Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Storm over Petten, 1953

Tijdens de grote stormramp van 1953 verloren in Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden 1835 mensen het leven. Op Texel verdronken zes mensen. Maar ook te Petten en Camperduin was het nacht om nooit te vergeten.

Dijkwerker keerde niet terug…

Toen de storm in middag van 31 januari begon aan te wakkeren, ging Pettemer dijkwerker Frederik de Waard erop uit. Hij was in dienst van de aannemer Daalder in Alkmaar. De Waard wilde op de dijk liggende materiaal in veiligheid brengen. Hij keerde echter niet naar huis terug. De ongerustheid in zijn gezin in de stormnacht was onvoorstelbaar. Er werd gevreesd dat De Waard door de woeste zee was meegesleurd. Tot overmaat van ramp viel in het dorp de elektriciteit uit door het vele water dat over de Zeewering heen sloeg. De volgende ochtend om negen uur werd het onder het zand gestoven lichaam van De Waard gevonden in een duinpan. Hij bleek te zijn overleden aan een herseninfarct. Dijkwerker De Waard werd op 5 februari onder grote belangstelling begraven.

Hele nacht in touw

Ook andere dijkwerkers waren in de storm in touw langs de Hondsbossche Zeewering. Dijkgraaf A.F. Kamp van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier overzag het werk in eigen persoon. Hij roemde achteraf de ‘parate doortastendheid’ van zijn personeel. Gelukkig kon Kamp laat in de avond van de 31e januari constateren dat de Hondsbossche de ongekende storm goed doorstond. Later memoreerde hij het imponerende natuurgeweld, die ‘…de sombere, maar prachtige stormloop van de zee tegen de Hondsbossche in die grootse, heldere nacht’.

Hondsbossche Zeewering gehavend

De schade was evenwel omvangrijk. Op 1 februari kwam om vijf uur ’s ochtends overal water over de dijk heen. Er zaten nog twee bunkers uit de oorlog in de dijk en het om deze bouwwerken kolkende water schuurde de kleibekleding kapot. Het grootst was de schade aan het zuideinde van de Hondsbossche bij Camperduin. Daar rukte de woedende zee 1500 vierkante meter basalt weg. De rails van het werkspoor op de kruin van de dijk werd over 200 meter vernield. De zee sloeg bovendien een grote hap uit het Camperduin weg. De Hondsbossche Zeewering dreigde daardoor de aansluiting op de duinkust te verliezen. Hier moest direct wat gebeuren. Ingenieur W.G. Boltje van Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier ging snel aan de slag. Er werd ook veel nieuw materieel aangeschaft, vrachtwagens, hijskranen en DUKW amfibievoertuigen. Daarmee konden de dijkwerkers zo van de dijk de zee inrijden en verder varen om de strandhoofden, de pieren, te onderhouden.

Nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma

De Hondsbossche Zeewering werd in de jaren 1977-1980 op Deltahoogte gebracht. Een plaquette in de dijk herinnert aan dit enorme werk: ‘De dijk verzwaard, het land bewaard, 1977-1980’. In 2004, zo’n kwart eeuw later, bleek de Hondsbossche en Pettemer Zeewering opnieuw een ‘zwakke schakel’ in de Noordzeekust. De klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling droegen daar sterk aan bij. Daarom is in 2013 gestart met het opspuiten van miljoenen kubieke meters zand voor de kust. Het project werd in maart 2015 voltooid. De verwachting is dat de kustverdediging van Petten daarmee voor de komende 50 jaar weer op orde is.

Publicatiedatum: 25/01/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

1 reactie
  • Pieter Bakelaar schreef:

    Heb dit allemaal mee gemaakt woonde toen dit gebeurde in Camperduin ben toen door de luchtmacht opgehaald en naar Zeeland gebracht met nog 60 man van onze afdeling zeer droevige tijd maar ook veel geleerd maar in deze tijd van het jaar denk ik er toch iedere keer weer aan

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.