Zomerlust

De Wagenweg waarlangs buitenplaats Zomerlust is gelegen was de doorgaande straatweg van Haarlem naar Leiden. Langs deze weg waren diverse herbergen en tapperijen gelegen. Zomerlust, een afsplitsting van de buitenplaats Bos en Vaart, is gelegen op het terrein van zo’n voormalige herberg.

Book 1 min

Paters herberg

Langs de Wagenweg ligt de herberg van Symon Claesz Pater, Paters herberg. In 1676 wordt het  huis met erf door Haesje Pater verkocht en wordt er opnieuw een herberg van gemaakt, genaamd “Nieuwe Hout” of “De Vriesche Koedrift”. De doopsgezinde koopman Willem Kops, die eigenaar is van buitenplaats Bos en Vaart, koopt  in 1753 herberg Koedrift. Hij maakt er de overplaats van Bos en Vaart van met een buitenverblijf, huismanswoning, hooihuis en tuinkoepel.

Wagenweg 65. Huize “Zomerlust”. Op de foto de achterzijde van het pand, ziende naar het westen, 1970. Collectie Noord-Hollands Archief.

In de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de overplaats afgesplitst van Bos en Vaart en wordt de buitenplaats bekend onder de naam Zomerlust. Nadat Zomerlust in 1805 in handen komt van de familie Kemper wordt het huis in de loop der tijd een aantal malen grondig verbouwd. De achttiende-eeuwse koepel wordt in 1907 gesloopt. Plannen uit 1967 voor de sloop van Zomerlust en de bouw van twintig flats voor alleenstaanden op het terrein gingen niet door.

Zomerlust wordt particulier bewoond en is daarom niet toegankelijk.

Wagenweg 65. Villa “Zomerlust”, ca. 1900. Collectie Noord-Hollands Archief.

Cultuur Compagnie

Literatuur:

  • Bertram, Christian, Noordholland Arcadia, 2005

Publicatiedatum: 30/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN