200 jaar Koninkrijk – route Amsterdam

Het huidige Koninkrijk der Nederlanden kreeg tussen 1813 en 1815 zijn vorm.

Het huidige Koninkrijk der Nederlanden kreeg tussen 1813 en 1815 zijn vorm. In deze woelige periode na het verlies van de Franse keizer Napoleon werden de fundamenten gelegd van onze monarchie en parlementaire democratie.In de beginjaren van dit nieuwe koninkrijk hebben diverse personen, instellingen en ontwikkelingen hun stempel gedrukt op de verdere vorming van het land en onze identiteit. Veel van wat in die eerste decennia in de 19de eeuw werd bedacht, gemaakt of gebouwd, heeft zijn sporen nagelaten in het moderne Nederland en beïnvloedt tot op de dag van vandaag ons moderne leven.

De route door Amsterdam leidt men langs een aantal plekken in de stad waar deze sporen nog aanwezig zijn. Soms heel zichtbaar, soms meer verborgen. De plekken hebben met elkaar gemeen dat zij allen op een of andere manier verbonden zijn met de vorming van de Nederlandse Staat. De route door Amsterdam richt zich met name op de eerste honderd jaar van het koninkrijk, hoewel ook een uitstapje naar recentere tijd gemaakt wordt. Zo komt de route langs plekken waar ooit het eerste nationale monument van ons land heeft gestaan, de eerste vestiging van de Nederlandse Bank, of de voorloper van het Rijksmuseum. Uiteraard passeren diverse koningen en koninginnen de revue. In de grondwet staat dat ons staatshoofd in de hoofdstad moet worden ingehuldigd. Meestal is dit een feestelijke gebeurtenis, maar het veroorzaakte ook een keer de ergste stadsrellen uit de vaderlandse geschiedenis. Enkele plekken op de route staan symbool voor belangrijke culturele en sociale ontwikkelingen die zich in de eerste 100 jaar afspeelden, zoals de eerste katholieke kerk van Pierre Cuypers of het warenhuis van Maison de Bonneterie. Immers, de opkomst van de confectiekleding beïnvloedt nog dagelijks ons moderne leven!

Deze route is ontwikkeld ter ere van het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 2014. Er is ook een speciaal routeboekje uitgegeven. Dit boekje kunt u online bekijken of gratis afhalen (zolang de voorraad strekt) bij:
De Nieuwe kerk – Dam
Amsterdam Museum – Kalverstraat 92
Scheepvaartmuseum – Kattenburgerplein 1

Voor meer informatie over de campagne 200 jaar Koninkrijk en de routes klik hier.