We hebben
gevonden

De Bussumse watertoren: een nieuw duurzaam monument

Een bijzonder gebouw en dat is het: de watertoren Bussum in zijn nieuwe functie van kantorencomplex. Sinds de bouw van de oorspronkelijke toren in 1897 is hij twee keer van gedaante verwisseld. Maar altijd is de toren een herkenbaar en markant baken voor Bussum gebleven. Water speelt nog altijd een bijzondere rol in dit meest duurzame kantoorgebouw van Nederland.

>

Televisiedroom van Bussum in vlammen opgegaan

Bussum, 21 maart 1971: “Tijdens een discussie over kleurentelevisie, die plaatsvond terwijl alle apparatuur al uitstond, hoorden we vreemde geluiden op de gang. We trokken de deur open om te zien wat er aan de hand was. De studiochef hield een luik van de kabelgoot open en een brandwacht stond er met een blusapparaat in te spuiten. We deden de deur weer dicht en gingen door met de discussie. Na een minuut of vijf zei een van ons: 'Volgens mij is er brand.'”

>

Vliegramp in Bussum

Op 14 november 1957 werd Bussum door een vliegramp getroffen. Een Amerikaanse straaljager van de vliegbasis Soesterberg stortte vroeg in de middag neer op de Kolonel Palmkazerne aan de zuidoostkant van het dorp. Bij het ongeluk vielen vijf doden en zestien gewonden, de materiële schade was enorm. Maar als het vliegtuig een kwartier later was neergekomen, zou het aantal slachtoffers nog veel groter zijn geweest.

>

Studio Eltheto in Bussum

Studio Eltheto stond op de plek van het appartementencomplex. Wijkgebouw Eltheto bevond zich achter de Vredekerk aan de Huizerweg. Het was een wijkgebouw van de Hervormde Gemeente. Toen in april 1955 brand was geweest in de Irenestudio bood het kerkbestuur de NTS onmiddellijk Eltheto aan. Dezelfde dag nog werd het gebouw betrokken om de uitzending van de volgende avond te kunnen redden. Bij gebrek aan technische voorzieningen moest er altijd een reportagewagen aan te pas komen. Verder was de studiovloer niet van al te beste kwaliteit en kraakte verschrikkelijk bij elke camerabeweging. Dan zat er niets anders op dan dat de technici tijdens de uitzending op vilten sloffen liepen. In 1957 en 1958 werd het gebouw van binnen verbouwd. Eltheto kreeg een nieuwe studiovloer met bijbehorende apparatuur. Het werd een beeldstudio. Op 1 januari 1959 werd de vernieuwde studio Eltheto (studio III B) in gebruik genomen. De B staat voor Bussum.

>

Olympische Spelen op de Bussummerheide

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar meer dan een eeuw geleden was het rondom De Lange Heul een drukte van belang. Ongeduldige paarden met jockeys bereidden zich voor op een spannende wedstrijd.

>

Studio Irene in Bussum

De plek waar het op 2 oktober 1951 allemaal begon: de eerste landelijke tv-uitzending vanuit het befaamde witte kerkje dat de geschiedenis is ingegaan als de eerste officiële Nederlandse tv-studio. Op de plaats waar het gebouw heeft gestaan op de hoek Kapelstraat, Kerkstraat en Schoolstraat is een plaquette te vinden die herinnert aan de oertijd van de tv in Bussum.

>

Het Broederhuis in Bussum

In het Broederhuis (gelegen aan de Sint Vitusstraat), namen in 1908 de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Maastricht hun intrek. Zij legden zich bijna zestig jaar lang toe op het onderwijs aan de katholieke mannelijke jeugd van Bussum. In november 1966 werd het gebouw verhuurd aan de NTS, die er aanvullende ruimte vond voor haar technische dienst. Er kwamen werkplaatsen, kantoren en een experimenteel laboratorium voor nieuwe televisietechnieken. Aan het einde van de jaren tachtig vertrok de NTS (inmiddels NOS) naar het nieuwe televisiestudiocomplex te Hilversum. Het Broederhuis werd daarna grondig verbouwd en doet sindsdien dienst als appartementencomplex voor Bussumse jongeren.

