Modern en devoot: jonge vrouwen in een middeleeuws klooster

In een zijstraatje in de binnenstad van Weesp kun je zomaar middeleeuwse kloostermuren tegenkomen, resten van het ‘Jonge Convent’. Dit was één van de twee vrouwenkloosters van de Moderne Devotie in deze stad. Zij waren vanaf 1397 gesticht en boden woon- en werkruimte aan vrouwen die hun leven op eenvoudige, praktische wijze in dienst stelden van het geloof. Na opheffing in 1577 werd het Jonge Convent in een groot aantal woonhuizen verdeeld, die voor een deel nog bestaan.

Book 1 min

Opgravingen

Vanaf 1985 zijn voorwerpen, muren en andere bodemsporen opgegraven van dit ‘Mariaklooster’. De funderingen van kloosterkapel, paterhuis en dormter (slaapzaal) met werkruimten zijn onderzocht. Het bouwwerk van het dormter stond grotendeels nog overeind, maar moest voor de helft worden gesloopt vanwege bouwvalligheid. De andere helft kon worden gerestaureerd. Na de sloop werd een opgraving uitgevoerd naar de funderingen, de indeling en de ondergrond van het gebouw. Achter het dormter werd een beerkuil aangetroffen met fraaie vondsten, waaronder een aardewerk bord met afbeelding van een vis met de gekroonde naam ‘Maria’. Ook zijn er schoenen en gereedschappen gevonden. Door deze vondsten komt het leven van de middeleeuwse nonnen ineens heel dichtbij. Een extra verrassing was het aantreffen van een veel oudere terp vanaf omstreeks het jaar 1200 op grote diepte onder het klooster. Dit leverde belangrijke informatie op over het vroegste ontstaan van Weesp, nog voordat het een stad werd.

Uitwerking

Indertijd waren er geen mogelijkheden om de opgraving volledig uit te werken en een definitief rapport op te stellen. Daardoor bleef het verhaal over de archeologische vondsten van het Jonge Convent grotendeels onbekend. Slechts enkele van de fraaiste vondsten zijn te zien in het museum van Weesp. Maar andere vondsten en documentatie liggen nog onaangeroerd in het provinciaal archeologisch depot Huis van Hilde in Castricum. De provincie Noord-Holland heeft nu opdracht gegeven om deze uitwerking ter hand te nemen.

Auteur: Gerard Alders (AldersArcheo)

Publicatiedatum: 01/07/2016

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN