Wereldplek in Amsterdam: Armeense Kerk

De Armeniërs zijn een oud volk met een eigen taal en (christelijke) religie, vooral wonend in de gebieden die we nu kennen als Turkije, Iran en Rusland. Soms hadden en hebben ze daarbinnen hun eigen staatjes. Naar hun Iraanse wortels werden ze in Amsterdam vaak als ‘Persianen’ aangeduid.

De eerste vermelding van Armeniërs in Amsterdam dateert uit 1627. Een grote gemeenschap vormden ze nooit: die telde nooit meer dan zo’n 70 leden. Maar door hun oosterse gewaden vielen de Armeniërs wel op in het stadsbeeld. Ze hielden zich vooral bezig met handel en de uitgave van Armeense boeken, die hun weg vonden naar Armeense gemeenschappen in het buitenland.In 1617 richtten ze een pakhuis aan de Krom Boomssloot in als kerk. Omdat Armeense kooplieden een belangrijke schakel waren in de handel met Turkije en Perzië, stond het stadsbestuur toe dat ze deze ruimte in 1749 verbouwden tot een als zodanig herkenbaar kerkje met een Armeens opschrift boven de buitendeur.In de 19de eeuw stierf de Armeense gemeenschap in Amsterdam uit. In 1856 werd het kerkje gesloten. Daarna huisvestte het gebouw ruim een eeuw lang een katholieke lagere school voor meisjes. Intussen ontstond na de Tweede Wereldoorlog opnieuw een kleine gemeenschap in Amsterdam. Die kocht het gebouw in 1989 terug.

Tekst: Peter-Paul de Baar.De Wereldplekken zijn onderdeel van het themanummer ‘Amsterdam Wereldstad’ van Ons Amsterdam. Maandblad over heden en verleden van Amsterdam, november 2011.

Een dienst in de Armeense Kerk. Prent van C. Philips Jacobsz. en P. Wagenaar, 1783. Collectie STADSARCHIEF AMSTERDAM

Een dienst in de Armeense Kerk. Prent van C. Philips Jacobsz. en P. Wagenaar, 1783. Collectie STADSARCHIEF AMSTERDAMEen dienst in de Armeense Kerk. Prent van C. Philips Jacobsz. en P. Wagenaar, 1783. Collectie STADSARCHIEF AMSTERDAM

Publicatiedatum: 26/10/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.