Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Opgraving grafkelder Brederodes

Drie gemeenten, Vianen, Velsen en Heerhugowaard zijn verbonden door de familie Van Brederode. Samen gingen zij op zoek naar de invloed en betekenis van de Brederode-dynastie door de eeuwen heen.

De Brederodes bepalend voor de ontwikkeling van Holland

Vijftien generaties van het geslacht Van Brederode hebben in de middeleeuwen en daarna grote invloed gehad op de maatschappelijke en politieke ontwikkeling van Holland. Toch is de familie tamelijk onbekend. En dat terwijl ze bijna van dezelfde betekenis zijn geweest als Willem van Oranje. Vanaf het midden van de dertiende eeuw, toen zij bij Santpoort hun familieslot lieten bouwen, maakten ze al snel deel uit van de hoge adel van Holland. De tweede generatie, Willem en Hillegonde, staat in vol ornaat in het Huis van Hilde in Castricum. Hun geschiedenis leent zich voor een epos op het witte doek; eeuwen van wapengekletter, intrige, rijkdom en macht en uiteraard ontvoerde jonkvrouwen en evenveel bastaardkinderen maken hun geschiedenis aantrekkelijk.

Praalgraf Reinoud van Brederode. Beeld: Wikimedia Commons.

Praalgraf Veenhuizen

In Veenhuizen (bij Heerhugowaard) ligt het fraaie praalgraf van Reinout van Brederode. Hoewel zijn graflocatie anders doet vermoeden was zijn politieke invloed aan het begin van de zeventiende eeuw groot. Getrouwd met de dochter van Johan van Oldenbarnevelt werd hij lid van de Hoge Raad. Geholpen door zijn schoonvader werd hij enige jaren daarna zelfs benoemd tot voorzitter. In 1615 werd hij leider van een diplomatiek gezantschap dat in Rusland ging bemiddelen in het al lang slepende conflict tussen Rusland en Zweden. Onrust in dat deel van Europa was niet goed voor onze Oostzeehandel. Met de onthoofding van Van Oldenbarnevelt viel ook Reinout in ongenade maar een jaar voor zijn dood werd hij gerehabiliteerd en herkreeg hij zijn plaats in de ridderschap.

Opgraving grafkelder

In Veenhuizen start de opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode. Begraven in 1633 staat zijn grafmonument inmiddels in de vijfde kerk! Helaas is bij de bouw van het laatste kerkje zijn grafkelder buiten de kerk beland. Bij de opgraving zal eerst zijn grafkelder worden gelokaliseerd. Daarna zal uit de grafkelder de beenderen van Reinout en zijn gezin worden gehaald. Daarna vindt er in de kerk onderzoek plaats naar het fysisch en antropologisch materiaal. Tegelijkertijd vindt er op de universiteit van Leiden DNA-onderzoek plaats waarbij het DNA van Reinout wordt vergeleken met het DNA van zijn voorouders Willem II en zijn gemalin Hillegonde die begraven lagen in de Engelmunduskerk van Velsen. In het najaar zal over de resultaten een lezing worden gehouden. Op 23 april is er een open dag.

Publicatiedatum: 12/04/2016

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.