Heemstede

Een bedrijvige buitenplaats: kamferindustrie in Heemstede

Meer en Bosch

De voormalige buitenplaats Meer en Bosch is nu een uitgestrekt terrein voor ziekenverpleging met voornamelijk laat negentiende- en twintigste-eeuwse bebouwing. Van het negentiende-eeuwse park resteren nog oude bomen en het herenhuis aan de Achterweg.

>

Mariënheuvel

Mede wegens het schitterende uitzicht werd begin twintigste eeuw op Mariënheuvel een nieuw herenhuis voor ‘Meer en Berg’ gebouwd. Huis en terrein hebben vanaf 1946 door een aantal nieuwe gebouwen veel van hun schoonheid verloren. Wat resteert van huis en park is echter nog steeds indrukwekkend.

>

Buitenplaats Het Klooster

De voormalige buitenplaats Het Klooster in Heemstede valt nu vooral op door het enorme kloostergebouw met koepel uit de jaren 1920. Van de oude buitenplaats is weinig meer over. Op het terrein zijn nu een appartementencomplex en een school gevestigd en is daarom officieel niet openbaar toegankelijk.

>

Dennenheuvel en Bloemoord

Van de oude buitenplaats/villaterrein Dennenheuvel zijn enkel nog het koetshuis met koetsierswoning en het oude boombestandover. Wat nu een gewilde woonomgeving is was twee keer in de geschiedenis de plek voor bijzondere tuinvormgeving.

>

Leyduin

Leyduin is gelegen in de binnenduinrand op de grens van strandwal en weilanden. Het landgoed is lange tijd in handen geweest van de familie Van Lennep en heeft een belangrijke rol gespeeld in de watervoorziening van Amsterdam. Nu is het een bos met wandel- en fietsroutes waar je en grote kans hebt een groep reeën tegen te komen.

>

Graf van familie Van Lennep

De grafsculptuur op het graf van de familie Van Lennep staat op de Algemene Begraafplaats, die in 1828 is aangelegd naar ontwerp van J.D. Zocher. Op het perk staat een schuin geplaatste marmeren plaat met daarin gehakt de namen van diverse leden van de familie, waaronder jonkvrouwe Jeanne Caroline van Lennep (Heemstede 23 maart 1898 – St. Theoffrey 1 april 1928. Aan de achterzijde van de perk wordt de hardstenen rand doorbroken door een marmeren sculptuur, die Jeanne van Lennep op ware grootte verbeeldt. Zij zit op een bankje dat begroeid is met klimop (symbool voor onsterfelijkheid en van trouwe verbondenheid en vriendschap tot in de dood. De vrouw is afgebeeld met kleding en kapsel dat kenmerkend is voor de mode uit de tweede helft van de jaren twintig. Het beeld is gemaakt door M. Guiraud-Riviere.  

Adres: Herfstlaan 1, Heemstede

>

Grafkapel van de familie Van Vollenhoven

Het grafkapel van de familie Van Vollenhoven staat op de Algemene Begraafplaats die in 1828 is aangelegd naar ontwerp van J.P. Zocher. Het is gebouwd voor 1874. Op de kapel is een zandstenen plaat te vinden met de inscriptie: “Ik ben de opstanding en het leven Joh. XI. 25”.  

>

Grafmonument Muller in Heemstede

Het grafmonument staat op de Algemene Begraafplaats die in 1828 is aangelegd naar ontwerp van J.D. Zocher. Het grafmonument bestaat uit een liggende, marmeren zerk met daarop in kapitale letters de volgende inscriptie: “M = Bernhard Jan Müller Overleden den 1den Augustus 1883 Jan Daniel Onderwaters Overleden den 2den juli 1904 Vrouw Elisabeth Onderwater Geb. Dubbeldemuts van der Sluys Overleden den 26sten juni 1921”.  

Midden achter deze zerk bevindt zich een met een doodskleed gesluierde obelisk op piëdestal en basement als symbool van het plotseling afgebroken leven. Het geheel is uitgevoerd in wit marmer. Op de piëdestal staat aan de voorzijde in kapitale letters de volgende inscriptie:  
“S.A. Müller Rivet 19 november 1881”.  

Obelisk en zerk worden omgeven door een hardstenen rand ter markering van het familiegraf.  

Adres: Herfstlaan 1, Heemstede

>

Villa op de Van Merlenlaan 4 in Heemstede

De villa is in 1909 gebouwd door de architect K.P.C. de Bazel in opdracht van de heer F. van Heel. In de bouwstijl zijn zeventiende- en vroeg achttiende-eeuwse stijlelementen verwerkt. Deze bouwstijl werd in de eerste decennia van de twintigste eeuw bij woningbouw toegepast als alternatief voor de door landelijke bouwkunst geïnspireerde landhuizen. Het landhuis is van waarde als goed bewaard voorbeeld van architectuur van K.P.C. de Bazel, die tezamen met architect J.W. Hanrath wordt beschouwd als één van de belangrijkste vernieuwers van het Nederlandse landhuis van vóór de Eerste Wereldoorlog. Het ontwerp werd door tijdgenoten gewaardeerd gezien het feit dat de Afdeeling Haarlem en Omstreken van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst in 1913 de gevel bekroonde met een gouden medaille.  

Adres: Van Merlenlaan 4-4a, Heemstede

>

Pompstation ‘Leiduin’ in Heemstede

Het voormalige pompstation is in 1853 gebouwd. Het gebouw diende voor het transportere van water uit de duinen bij Leiduin naar Amsterdam. Tegenwoordig is het in gebruik als laboratorium, nadat het ook dienst heeft gedaan als directiegebouw. Onder het gehele complex vallen ook het toegangshek een de Leidsevaartweg en de voor de hoofdingang gelegen pomp.

>