Watersnoodmedaille

Het onderscheidingsteken voor degenen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt tijdens de watersnoodramp van 1916, werd in maart 1916 door koningin Wilhelmina bij koninklijk besluit ingesteld. De medaille werd uitgereikt aan reddingswerkers en hulpverleners als beloning van ijver, moed, beleid en zelfopoffering. Het ereteken bestaat nog steeds en wordt in de officiële draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen als twintigste vermeld.

Watersnood in Anna Paulowna in 1916

Watersnood in Anna Paulowna in 1916. Inventarisnummer: NL-HlmNHA_559_00829_02. Beeld: Noord-Hollands Archief, collectie Provinciale Atlas

Watersnood in Anna Paulowna in 1916Watersnood in Anna Paulowna in 1916

De eremedaille

De vrij dikke en zware medaille werd geslagen in zilver en brons en heeft een dwarsdoorsnede van ongeveer vijf centimeter. Op de voorkant van de medaille is het borstbeeld van koning Willem III te zien. “Willem III koning der Nederlanden G.H.V.L. (Groothertog van Luxemburg)”, is het omschrift. De handtekening van de beeldhouwer stond onder de nek van de koning.

Op de andere kant van de medaille is een rol gegraveerd met de tekst “De koning aan”, waaronder de naam van de persoon die de medaille zou krijgen. De rol is gedecoreerd met een krans van oranje- en eikenloof en langs de rand lees je “Watersnood van 1916”.

Watersnoodmedaille

Beeld: Wikimedia Commons

WatersnoodmedailleWatersnoodmedaille

Willem, Wilhelmina en Marken

Het officiële ‘onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht’, werd door koning Willem III voor het eerst ingesteld na overstromingen in achtereenvolgens 1851, 1861 en 1876. In 1916 liet koningin Wilhelmina de beeltenis van haar vader op de medaille niet vervangen door die van zichzelf. In het voorjaar van 1917 werden de medailles van 1916 daadwerkelijk uitgereikt.

Op Marken, een van de zwaarst getroffen gebieden van de watersnoodramp, kreeg niemand een medaille of penning. De burgemeester leverde wel een lijst van ruim vijftig namen van eilandbewoners in waarvan hij vond dat ze een medaille verdienden, maar tevergeefs. De burgemeester vertrok als burgervader en liet het eiland in bestuurlijke chaos achter, mede waardoor geen van de Markers werd onderscheiden.

Honderd jaar Watersnood 1916

In 2016 is het honderd jaar geleden dat Noord-Holland werd getroffen door een grote watersnoodramp. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 loeide een zware storm over de provincie die zorgde voor vele dijkdoorbraken met rampzalige gevolgen. Dit jaar vieren we honderd jaar droge voeten, vergroten we historische kennis over de ramp en bevorderen we bewustzijn op het gebied van waterbeheersing. Ook is er aandacht voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterbeheersing en ecologie. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het project WaterKustLand van Stichting Een Dijk van een Kust. Oneindig Noord-Holland bewaart de verhalen, boeken, bronnen en foto’s over de watersnoodramp en het herdenkingsjaar voor de toekomst. Dit verhaal is onderdeel van deze campagne. Klik hier voor het overzicht van alle verhalen.

Bronnen

Watersnoodmedaille en –penning, http://www.waterkustland.nl/weetjes/watersnoodmedaille-en-watersnoodpenning/

Publicatiedatum: 15/11/2016