In hartje Hoofddorp verrijst Polderhuis

In 1852 kwam het bericht dat het Haarlemmermeer droog was gevallen. Pas vier jaar na het droogvallen van het Haarlemmermeer werd een polderbestuur benoemd. Het polderbestuur vergaderde in Haarlem, in het Hofje van Staats in de Jansstraat of Brinkmann op de Grote Markt. Vele jaren later kreeg Haarlemmermeer een eigen Polderhuis, hartje Hoofddorp.

Polderbestuur

Het polderbestuur vergaderde op 15 februari 1856 voor het eerst officieel. Tot die tijd werd het bestuur waargenomen door de Commissie tot Beheer en Toezicht op de Droogmaking van het Haarlemmermeer, onder voorzitterschap van Gevers van Endegeest (1840-1859). Hoofdingeland G.A.A. Knaap pleitte het eerst voor een polderhuis in Haarlemmermeer. Een van zijn argumenten was dat de komende spoorlijnen de verbindingen naar Hoofddorp snel en gerieflijk zouden maken. Men hoefde dan niet meer in Haarlem te vergaderen.

Veemarkt wordt verplaatst

Burgemeester J.P. Amersfoordt (1863-1869) kwam met het plan een gecombineerd polder- en gemeentehuis te bouwen. Hij zou de Amsterdamse architect Godefroy al opdracht hebben gegeven tot het ontwerp. Het plan werd echter afgekeurd door de toenmalige minister van financiën. Maar in 1909 kwam er toestemming voor een te bouwen Polderhuis. Besloten werd het Polderhuis te bouwen op de plaats waar de markt gehouden werd. Daardoor zou het Polderhuis vlakbij het Raadhuis, het Kantongerecht en de Beurs komen te liggen waar graanhandelaren wekelijks bijeenkwamen. De veemarkt werd op kosten van het polderbestuur verplaatst.

Veemarkt moest wijken voor Polderhuis. Majestueus pronkt het Polderhuis in hartje Hoofddorp. Beeld: Henri Stroet.

Dik Trom

Dat betekende het eind van de oude markt waar Dik Trom met zijn vrienden speelde. Het was ook het eind van het Dik Tromtijdperk. Want in geen van de boeken van C. Joh. Kieviet komt het Polderhuis voor. De schrijver moet er goed de smoor in hebben gehad. En hij niet alleen. Een actiegroep bestond er echter niet, de bevolking liet het allemaal gebeuren. Hoofddorp moest vooruit in de vaart der volkeren en een Polderhuis was iets om trots op te zijn.

Neoclassicistische stijl

Het polderhuis is gebouwd naar een ontwerp van de architect Foeke Kuipers in een neoclassicistische stijl. Hij was ook de ontwerper van het sociëteitsgebouw Industria op de hoek van Dam en Rokin in Amsterdam. Niet de eerste de beste architect dus. Het gebouw kent twee verdiepingen en een aangebouwd woonhuis. Aanvankelijk was het plan het Polderhuis met het front naar de Hoofdvaart te bouwen, maar op het laatste moment is dat plan gewijzigd.

Dijkgraaf legt eerste steen

Er werd gebruikgemaakt van een stoommachine voor het heien van de palen. De eerste steen werd gelegd op 17 juli 1912. Op de steen staat de naam van de derde dijkgraaf van de Haarlemmermeerpolder: Everwijn Lange. Ongelukken bij de bouw bleven niet uit. Eind oktober 1912 ging een loodgietersknecht een stuk lood halen voor de leidekkers. Hij verloor zijn evenwicht en viel naar beneden. De man moet op slag dood zijn geweest. Iets meer dan een jaar na de eerstesteenlegging, op 2 september van het jaar 1913, was de officiële opening van het Polderhuis.

Spoorverbinding

In het jaar 1912 werd er behalve een Polderhuis nog meer gerealiseerd. Een spoorstation en een nieuw spoorwegennet dat Hoofddorp met Aalsmeer, Haarlem en Leiden verbond. Verder een kantongerecht, postkantoor, katholieke school met zustershuis en de doopsgezinde kerk. Hoofddorp was in een jaar tijd op een hoger plan gekomen.

Trouwen in Polderhuis

In 1979 werden vele waterschappen samengevoegd. De Haarlemmermeerpolder ging deel uitmaken van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer waar ook Aalsmeer en Spaarnwoude onder vielen. Gedurende de jaren 1978 en 1979 werd er nog door de gemeenteraad vergaderd in het Polderhuis, terwijl de bouw van het nieuwe gemeentehuis op het Raadhuisplein in volle gang was. Vanaf 2005 is het gebouw niet meer gebruikt door het Hoogheemraadschap Rijnland, waar de Haarlemmermeerpolder onder valt. Het gebouw in Hoofddorp is verhuurd aan de gemeente voor maatschappelijk nuttige doelen. Er kan bijvoorbeeld in getrouwd worden.

Auteur: Henri Stroet

Publicatiedatum: 17/02/2011