‘Onder het Staal: sporen in het landschap’

De tentoonstelling ‘Onder het Staal’, die vanaf 2 juni in Huis van Hilde te zien is, belicht de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens. De komst van de staalreus, precies 100 jaar geleden, veranderde het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal.

Book 2 min

De komst van de hoogovens maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk. Dat leverde bijzondere vondsten op, waaronder een skelet uit de IJzertijd dat op de tentoonstelling te zien is. 

Het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal is een van de belangrijkste transportaders van Nederland en de komst van de Hoogovens aldaar was van grote invloed op het landschap; het duingebied werd opgeofferd aan industriële vooruitgang en economische voorspoed. In de tentoonstelling worden afbeeldingen uit de collectie Provinciale Atlas (82.000 prenten, tekeningen, foto’s en kaarten over en van Noord-Holland) gecombineerd met vondsten die afkomstig zijn van het fabrieksterrein. De aanleg en opening van het kanaal en de staalfabrieken komen aan bod, alsook het belang van staal als grondstof voor Nederland en de geschiedenis van de staalproductie in IJmuiden. Ook is er aandacht voor de productie van ijzer en staal door de eeuwen heen, met een ijzeroven uit de Romeinse tijd en restmateriaal van ijzerproductie zoals ‘oer’, ‘wolf’ en ‘slak’.

Menselijk skelet, gevonden in 1965. Beeld: Huis van Hilde

Archeologische opgravingen

Voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens deed de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek samen met amateurarcheologen van de AWN tussen 1960 en 1968 onderzoek op het terrein. Daarbij zijn boerderijen uit de eerste eeuw na Chr. aangetroffen, en vondsten uit de inheems-Romeinse periode (waterputten, potten, spinklosjes), uit de Middeleeuwen (boerderijen, kralen, potten en een drinkbeker) en Nieuwe Tijd (landgoed Rooswijk en Westerwijk). Een aantal vondsten is op de tentoonstelling te bewonderen. Uniek is de vondst van een graf met skelet uit de IJzertijd (300-400 voor Chr.); over dit skelet is speciaal voor de tentoonstelling een film gemaakt. Voor kinderen is er een speciale speurroute, een quiz en een metaaldetectiespel.

Persfoto tentoonstelling ‘Onder het staal’, Huis van Hilde, Kam met ingesneden dierfiguren, bot, 1000 – 1100 na Chr., Velsen-Noord, Hoogovens

Evenement ‘Kom kijken hoe je ijzer maakt!’

Op 7 en 8 juli is er een bijzonder evenement; buiten op het plein voor Huis van Hilde gaan teams op ambachtelijke manier ijzerovens bouwen van leem. De ijzersmid laat zien hoe men vroeger ijzer smolt.

De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Tata Steel Nederland, de Provinciale Atlas en het provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland, en loopt van 2 juni t/m 23 september 2018. Meer informatie: huisvanhilde.nl en 100jaarstaal.nl.

Publicatiedatum: 22/05/2018

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN