Doodweg Bussummerheide

De Doodweg loopt van Bussum (Laarderweg) naar het St. Janskerkhof in Laren. Over de heide lopen verschillende doodwegen waarlangs de inwoners van de omringende dorpen hun doden naar het kerkhof brachten. Deze doodwegen zijn nog goed herkenbaar. Ze lopen in een vrijwel rechte lijn allemaal naar het kerkhof.

Doodweg van Bussum naar Laren.

Doodweg van Bussum naar Laren.Doodweg van Bussum naar Laren.

Dit is een routepunt van de fietsroute Over een stuwwal of langs het water: archeologieroute in de Gooi en Vechtstreek.

Publicatiedatum: 27/10/2014