Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Stadsarchief Amsterdam

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.  

Wij bewaren de archieven van de stedelijke overheid en van particuliere instellingen en bedrijven die iets met Amsterdam te maken hebben. We maken de archieven toegankelijk zodat iedereen de documenten kan raadplegen. Alle kennis over de stad Amsterdam die in de archieven te vinden is brengen we naar buiten in publicaties, tentoonstellingen en allerlei evenementen.

Openingstijden & entreeprijzen
Het Stadsarchief is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Stadsarchief. In de weekends en op feestdagen zijn de Studiezaal Originelen en de Repro gesloten.

Volwassenen €6,-
Kinderen 12 tot 18 jaar €4,-
Archiefpas, Stadspas, 65+, CJP en Museumkaart €4,-
Kinderen tot 12 jaar gratis
Vrienden van het Stadsarchief, City Card Amsterdam en Rembrandtkaart gratis
De toegang tot het Informatiecentrum, de Studiezaal originelen, Schatkamer en Filmzaal is gratis.