Medemblik

Goudkustwandeling door Medemblik Hoe een halve stolp van de ondergang werd gered Het Medemblikse Koggehuis: woning van de dijkgraaf Wezen en weldoeners in Medemblik Het Wapen van Medemblik Medembliks bier van Stadsbrouwerij Radboud Klassiek én modern: het stadhuis van Medemblik Meelmolen De Herder maakt Medemblikse waren De Landswerf: Napoleon in Medemblik Kasteel Radboud: burcht van Floris V Het Scheve Huis van Medemblik De Oosterhaven: spil van Medemblik De Bonifaciuskerk te Medemblik Dwangburcht om West-Friezen te temmen Beeld, bom, bunker Medemblik: de handelsterp en het kasteel

Goudkustwandeling door Medemblik

In Medemblik lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Tijdens de Gouden Eeuw was deze havenstad van onmisbaar belang voor de handel. Tegenwoordig kun je je hier nog steeds vergapen aan prachtige pakhuizen, schilderachtige straatjes en prominente poorten. Wandel in gedachten met ons mee door de kleinste en oudste stad van West-Friesland. Welkom aan de West-Friese kust: de Goudkust.

>

Wezen en weldoeners in Medemblik

Het Weeshuis van Medemblik was van oudsher ondergebracht in het voormalige Sint-Catharijneklooster. Na de Reformatie werden de kerkelijke eigendommen namelijk overgenomen door de Staat.

>

Het Wapen van Medemblik

Op de hoek van de Kaasmarkt en de Oosterhaven bevindt zich hotel en restaurant Het Wapen van Medemblik. De naam is een verwijzing naar het eeuwenoude stadswapen van de West-Friese plaats.

>

Medembliks bier van Stadsbrouwerij Radboud

Maar liefst vijf stadsbrouwerijen telde Medemblik in de Gouden Eeuw. Dat is niet veel als je je bedenkt dat het gouden gerstenat vaak mee ging als proviand aan boord van grote handelsschepen.

>

Klassiek én modern: het stadhuis van Medemblik

Het Stadhuis van Medemblik is klassiek en modern tegelijk. Gebouwd in 1940 heeft het de uitstraling van een zeventiende-eeuws grachtenpand. Het huidige stadhuis staat precies op de plek van het oude Raadhuis, dat stamde uit 1548.

>

Meelmolen De Herder maakt Medemblikse waren

De welvaart van de Gouden Eeuw zorgde voor allerhande molens in het oude Medemblikse stadsgezicht. Er stonden onder andere fraaie watermolens en houtzaagmolens. Al sinds 1555 vond je de Wester- en Zuidermeelmolen in Medemblik, die de groeiende bevolking voorzagen in het dagelijks brood. 

>

De Landswerf: Napoleon in Medemblik

De Landswerf ligt aan de haven van Medemblik en stamt uit 1798 en heeft in de afgelopen eeuwen vele verschillende functies gehad. Het is een langgerekt drielaags pand, gebouwd in sober neoclassisistische stijl naar een plan van Pieter Glavimans.

>

Kasteel Radboud: burcht van Floris V

Met een verleden als dwangburcht, kerk en ruïne vormt het kasteel een romantisch plaatje. Kasteel Radboud te Medemblik is de enige overgeleverde burcht van Floris V in Noord-Holland.

>

Het Scheve Huis van Medemblik

De drie panden aan het Vooreiland nummer 10, 11 en 12 vormen samen ‘Het Scheve Huis’ van Medemblik. De gevels zijn doelbewust iets naar voren hellend gebouwd.

>

De Oosterhaven: spil van Medemblik

De welvaart van Medemblik is door de eeuwen heen altijd gekoppeld geweest aan het water, handel en de zeevaart. De Oosterhaven werd niet alleen de economische spil van Medemblik, maar ook een onmisbaar stadsgezicht.

