is de Canadeesche populier, een sieraad van het oude marktplein, verdwenen.’

Een groter marktterrein

Met die ‘andere toestanden’ wordt bedoeld de bouw van het Polderhuis. Het nieuw te bouwen Polderhuis moest precies op de veemarkt komen. Voor de veemarkt werd een groter marktterrein gerealiseerd. Dat kon door een stuk te dempen van de Kruisvaart die door het dorp liep. Er werd een pomp geslagen, zodat bewoners geen water meer uit de vaart hoefden te gebruiken. Beplanting werd aangelegd, dorpssmid Blom leverde de hekjes om de plantsoentjes. Er kwamen banken voor vermoeide marktbezoekers. De serre van Marktzicht werd verplaatst naar de zuidwestkant, zodat het café zijn naam waar kon blijven maken.

Marktzicht aan het Marktplein. Het restaurant Marktzicht na de restauratie. Beeld: Henri Stroet.

Afbraak Marktzicht overwogen

Toen een nieuwe eigenaar het pand begin jaren vijftig betrok, telde het gebouw niet minder dan 24 vertrekken. Er was o.a. een paardenstal, een koeienstal en ook een melkhok. De toenmalige eigenaar besloot na een aantal jaren het café weg te doen om alleen nog een slijterij annex proeflokaal over te houden. Toen in 1978 een vastgoedhandelaar het pand in handen kreeg en overwoog Marktzicht af te breken ten behoeve van kantoorpanden, lieten buurtbewoners daarover hun onvrede blijken.

Marktzicht restaurant

‘Is Marktzicht nog wel het oude Marktzicht van rond 1860’, was het tegenargument van de nieuwe eigenaar. Er is zeker vanaf de jaren vijftig veel veranderd, zowel aan de binnen- als buitenkant van het pand. Toch is uiteindelijk met zijn medewerking Marktzicht dan toch in de jaren tachtig grondig gerestaureerd. Het werd een restaurant, wat weer de nodige veranderingen met zich mee bracht. De veranda verdween bijvoorbeeld, waar nu een onhistorisch ommuurd terras voor in de plaats is gekomen.

Auteur: Henri Stroet

Publicatiedatum: 17/02/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.