Agatha van Foreest ‘durft gelukkig zyn’ in de Beemster

Jonkvrouw was de uit Hoorn afkomstige Agatha van Foreest (1733-1801) en als weduwe was ze in 1775 hertrouwd met haar huisknecht Jan Schenk. Daar werd schande van gesproken, want Jan Schenk was als boerenzoon ver beneden haar stand. Waar nog bij kwam dat Jan gelovig katholiek was en Agatha gereformeerd. Maar Agatha trotseerde alle afwijzende kritiek, de verwijten van haar eigen kinderen inbegrepen. Om niet al te veel aanstoot te geven, had ze haar huwelijk overigens niet in haar woonplaats Hoorn, maar op haar buiten in de Beemster laten voltrekken. Dat buiten stond aan de zuidzijde van de Volgerweg.

Book 1 min

Jonkvrouw en weduwe hertrouwde met haar knecht

Tegenover de vele blijken van afkeuring was er op zijn minst één iemand, die Agatha bewonderde omdat ze de stem van haar hart volgde. Dat was niemand minder dan Betje Wolff, schrijfster en predikantsvrouw in Middenbeemster. Naar eigen zeggen kende zij Agatha goed en ze beschouwde haar als een ‘heldin’, want ‘zy durft gelukkig zyn’.

Agatha van Foreest. Collectie Westfries Museum.

Buitenplaats Vredeveldt

In 1776 kochten Jan Schenk en Agatha van Foreest het buiten Vredeveldt, gelegen op de noordoosthoek van de kruising Volger- en Neckerweg. Dat stond schuin tegenover hun buiten aan de zuidzijde van de Volgerweg. Vredeveldt was een buiten met een fraaie tuin, zoals al op een uit 1640 daterende kaart te zien is. Daar hebben Agatha van Foreest en Jan Schenk nog twaalf jaren samen geleefd. In 1788 overleed Jan Schenk en dertien jaar later overleed ook Agatha van Foreest.

Manege

Het buiten Vredeveldt moet in de tussentijd zijn afgebroken, want in Agatha’s nalatenschap wordt alleen van een huismanswoning of boerderij gesproken. Daar moet boerderij Vredeveld mee bedoeld zijn, die in 1792 op het naastgelegen perceel gebouwd werd. Die boerderij staat er nog altijd en is thans in gebruik als manege. Op het perceel van het buiten staat thans een modern woonhuis (Volgerweg 55).

Het buiten Vredeveldt op de kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1644. Op dit kaartfragment staat de Volgerweg links en de Neckerweg boven getekend.

Fragment kaart van Balthasar Florisz van Berckenrode, 1644.

 

Publicatiedatum: 24/01/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN