Kerkje en strandwal Spaarnwoude

Spaarnwoude ontstond in de middeleeuwen op de meest oostelijke strandwal in het kustgebied die in de voorafgaande periode van enkele duizenden jaren door de zee was afgezet. De strandwal is het eerste provinciaal aardkundig monument. In het algemeen geldt dat strandwallen archeologisch belangrijke locaties zijn, omdat deze geologische elementen sinds hun ontstaan intensief en min of meer continu zijn bewoond. In de bodem kunnen nog resten van oude bewoning en landgebruik bewaard zijn gebleven.

Book 1 min

Spirnerewalt

Er zijn aanwijzingen dat reeds in de elfde eeuw op het kerkterrein een voorloper van ‘de Stompe Toren’ heeft gestaan. In een verdrag uit 1063 wordt melding gemaakt van een kerk te ‘Spirnerewalt’. De kapel zou te Spaarnwoude gelokaliseerd kunnen worden. In de dertiende eeuw werd de kapel door een parochiekerk vervangen. Van dit kerkgebouw resteert alleen nog de toren, bekend onder de naam de Stompe Toren. Rond de kerk lag de begraafplaats. Kerk en begraafplaats waren omgeven door een gracht met aan de binnenzijde een kerkhofmuur. De kerk is een aantal keer ernstig beschadigd en verbouwd. In de vijftiende eeuw is het kerkgebouw vergroot waarbij de gracht gedempt moest worden om ruimte te maken.

Poort naar kerkje Stompe Toren.

Kasteel

Tijdens archeologisch onderzoek zijn muurresten van de kerkhofmuur gevonden. De bakstenen uit deze muur hebben hetzelfde formaat als de bakstenen uit de onderste helft van de Stompe Toren. Het lijkt er daarom op dat de kerkhofmuur gelijktijdig met de kerktoren is gebouwd. In de vijftiende eeuw werd ten noorden van de kerk kasteel Sparenwoude gebouwd, waarvan de restanten vermoedelijk nabij of zelfs onder de panden Kerkweg 27, 28 en/of 29 bewaard zijn gebleven.

Publicatiedatum: 24/11/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN