Video

Theaters in de Pauze

Fotografe Anne Reitsma legde tijdens de lockdown de lege theaters vast, en ging in gesprek met de medewerkers.

>

Landschapstalks 2022 – Deel 3: Overstromingen in de polder

Op 21 april 2022 vond de landschapstalk “Overstromingen in de polder” plaats, georganiseerd door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Stichting Ode aan het Landschap NH. Bekijk hier het filmverslag van de derde landschapstalk. Hevige stortbuiten zijn het resultaat van de klimaatverandering. Extra voelbaar waren ze in juni 2021 voor de bewoners van de Sammerspolder bij Egmond. Weilanden en bollenvelden overstroomden en de schade voor de boeren was enorm. Het is tijd om in actie te komen, zegt ook het Hoogheemraadschap, want het huidige watersysteem is niet ontworpen voor de hevige regenval. Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gingen in gesprek met Mart Brouwer de Koning (LTO Kennemerland-Zaanstreek), Klazien Hartog (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).

>

Wegversperring uit de Tweede Wereldoorlog

Op de Munnikenweg in Oudorp is weer een klein stukje blootgelegd van de wegversperring die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog opwierpen op deze plek. Het is een constructie van betonbalken die in verbinding staan met de drakentanden aan weerszijden van de weg. Op de beelden zie je Martin Ruijmgaart van Stadswerk 072, Mark van Regionaal Archief Alkmaar en onze stadsarcheologe Nancy de Jong die de constructie nader onderzoeken.

>

Johannes Vermeer: Een onderzoeksproject

In aanloop naar de grote Johannes Vermeer-tentoonstelling die op 10 februari 2023 in het Rijksmuseum opent, worden zijn wereldberoemde schilderijen onderzocht met de meest vooruitstrevende technieken. Het onderzoek naar Het Melkmeisje, het Straatje, de Liefdesbrief en de Brieflezende vrouw moet nieuwe inzichten opleveren in Vermeers werkwijze, schildertechniek en de conditie van de werken. Kijk in deze exclusieve Rijksmuseum video mee over de schouders van de onderzoekers, dwars door de verflagen en ontdek wat Vermeer zo uniek maakt.

>

Landschapstalks 2022 – deel 2: De RES: energieopgave langs de A9

Op 20 april 2022 vond de landschapstalk “De RES: energieopgave langs de A9” plaats, georganiseerd door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en Stichting Ode aan het Landschap NH. Bekijk hier het filmverslag van de tweede landschapstalk.‘De snelweg is een logische plek’, zo wordt vaak gezegd, ‘want snelwegen doorkruisen het landschap al. Wat lang niet iedereen weet is dat achter de Nederlandse snelwegen een unieke ontwerptraditie schuilgaat. Met als doel het creëren van snelwegpanorama’s. Zetten we deze panorama’s onder druk, door ze aan te wijzen als zoekgebieden voor zonne-energie? Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gingen tijdens deze landschapstalk in gesprek over zonne-energie lands snelwegen met o.a. Edward Stigter (gedeputeerde duurzame energie en klimaat van provincie Noord-Holland), landschapsontwerper Laura de Bonth (Urban Synergy), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), en Ian Minnes van Jong RES Noord-Holland.

>

Wat een ramp! – Een korte documentaire

Wat een ramp! is het thema van de Maand van de Geschiedenis 2022 die op 1 oktober van start gaat. Maar wat is een ramp eigenlijk? En wat doet een ramp met mensen? Hoe kunnen we rampen voorkomen en hoe herdenken we ze? In deze korte documentaire gaat Roos van Goeie Ouwe Koeien op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ze spreekt met historici, een burgemeester en een brandweervrouw. Van een lesje geschiedenis tot indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen. Bekijk de korte documentaire en neem het thema onder de loep.

>

Experience Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis

Op 24 juni 2022 werd de experience in het Luchtoorlogmuseum in Fort bij Veldhuis geopend door nabestaanden van piloot Eric Tilbury. In een smalle ruimte van Fort Veldhuis is de fatale vlucht van de AVRO Lancaster ED603 in 1943 met film, geluid en beweging vormgegeven.

>

Tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland’

Veel bekende verhalen uit het koloniaal verleden zijn harmonieus, avontuurlijk en welvarend. De slaafgemaakte mensen die deze welvaart met hun leven betaalden, komen er alleen nauwelijks in voor. Terwijl zij onder dwang over de Atlantische Oceaan naar de koloniën werden vervoerd om op plantages te werken. Hun verhaal is te lang verborgen gebleven. De tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland, Atlantische slavernij in beeld’ laat zien welke sporen vier eeuwen kolonialisme hebben achtergelaten in Noord-Holland. Een erfenis van strijd en ongelijkheid, maar ook van kracht en inspiratie.

