Wereldplek in Amsterdam: Oost-Indisch Huis

In de 17de eeuw kon Amsterdam met enig recht claimen dat het beleidsbepalend was in de Nederlandse Republiek en vooral dat zij het centrum was van wereldhandel – voor zover die wereld vanuit Amsterdam viel te overzien.

Hier was namelijk sinds 1603 het kantoor van de één jaar eerder opgerichte Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dat was de eerste naamloze vennootschap, waarin het zakelijk risico via aandelen over vele particulieren was gespreid. De VOC was ook de eerste ‘multinational’, met een eigen vloot, pakhuizen en kantoren in Europa, Azië en Afrika.Het huidige gebouwencomplex ontstond geleidelijk tussen 1603 en 1661. Hier vergaderde niet alleen de directie (de ‘Heeren Zeventien’ en werd de administratie gevoerd, maar werden ook twee, drie keer per jaar uit soms wel 1000 kandidaten de soldaten en matrozen gerecruteerd voor de expedities naar de Oost. De helft van hen bestond doorgaans uit jongemannen van buiten de Republiek, vooral Duitsers en Scandinaviërs.De VOC werd in 1797 opgeheven. Tegenwoordig is het Oost-Indisch Huis in gebruik bij de Universiteit van Amsterdam.

 

Tekst: Peter-Paul de Baar.

De Wereldplekken zijn onderdeel van het themanummer ‘Amsterdam Wereldstad’ van Ons Amsterdam. Maandblad over heden en verleden van Amsterdam, november 2011.

De binnenplaats van het Oost-Indisch Huis zoals die eruit zag in de 17de eeuw. De prent zelf dateert uit de 19de eeuw. Collectie STADSARCHIEF AMSTERDAM

De binnenplaats van het Oost-Indisch Huis zoals die eruit zag in de 17de eeuw. De prent zelf dateert uit de 19de eeuw. Collectie STADSARCHIEF AMSTERDAM.

Publicatiedatum: 26/10/2011