Uitgeest

Aak, een jongetje uit de IJzertijd Fort K'ijk maakt landschap en historie beleefbaar Gemaal en sluis van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek Man onder ijsbeer

Kano van Uitgeest

In 2004 werd bij graafwerkzaamheden in verband met de reconstructie van het stationsgebied in Uitgeest een acht meter lange kano gevonden op een diepte van vijf meter. Het vaartuig is circa 2500 jaar oud (midden-ijzertijd; 606 v.Chr.) en gemaakt van een uitgeholde boomstam. De vondst is een goede illustratie van de prehistorische levenswijze in het waterrijke kustgebied, waarbij de kano van belang was als vervoermiddel en tijdens de jacht en visvangst.

>

Aak, een jongetje uit de IJzertijd

Aan de noordelijke rand van Uitgeest is het graf van een jongen van ongeveer 9 jaar oud gevonden. Hij leefde in de late ijzertijd, ongeveer 200 v. Chr.

>

Fort aan den Ham

April 1985. Het honderd jaar oude fort, aan Busch en Dam 13, Uitgeest randje Krommenie, lag er verlaten bij.  Verlaten door soldaten die het land bewaakten gedurende beide mobilisatie periodes 1914-18 en 1940. Na de oorlog gebruikt als munitieopslag en bewaakt door fortwachter Boon die met zijn gezin in de fortwachterswoning op het voorterrein woonde tot eind 1984. Fortwachter Boon woonde inmiddels in Krommenie. De woning was leeg, sanitair gesloopt, dichtgetimmerd.

>

1000 jarige milieuramp?

Is de veel gevolgde opvatting wel juist dat menselijk handelen de watersnoden in NH hebben veroorzaakt?

>

Fort aan den Ham: bescheiden tussenfort biedt veel om te zien

Precies tussen het Fort bij Veldhuis en Fort bij Krommeniedijk in het Noordwestfront van de Stelling van Amterdam oopt het spoorlijntracé Krommenie -Uitgeest. Fort aan den Ham werd aangelegd om dit kwetsbare acces te beschermen. Gekozen werd voor een klein ‘tussenfort’ met beperkte bezetting en bewapening.
In de vroegere manschappenvertrekken is tegenwoordig een expositie gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. In een van de andere lokalen is een collectie authentieke audio- en communicatie apparaten te bezichtigen. De scoutinggroep De Geuzen heeft een ruimte ingericht met een scoutingtentoonstelling als dank voor hun jarenlange inzet voor het fort. En als dat nog niet genoeg is, zijn er ook nog twee exposities te zien: een over de Engels-Russische invasie in Noord-Holland in 1799 en een ander over het ‘vergeten leger’ in Nederlands Indië (1945-1950).

>

Gemaal en sluis van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek

Het gemaalcomplex is gebouwd in 1874 als stoomgemaal met twee vijzelpompen ten behoeve van de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder. Sinds 1924 is het in gebruik als electrogemaal met twee horizontale schroefpompen. Het complex is gesitueerd in het noorden van de polder, ten oosten van Uitgeest en bestaat uit een machinegebouw, een schutsluis met ophaalbrug en een machinistenwoning.

>

Klap van de molenwiek

Alleen in de Schermer aan de Noordervaart kunnen we ons nog een beeld vormen van hoe het eens was: een grote polder droog gehouden door tientallen molens. In de Schermer stonden er maar liefst vijftig. De molen was meteen de woning van de molenaar. Dat was een krappe en vochtige bedoening. En de woonomgeving was voor kinderen vol gevaren.

>

Man onder ijsbeer

In 1966 schonk burgemeester H. Nielen van Heemskerk een prachtig glas aan de polder Uitgeester en Heemskerkerbroek. Op de kelk is een afbeelding geschilderd van een man die wordt aangevallen door een ijsbeer. Onder de mondrand staat in gouden letters: “de hartigste van allen”, Claas Nielen van Westzaan 1668”. En onder de schildering is te lezen “H. Nielen 1966 burgemeester v. Heemskerk”. Hoe zit dat allemaal precies?

>

Polder van Berouw (Uitgeest)

Dit is geen verzonnen titel. Ooit bestond er aan de voet van het Uitgeestermeer een poldertje met de naam Polder van Berouw, een naam die vraagt om een verhaal. Jammer genoeg weten we niet waar die naam vandaan komt. Wie en wanneer ooit in die polder ergens berouw van heeft gehad, blijft een mysterie. Maar die polder met zijn mysterieuze naam heeft wel een ander verhaal te bieden, een verhaal van ruzies en stijfkoppige gelijkhebberij. Tegenwoordig geldt de term ‘poldermodel’ als synoniem aan harmonie en overleg. Daarvan was in de Polder van Berouw tussen 1850 en 1864 niets te merken. Het rommelde in de polder.

>