>

De Bonifaciuskerk te Medemblik

In de Medemblikse Bonifaciuskerk komen heel wat eeuwen geschiedenis samen: een toren uit 1404, schilderingen uit 1602 en gebrandschilderde ramen uit 1671. Een van de meest waardevolle onderdelen van het godshuis is het orgel, dat werd voltooid in de Gouden Eeuw.

>

Het dorpsgezicht van Twisk

Negentiende-eeuwse woonhuizen en oude stolpboerderijen die de lange Dorpsstraat markeren met hun piramidevormige daken: dat is het traditionele West-Friese dorp Twisk. Het is één van de plekken waar je nog veel stolpboerderijen kunt vinden.

>

Dwangburcht om West-Friezen te temmen

Zijn vader, graaf Willem, was niet ver van Medemblik vermoord. Om de koppige West-Friezen te temmen besloot graaf Floris V een dwangburcht te bouwen. Bij Medemblik aan de Zuiderzee.

>

Beeld, bom, bunker

Aan het einde van de jaren dertig zullen over de hele wereld nogal wat museumdirecteuren in de rats hebben gezeten. In 1937 werden zij namelijk ruw bewust gemaakt van de mogelijke gevolgen van de moderne oorlogvoering.

>

Portret van een stad: Medemblik

Medemblik mag dan een kleine havenstad zijn, het is wel de oudste stad van West-Friesland en het staat bol van de historische bezienswaardigheden. Van munten in een gekapte boom en kleurrijke gevelstenen tot zeventiende-eeuwse patriciërshuizen en een bijzondere grafsteen met Engelse tekst bij de Bonifaciuskerk. Door de smalle straten merk je dat je geleidelijk omhoog loopt over de oude zandrug, waarop ‘Medemelacha’, Medemblik in de vroege Middeleeuwen, werd gebouwd. De inwoners richtten zich op handel en scheepvaart, wat van de stad een echte handelsplaats maakte. In 1289 verkreeg de havenstad stadsrechten van graaf Floris V, die meteen de dwangburcht kasteel Radboud liet bouwen. Deze en andere elementen vind je terug in de onderstaande tekening. Herken jij ze allemaal?

>

Medemblik

Medemblik kent een lange, boeiende geschiedenis, die nauw samenhangt met de ligging aan het water.

>

Molenkolken bij Medemblik

Door de dalende bodem van West-Friesland werd het noodzakelijk om het overtollige water uit te malen. Tot die tijd kon men volstaan met spuisluizen die bij laagwater werden opengezet. In 1547 was op deze plek één molenkolk bekend met twee poldermolens. De molenkolk loosde het water via een sluis in de dijk op de Zuiderzee. In 1552 werden er twee molens bijgeplaatst en in 1586 nog één. De uitbreidingen gingen door tot in 1638 het aantal van vijftien molens was bereikt. Omstreeks 1870 werd begonnen met de bouw van een gemaal. Het betrof een hulpstoomgemaal waarvan de capaciteit al snel te klein bleek om de lager gelegen delen van de polder droog te houden bij hoogwater. Desondanks werd pas na 1905 een uitbreiding gerealiseerd. De molens bleven dan ook werkzaam tot 1908 toen het vernieuwde stoomgemaal het werk definitief overnam en de molens werden gesloopt.

n

Toen in 2007 het plan ontstond om een groot terrein met vakantiehuisjes aan te leggen was archeologisch onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er belangrijke vindplaatsen waren waarmee rekening moest worden gehouden. Er werden enkele gemetselde funderingen blootgelegd. Tijdens graafwerkzaamheden voor het groengebied werd de complete vijzelkuip van molen nr. 11 blootgelegd. Deze is nog steeds te zien midden in het water van het recreatiegebied.

>

Arbeiderswoning met koestal op de Gouwe

De arbeiderswoning stamt vermoedelijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De aangebouwde koestal werd in de eerste helft van de twintigste eeuw gebouwd. Het interieur van de arbeiderswoning verkeert nog in oorspronkelijke staat. Ook de koestal is inwendig nog vrijwel gaaf.  

Adres: Gouwe 53 (Hoogwoud)

>