>

Emblemen van de provincie Noord-Holland

Een heraut was een omroeper en scheidsrechter bij middeleeuwse toernooien. Aan het hof was hij een raadmeester en boodschapper. In deze video maakt u kennis met de heraut Willem. Hij vertelt over de emblemen binnen de provincie Noord-Holland.

>

Hoe maakte Rembrandt verf?

Verf kocht je in de zeventiende eeuw nog niet in een tube, maar maakte de schilder zelf. In deze video zie je hoe Rembrandt dat deed. Kijk hier voor meer afleveringen uit de serie Rembrandt Tutorials van Museum het Rembrandthuis.

>

Land van Leeghwater – De Schermer molens

Het Land van Leeghwater is een uitzonderlijk mooi gebied, gelegen ten oosten van de stad Alkmaar. In deze video zien we een vlucht met een drone over het prachtige landschap met de Schermer molens.

>

Het Trippenhuis in Amsterdam

Het Trippenhuis biedt al twee eeuwen huisvesting aan de KNAW en is geladen met vele verhalen. De zeventiende eeuwse woonhuizen waren eigendom van de gebroeders Trip aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. “De huizen hebben allemaal natuurlijk een historie, ze hebben een kwaliteit en een verhaal te vertellen en dat verhaal kan gewoon gecontinueerd worden naar de toekomst toe. En zeker met het KNAW als bewoner”, aldus Rijksbouwmeester Frits van Dongen.

>

Ode aan de weidenmolen

Op de (w)eilandjes in de veenweidegebieden die ons omringen, staan houten en ijzeren molentjes te pronken in het landschap. Ze lijken er neergezet voor de compositie van je foto, maar hebben ook anno 2022 nog een belangrijke taak bij het beheren en in stand houden van het veenweidegebied. Al eeuwen worden de weidemolens gebruikt om per stukje land het waterpeil te regelen. De functie van de molens is tweeledig. Ze malen op windkracht het teveel aan water uit de slootjes weg en houden het weiland begaanbaar voor koeien en maaimachine. Zonder begrazing en maaien zou het open landschap al snel veranderen in laagveenbos. Met alle consequenties van dien voor het historisch waardevolle landschap dat zo geliefd is bij weidevogels, zoals onze nationale vogel de grutto. De weidenmolens malen het water ook op in drogere periode zodat de weilanden niet te nat, maar ook niet te droog worden.

>

Het verhaal van Trompenburgh

In deze video wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling, betekenis en kwaliteiten van de ’s Gravelandse buitenplaats Trompenburg. “Een Gesamstkunstwerk met allure”, aldus Rijksbouwmeester Frits van Dongen.

>

Stelling van Amsterdam – Forten in de IJmond

De presentator van IJmond Puur Cultuur bezoekt in deze video een aantal forten van de Stelling van Amsterdam. Er wordt gesproken met de beheerders over de geschiedenis en huidige functie van het Fort bij IJmuiden, het Fort aan de Sint Aagtendijk (Muziekfort) en Fort Veldhuis (Luchtoorlogmuseum).

>

Het Noordhollandsch Kanaal (1824)

In deze video vertelt Mart van de Wiel ons een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van Noord-Holland: dat van de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal. Dit werd tussen 1819 en 1824 aangelegd. Mart legt uit waarom koning Willem I hiertoe besloot. Hij laat ons een originele kaart zien met de route van het kanaal. Aan de hand van prenten geeft hij uitleg over het idee erachter. Dit kanaal was een enorm infrastructuurproject in die tijd! Helaas bleek het maar korte tijd echt bruikbaar…

>

Amsterdam Pipe Museum

Muzikant en kunstliefhebber Midas Meester bezocht verschillende musea in Noord-Holland. Elk museum vertelt een eigen verhaal en bij elk verhaal hoort muziek. Midas brengt deze twee werelden bij elkaar. In deze aflevering: het Amsterdam Pipe Museum.

>

Gevonden voorwerpen: Hoogtepunten van de Gooise archeologie

Geologisch Museum Hofland geeft zijn bezoekers inzicht in de samenstelling, bouw en geschiedenis van de aarde. Er is aandacht voor geologie, mineralen en regionale prehistorie. Speciale aandacht is er voor het ontstaan van Het Gooi en de oudste bewoningsgeschiedenis van dit gebied. In deze video laat archeoloog Sander Koopman een aantal unieke vondsten zien en toont de hoogtepunten van de Gooise archeologie. 

>

Het Rokin in Amsterdam (rond 1934)

Het Rokin is een belangrijke doorgangsweg in Amsterdam. Tussen 1933 en 1936 werd de gracht op het Rokin (tussen het Spui en de Dam) in twee etappes gedempt. Deze film toont de situatie voor de demping en gedurende de eerste fase.

>
NL | EN