>

Huis voorzitter NTS in Bussum

In 1957 kocht de NTS een villa aan de Koningslaan in de woonwijk Het Spiegel in Bussum. Villa Concordia was vlak na WO II in gebruik als dependance van de Brandsmaschool en later als toneelschool 'Ons Lekenspel'. De snel groeiende NTS vestigde op de Koningslaan haar financieel-economische dienst en algemeen secretariaat. Later vertrokken deze afdelingen naar Hilversum en werd de villa de dienstwoning van de toenmalige voorzitter van de NTS, ('Oom') Emile Schüttenhelm. De villa werd in 1959 grondig verbouwd en naar de smaak van die tijd gemoderniseerd. Door die verbouwing is het oorspronkelijke karakter van de villa grotendeels verloren gegaan. Tot aan zijn pensionering heeft de heer Schüttenhelm er gewoond. Daarna werd de villa in gebruik genomen door wat intussen de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) was. Ook diende het pand als tekenkamer voor grote projecten. Nadat het tijdelijk dienst deed als huisvesting van de regeringscommissaris bij de NOS werd het in 1985 te koop aangeboden. Tenslotte werd het in 1986 verkocht en kreeg het weer een woonbestemming.

>

Villa NTS-Journaal in Bussum

Wij vinden het nu doodgewoon dat we iedere dag naar het journaal kunnen kijken. Maar dat was bijna 60 jaar geleden wel anders. In 1955 kocht de NTS een vrijstaande villa aan de Beerensteinerlaan nr. 24 in de Bussumse wijk Het Spiegel. In het pand ('Frisia') werd in oktober 1955 de redactie van het nieuw op te richten NTS-Journaal gevestigd. Ook nam de afdeling Filmzaken hier haar intrek. Het journaal begon met vijf medewerkers in twee kamers met een paar stalen bureaus en wat stoelen. Het was in het midden van de jaren vijftig voor het eerst dat de kijkers met vaste regelmaat, drie keer per week (dinsdag, donderdag en zaterdag), binnen- en buitenlandse nieuws in de huiskamer konden ontvangen. Daarvoor kon je het nieuws alleen bekijken als Polygoonjournaal in de bioscoop. Het journaal van acht uur in de avond werd geheel gemonteerd op de Beerensteinerlaan.

>

Station Naarden-Bussum

Het stationscomplex ligt aan de spoorlijn de 'Oosterspoorweg' van Amsterdam naar Utrecht/Amersfoort. Omdat het station aan de noordgrens van Bussum ligt, wordt het station ook door Naarden gebruikt. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw, een eilandperron met wacht- en dienstruimten, een perronoverkapping en een transformatorhuisje.

>

Ambachtsschool Maagdenhuis in Bussum

Voordat de NTS in het schoolgebouw trok was hier de Willemschool (1887) gevestigd. Iedereen kende de school als de lagere 'armenschool' omdat er veel kinderen van onbemiddelde ouders zaten. Later werd het in gebruik genomen als Ambachtsschool. Na de verhuizing (midden jaren vijftig) naar Bussum-Zuid kwam het schoolgebouw aan de Landstraat nr. 3 leeg te staan.

>

Studio Concordia in Bussum

Begin jaren zestig had de NTS een enorm tekort aan televisiestudio’s voor grote shows en toneelstukken met veel ruimte voor publiek. De NTS kende Concordia goed omdat daar in het verleden al heel wat televisieopnames waren gemaakt (de eerste in 1954). In 1961 huurde de NTS Concordia voor twee dagen in de week en begon meteen met een verbouwing. Concordia heeft nooit de beschikking gehad over een eigen regieruimte. Regie en techniek werden altijd uitgevoerd vanuit een reportagetrein van de NTS en ook de camera’s kwamen uit deze mobiele faciliteit. Later is er zelfs een overkapping gemaakt zodat de reportagetrein droog stond.

>