Muiderberg

Het Naardermeer laat zich niet temmen Met Jan Feith langs de Zuiderzee (1933) Verdwenen huizen van stand in Muiderberg

Het Naardermeer laat zich niet temmen

Maar liefst drie pogingen zijn er gedaan om het Naardermeer droog te leggen, maar dit moerasgebied liet zich niet gemakkelijk temmen. Aan de tweede ontginningspoging danken we molen De Onrust (1809), die vanuit Muiderberg nog altijd de waterstand van het meer regelt.

>

Met Jan Feith langs de Zuiderzee (1933)

Deze zomer neemt Jan Feith je mee op reis door onze provincie. Zijn historische teksten uit het album ‘Zwerftochten door ons land: Noord-Holland’ (1933) geven een beeld van zonnige duinen, drukke pleinen en pittoreske polders. Deze week: ‘Aan de boorden der Zuiderzee’.

>

Fort Coehoorn: gedroomd fort luidt einde van de Stelling van Amsterdam in

Ondanks modernisering van de vesting van Muiden en Weesp aan het eind van de negentiende eeuw, bleef de Nederlandse legertop twijfels houden over de defensieve kracht van deze oude vestingstadjes. Om het Zuidoostfront van de Stelling van Amsterdam te versterken werd in 1912 besloten tot de bouw van een modern fort langs de Zuiderzeedijk bij Muiderberg. Fort Coehoorn,  zou het eerste fort uit gewapend beton zijn geweest, als het zou zijn afgebouwd. Echter, in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd de bouw van forten gestopt. De aardwerken, fundering en opzichterswoning waren toen al gereed. Na de oorlog werd Fort Coehoorn niet meer voltooid. De verwoestende werking van de Eerste Wereldoorlog had aangetoond dat een kringstelling bestaande uit forten inmiddels een achterhaald militair concept was gebleken. Wel werd in de jaren daarna veelvuldig gebruik gemaakt van gewapend beton bij kleine verdedigingswerken binnen de Stelling van Amsterdam.

>

Stelling van Amsterdam: Zuiderzeefront

De QR route Stelling van Amsterdam komt langs alle 42 forten van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Om de QR route overzichtelijker en toegankelijker te maken, is de route onderverdeeld in verschillende stukken, de zogenaamde ‘fronten’. Een front bestaat uit een ensemble van forten en andere objecten zoals batterijen, sluizen en liniedijken die te samen een ruimtelijk verdedigingssysteem vormden. Dit verhaal gaat over het voormalige Zuiderzeefront dat loopt vanaf de monding van de Vecht bij Muiden via de oevers van het IJ omhoog naar Edam. 

n

Objecten: Fort bij Coehoorn – Fort aan het Pampus – Kustbatterij Diemerdam – Kustbatterij bij Durgerdam.

>

Voorland, natuurgebied aan het IJmeer

Voorland is een natuurgebied aan de voet van de Hollandse Brug tussen Flevoland en Noord-Holland. Het gebied is 20 hectare groot en steekt voor een groot deel het IJmeer in. Op Voorland groeien verschillende soorten planten en bomen en leven veel diersoorten. Voor mensen is het toegankelijk middels voet- ,fiets- en ruiterpaden. Aangezien Voorland aan gaat sluiten bij de aaneenschakeling van natuurgebieden, de Natuurboulevard genoemd, wordt het gebied binnenkort heringericht.

>

Voordat Voorland er was

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw zag het gebied waar nu Voorland ligt er heel anders uit. Na de dijken die het land beschermden was er niets dan water, buitendijks land bestond hier nog niet. Het water was daarvoor veel te gevaarlijk, regelmatig brak zelfs de dijk door. Toen in de vorige eeuw besloten werd tot de drooglegging van het huidige Flevoland, veranderde veel voor dit gebied.

>

De Joodse Begraafplaats in Muiderberg

De Joodse Begraafplaats in Muiderberg is de op één na oudste joodse begraafplaats van Nederland, na de Portugese Begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. De begraafplaats in Muiderberg behoort toe aan de Hoogduitse joden en stamt al uit 1639 toen de Amsterdamse Hoogduitse joden voor het eerst grond aankochten bij de Muiderberg. Echt sprake van een begraafplaats was er waarschijnlijk vanaf 1642. Vanaf die tijd is de begraafplaats steeds verder uitgebreid.

>

Verdwenen huizen van stand in Muiderberg

Muiderberg was lange tijd een populaire bestemming voor dagjesmensen. Zij bezochten het Zuiderzeestrand en de bijzondere echo. Muiderberg had echter ook al vroeg aantrekkingskracht op de rijkere Amsterdammers die werden aangetrokken door de rust en schoonheid van het dorp. Deze rijke stedelingen bouwden vanaf de zeventiende eeuw op de door heide en struikgewas begroeide heuvel hun tweede woningen, een buitenplaats genaamd, zoals deze ook in grote getale aan de Vecht te vinden waren.

>