Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

De Willibrordput bij het Witte Kerkje van Heiloo

De naam Heiloo (Heilegenlo, Heiligelo) wijst op de aanwezigheid van een heilig woud, wat reden geweest kan zijn om hier al vroeg een kerk te stichten. Volgens een overlevering wordt de kerk in verband gebracht met de komst van de Angelsaksische missionaris Willibrord, die een bron liet ontspringen toen er gebrek aan drinkwater was. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat dit wonder zich afspeelde in Heiloo en ook niet dat het verband hield met een kerkstichting daar. Pas in de 14e eeuw werd dit wonder verbonden aan Heiloo. Het is zelfs niet uitgesloten dat toen de Runxputte in Oesdom (het huidige Kapel, tussen Heiloo en Limmen) bedoeld werd. Het Willibrordspatrocinium in Heiloo werd in ieder geval pas vrij laat vermeld, namelijk in 1455.

Oudste sporen uit 8e of 9e eeuw

Bij archeologisch onderzoek is gebleken dat zich onder de tufstenen muren (11e of 12e eeuw) van de kerk van Heiloo paalkuilen bevonden van voorafgaande houten kerken. De tegenwoordige Willibrordput naast het kerkhof van Heiloo heeft de vorm van een onregelmatige zevenhoek en komt in deze vorm al voor op afbeeldingen uit de 16e eeuw. De insteek van de put doorsneed een oudere kuil met resten van gestapelde kleizoden, die moet dateren uit de 8e of 9e eeuw. Een datering van de stenen put in de 13e of 14e eeuw is goed mogelijk. De rode zandstenen platen waaruit de put is opgebouwd kunnen afkomstig zijn van een eerdere stenen put ter plaatse, dan wel van sarcofagen of grafplaten, die zoals gebruikelijk van rode zandsteen waren vervaardigd.

Detail uit een negentiende-eeuwse centsprent over de “vroegere godsdienst”.

Naar aanleiding van de verhalen over het wonder kwamen er bedevaartgangers naar de put. De bedevaart liep ten einde rond het begin van de 19e eeuw. Daarna raakte de put in verval. De huidige opbouw van de put dateert van een herstel in 1947. De middeleeuwse binnenwand is nog aanwezig.

Publicatiedatum: 02/06/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.